Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Isang Pagsusuri na Sikolohikal sa Adbertaysing:

No description
by

Paula Rosario

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Isang Pagsusuri na Sikolohikal sa Adbertaysing:

Isang Pagsusuri na Sikolohikal
sa Adbertaysing:
Epekto sa Kabataan Upang Tangkilikin ang Produkto
Kabanata I
Ang Suliranin
at Kaligiran
1. Panimula
Ang adbertaysing ay isang mainam na paraan upang maenganyo at tangkilikin ng tao ang isang produkto. Gamit ang makabagong teknolohiya, mas lumalawak at nakakaapekto ito sa mga tao lalo na sa kabataan. Dahil dito mas nagiging mulat ang kabataan sa kanilang paligid at sa iba't ibang aspeto ng buhay na maaaring makaapekto kung paano sila mag-isip at kumilos.
2. Layunin
Upang malaman kung gaano kaepektibo ang bertaysing sa kabataan
Malaman kung ano ang epektibong pamamaraan o estilo sa pagaadbertays ng isang produkto
Paano nakakaapekto sa pag-iisip at pakilo ng kabataan ang iba't ibang adbertisement na kanilang nakikita't naririnig
3. Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga estudyante na kumukuha ng kursong adbertaysing upang mapalawak ang kaalaman at ideya kung ano ang epektibong adbertisement sa kabataan ngayon. Upang malaman rin ang maganda at masamang epekto nito at kung paano nakakaapekto sa kanilang pagkilos at pag-iisip.
4. Saklaw at Limitasyon
Ang pag-aaral na ito ay nagpopokus sa mga kabataan na nag-aaral sa high school at kolehiyo.
5. Depinisyon ng mga terminolohiya
Adbertaysing - ang pagkuha ng attensyon ng publiko upang tangkilikin ang isang produkto
Sikolohiya - nakakaapekto sa kritikal at mental na pag-iisip ng isang indibidwal
Pagsusuri - proseso upang malikap ang mga datos
Epekto - impluwensyo o resulta ng isang indibidwal sa isang komunidad
Tangkilikin - makuha ang loob ng mamimili upang bilhin ang produkto
Produkto - bagay na ibinibenta sa langsangan
Kabanata II
Mga Kaugnay na Literatura
Sa adbertaysing, tulad ng alam namin ang lahat ay nagkakaroon ng pamamagitan ng iba't ibang medya. Ang layunin ng adbertaysing ay upang ipaalam sa ibang tao na may umiiral na produkto at upang manghimok ng mga tao para bumili. Ang tudlaan ng mga adbertaysing ngayon ay ang mga kabataan natin, na ipapabago sapagiisip nila. Magagawa nila ito dahil sa mga komersyals at ibang medya na materyal na magkaugnay sa dinadaanan o nararamdaman nila ngayon.
Ang "adolescent" ay ang transisyon mula sa pagkabata sa karampatang gulang, na nagsisimula mula sa paligid 10-12 taong gulang, hanggang sa 18-21 taong gulang. Ito ang mga kabataan na dumdaan sa pisikal na pag-unlad at kapaganapan sa gulang. Ang proseso ng pagbibenta ay isang panahon ng paghahanda, para sa karampatang gulang sa panahon na oras ng ilang mga karanasan nila ay magaganap. Ito ang mga uri ng mga tao na epektado sa medya. Dahil sa maraming pagbabago sa edad nila, ito ay kung saan sila magsimulang bumuo ng kanilang mga pa-iisip.
Dahil ang pagbibinata ay isang oras ng napakalaking paglago, may mga potensyal na, ito rin ay isang pagkakataon ng kakaunti panganib na magkaroon ng malakas na impluwensiya. Ayon sa artikulo na sinulat ni Megan Kelly, ang mga komersyals ay nagtatayugod ng mga estereotipo gamit ang mga modelo, na pinaguunlad at pagpapanatili ng ideya sa mga kabataan na dapat sundan nila ang pisikal na hitsura o espisipiko na karakter upang matanggap sila sa sosyedad. Ang kabataan ay madali rin kapitan sa karahasan, kahit sa konting pagkakabilad na marahas ng komersyal, palabas sa telebisyon o mga video game, magiging aapektibo sa ugali nila batay sa suriin ng Psychological Science.
Sa panahon rin, malakas maimpluwensya ang mga kabataan sa tinatawag na “Obesity,” ayon sa pananaliksik ng Kaiser Family Foundation, ang mga kabataan ay nanonood ng iba’t ibang uri ng medya sa limang oras ng isang araw. Yung mga pinagmulan na medya ay inaasenso ang mga hindi malusog na pagkain tulad ng kendi, snacks at fast food; na nagiging sanhi kung paano at ano ang kakainin ng kabataan.
Mayroong isang karaniwang na inihalintulad sa mga epekto ng adbertaysing, at ito ay ang pangangailangan pag-aari sa sosyedad. Dahil ang sosyedad naten, may iba’t ibang perspektibo sa realidad at kung paano nila Makita ang karakter ng isang tao. Kaya ang mga kabataan, may ramdam sila na kailangan nila maging nararapat na tao sa mga inaasahan ng mga iba.
Kabanata III
Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
A. Disenyo ng Pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay gagamitan ng diskriptib-analitikal na pagsusuri dahil sa kaukulan na paggamit ng mga reading materyals at sarbey na makakatulong upang bigyan ng makabuluhan at konkretong kasagutan para sa pagpapalago at paghanap ng mga kasagutan sa pag-aaral na ito dahil sa mga datos na makakalap.
B. Mga Respondente
Ang sarbey na aming gagawin ay ipapamahagi sa mga estudyante ng Unibersidad ng Santo Tomas. Magpapamahagi kami ang grupo ng 100 sarbey sheets na makakatulong sa pag-aaral na ito. Upang mabalanse ang pagkuha ng impormasyon, ipapasagot ang mga ito sa 60 estudyante na nasa una at ikalawang taon; 40 estudyante na nasa ikatlo at ikapat na taon. Mas marami ang sarbey sheets na ipapasagot sa mga nasa una at ikalawang taon dahil mas marami ang bilang ng mga estudyante sa antas na ito kaysa sa mga nasa ikato at ikaapat na taon.
Maghahanda rin ng mga larawan ang grupo na magpapakita ng iba’t ibang klaseng produkto at bibidyuhan ang sasagot o ang iinterbyuhin. Papipiliin ang estudyante at sasabihin ang dahilan nito kung bakit ang yun ang napili nitong sagot. Gagawin ang proseso na ito sa 10 estudyante.
C. Instrumentong Pampananaliksik
Upang matugunan ang mga katanungan sa pag-aaral na ito, gumamit ang buong grupo ng aklat at internet para makakuha ng mga iba’t ibang impormasyon. Bagama’t mas ginamit ang paggamit ng internet ay mas mainam kaysa sa paggamit ng mga aklat, nakasisiguro ang mga mananaliksik na magigng makabuluhan ang mga datos na nabangit. Malaking bagay din ang maitutulong ng mga sarbey at interbyu na ginawa sa mga estudyante dahil mas magkakaroon ng ideya kung ano nga ba ang mga epekto ng iba’t ibang adberyasing products sa mga kabataan ngayon—positibo o negatibo man ito.
Sa pagkalap ng mga impormasyon, mas magkakaroon ng ideya at direksyon ang pag-aaral dahil magkakaroon ng basehan ang pananaliksik.
D. Tritment ng Datos
Ang mga datos na nakuha galing sa mga sarbey at interbyu na ginawa ay pag-aaralan at bibigyan ng kabuuang sagot. Ang pagtatally ng mga sagot at pagkuha ng porsyento ang gagawin upang makita ang kabuuang resulta o epekto ng adbertaysing sa kabataan ngayon. Sa paggawa ng sarbey at interbyu na ito ay magpapakita rin kung ano ang mas tinatangkilik ng kabataan—ang sariling atin o ang gawa sa ibang bansa.
Unibersidad ng Santo Tomas
Kolehiyo ng Pinong Sining at Disenyo
Isang pagsisiyasat sa sikolohikal na epekto ng adbertaysing sa pag-iisip ng kabataan
1AD-8 Petsa:
Pangalan: __________________
Edad: ___
Kasarian: ___
Kolehiyo at taon: ________

Itiman ang kahon ng napiling sagot.
Anong klase ng adbertaysing ang madalas na nakakapukaw ng iyong atensyon?

□ kabitan ng kartelon (billboard)
□ mga paanunsiyo sa diyaryo o rebesita (magazine)
□ mga patalastas sa telebisyon
□ mga patalastas sa radyo
□ Internet ads
□ paskil (posters)
□ iba pa: _____________


Mula sa mga pinagpilian, ano sa tingin mo ang pinaka epektibo at hindi epektibo na uri ng adbertaysing? Bakit?
Pinaka epektibo: _______________ Dahil: ____________________________________
Hindi epektibo: ________________ Dahil: ____________________________________

Gaano kahalaga sa iyo ang adbertaysing sa pagpili ng produkto o serbisyo?
□ Di kailangan □ Kailangan □ Importante □ Sobrang importante □ Grabeng Importante

Naiirita ka rin ba sa mga YouTube ads na bigla nalang susulpot?
□ Oo □ Hindi □ Ano yung Youtube Ads?

Nahihikayat ka ba ng adbertaysing na bumili ng produkto o serbisyo?
□ Hindi □ Minsan □ Madalas □ Palagi

Sa iyong palagay, nakakabuti ba o nakakasama sa pag-iisip ng kabataan ang karamihan sa mga uri ng adbertaysing sa panahon ngayon?
□ Nakakabuti
□ Nakakasama

Anong elemento sa adbertaysing ang kawili-wili? (maaaring pumili ng higit sa isa)

□ Katatawanan
□ Pagiging makulay
□ Pisikal na kagandahan
□ Ayon sa uso
□ Impormatibo
□ Seryoso
□ Magandang layunin
□ Iba pa: ____________


Nasisiyahan ka ba sa pamamalakad ng AdBoard PH at kung paano nila ipinatutupad ang code of ethics sa mga ipinalalabas na patalastas?
□ Oo
□ Hindi


Maraming salamat po sa inyong pagsagot!

Kabanata IV
Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos
Itiman ang kahon ng napiling sagot.
Anong klase ng adbertaysing ang madalas na nakakapukaw ng iyong atensyon?

□ kabitan ng kartelon (billboard)
□ mga paanunsiyo sa diyaryo o rebesita (magazine)
□ mga patalastas sa telebisyon
□ mga patalastas sa radyo
□ Internet ads
□ paskil (posters)
□ iba pa: _____________


Mula sa mga pinagpilian, ano sa tingin mo ang pinaka epektibo at hindi epektibo na uri ng adbertaysing? Bakit?

Pinaka epektibo:
Dahil:

Hindi epektibo:
Dahil:

Gaano kahalaga sa iyo ang adbertaysing sa pagpili ng produkto o serbisyo?
□ Di kailangan
□ Kailangan
□ Importante
□ Sobrang importante
□ Grabeng Importante


Naiirita ka rin ba sa mga YouTube ads na bigla nalang susulpot?
□ Oo
□ Hindi
□ Ano yung Youtube Ads?

Nahihikayat ka ba ng adbertaysing na bumili ng produkto o serbisyo?
□ Hindi
□ Minsan
□ Madalas
□ Palagi

Sa iyong palagay, nakakabuti ba o nakakasama sa pag-iisip ng kabataan ang karamihan sa mga uri ng adbertaysing sa panahon ngayon?
□ Nakakabuti
□ Nakakasama


Anong elemento sa adbertaysing ang kawili-wili?

□ Katatawanan
□ Pagiging makulay
□ Pisikal na kagandahan
□ Ayon sa uso
□ Impormatibo
□ Seryoso
□ Magandang layunin
□ Iba pa: ____________


Nasisiyahan ka ba sa pamamalakad ng AdBoard PH at kung paano nila ipinatutupad ang code of ethics sa mga ipinalalabas na patalastas?
□ Oo
□ Hindi


Maraming salamat po sa inyong pagsagot!

1st and 2nd year
Question #2
Mula sa mga pinagpilian, ano sa tingin mo ang pinaka epektibo at hindi epektibo na uri ng adbertaysing? Bakit?
PINAKAEPEKTIBO
HINDI EPEKTIBO
3rd and 4th year
Question #2
Mula sa mga pinagpilian, ano sa tingin mo ang pinaka epektibo at hindi epektibo na uri ng adbertaysing? Bakit?
PINAKA-EPEKTIBO
HINDI EPEKTIBO
KABANATA V
Lagom,
Kongklusyon,
Rekomendasyon
LAGOM
Sa mga ginawang plano para makakoleta ng mga datos, ang pinaka-unang hakbang ay ang pagpupulong ng mga mananaliksik upang pag-isipan ang mga suliranin at ang mga plano na dapat gawin. Pangalawa, kinakailangan gumawa ng sarbey at riserts bilang basehan ng mga sagot ng mga mananaliksik. Pangatlong hakbang ang paggawa ng pinagghatian na mga gawain ng mananaliksik. Ang ika-apat na hakbang naman ay ang pagpupulong ng mga mananaliksik upang pag-usapan ang mga datos na kanilang nakuha. At ang panghuling hakbang ay ang pagsama-samahin ang mga datos na nakalap upang magkaroon ng kasagutan sa riserts na ginawa.
KONGKLUSYON
Base sa mga pag-aaral ng mga mananaliksik, karamihan na nakikita ng kabataan na adbertisement ay ang mga patalastas. Mas nahihikayat rin ang mga ito upang tangkilikin ang isang produkto kung paano inaadbertays ito. Hindi naging dahilan ng kabataan ang pagbili ng isang produkto ang brand name. Mas tinitignan nila ang kaledad at presyo ng isang produkto. Sinasabi rin ng kabataan na ang mga adbertisement ay nakakabuti sa kanila dahil dito ay nabibigyan sila ng mga bagong kaalaman hindi lamang tungkol sa produkto, pati na rin sa kung ano ang nangyayari sa kanilang kapaligiran.
Gamit ang adbertaysing, hinihikayat ang mga tao na gumamit ng isangprodukto na maaaring hindi mo pa nasusubukan. Sa larangang ito, kinakailangan mapukaw ang atensyon at tiwala ng mga manunuod para mahikayat ang mga it na bilhin ang produktong naadbertays.
Isang magandang paraan upang makuha ang atensyon ay ang mga patalastas sa telebisyon dahil maraming tao, lalo na ang mga kabataan ang nakatutok dito. Pinaka-epektibo ito upang tumatak sa mga isipan ng mga manunuod ang produkto na nais mong iendurso ay gamitin ang elemento ng katatawanan. Dahil sa pananaliksin na ito, nalaman namin kung paano nakha ang atensyon ng kabataan upang tangkilikin ang isang produkto.
REKOMENDASYON
LISTAHAN NG SANGGUNIAN
• (N.A.) (2009). What is Puberty?. Retrieved on March 3, 2014 from http://www.medicalnewstoday.com/articles/156451.php

• (N.A.)(N.D.). WHO|Adolescent Development. Retrieved on March 3, 2014 from http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/

• (N.A.)(N.D.). Who is an adolescent?. Retrieved on March 3, 2014 from http://general-psychology.weebly.com/who-is-an-adolescent.html

• (N.A.)(N.D.). The Influence of Advertising. Retrieved on March 3, 2014 from http://www.unenticed.com/english.php?title=influence+of+advertising

(N.A.)(2011). How Does Advertising Affect Us?. Retrieved on March 3, 2014 from http://youngwritersproject.org/node/54481

(N.A.)(N.D.). What is advertising?. Retrieved on March 3, 2014 from http://www.ipa.co.uk/Page/What-is-advertising#.UxTujONdWrY

Kelly, M. (N.D.) Negative Effects of the Media on Teenagers. Retrieved on March 11, 2014 from http://www.ehow.com/info_8477929_negative-effects-media-teenagers.html
Full transcript