Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EVRENSEL BİR AHLAKİ TAVIR: ANADOLU BİLGELİĞİ

No description
by

Aslıhan DUMLUPUNAR

on 2 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EVRENSEL BİR AHLAKİ TAVIR: ANADOLU BİLGELİĞİ

EVRENSEL BİR AHLAKİ TAVIR: ANADOLU BİLGELİĞİ
Ahmet Yesevi
Ahmet Yesevi'ye göre bilgisizlik her türlü kötülüğün kaynağıdır.Yeseviliğin ana ilkeleri; Allah'ın varlığınve tek olduğuna inanmak, Kur'an'a uymak, İslam dinine uygun yaşamak, insanın kendisini disipline etmesi ve zaman zaman kendi kendini sorgulayarak değerlendirmesidir. Bu görüşü benimseyen kişilerin kalbinde Allah ve insan sevgisi taşıması ve şu ahlaki değerleri yaşama geçirmesi gerekiyordu: cömert olmak, gerçekleri kabul etmek, geçerli ve doğru bilgi sahibi olmak, kanaatkar olmak, tutkularına hakim olmak, kendini bilmek, gönül gözü ile görmek ve felsefeye yatkın olmak.Ahmet Yesevi'nin kendini tanıma ilkesi kültürünü, dilini, tarihini ve dinini tanımayı kapsıyordu.
Mevlana
Mevlana, merkeze bireyi alır ve evrensel ahlak yasasını insan sevgisine dayandırır.Ona göre insan kendisindeki Tanrı sırrına aşkla erişir ve bilgi sahibi olur."İnsanı sevmek, Tanrı'yı sevmektir." sözleriyle varlığın özünü, mutlak güzellik ve iyiliğin tüm yaratılmışlar içinde sadece insanın sezilebileceğini belirtir.Madem ki evren Tanrı'nın kudretinin ortaya çıktığı alandır, hayattaki her şey Tanrı adına sevilir ve korunur.Evrendeki düzen ve yasa bize, kendimizde bulmamız gereken uyum ve ölçü için de bir örnek oluşturur.Madem ki insan varlıkların en şereflisidir, insanlar arasındaki sevgi, dostluk bağı ve yardımlaşma ahlakın özüdür ve bir ibadet özelliği taşır.
MEVLANA
YUNUS EMRE
HACI BEKTAŞ VELİ
Aslıhan
Dumlupunar
And. 11-C
305
İnsan Değerli Bir Varlıktır
Tasavvuf, Tanrı'ya sezgi ve aşk yoluyla ulaşılabileceğini savunan düşünce sistemidir.İslamiyetin doğuşundan 200 yıl kadar sonra ortaya çıkmıştır.Köklerini felsefeden, çeşitli inançlardan ve Kur'an ikliminden beslenen kültür çevrelerinden alır.İslam tasavvufunun temelinde, "Tanrı'dan başka ilah yoktur." fikri yer alır.

Yunus Emre
Yunus Emre, insanların Tanrı sevgisinde birleşmelerini ve davranışlarını düzeltmelerini önerir.Temel ilkesi, alçak gönüllülüktür.İnsanlar birbirlerine karşı sevgi duymalı ve şefkatli olmalıdırlar.Adalet, şefkatin yardımcısıdır ve şefkatin bulunmadığı yerde mutlaka adalet olmalıdır.Yunus'un ahlakı insanı temel alır.Tanrı aşkından doğan bir aşk ve şefkatle insanların birbirlerini sevmelerinin, kötülüğe bile iyilikle karşılık vermelerinin gerekliliğini ortaya koyar.
Hacı Bektaş Veli
Hacı Bektaş Veli, görüşlerini kardeşlik ve sevgiye dayalı bir toplumsal yapıda temellendirir.İnsan, gereken sevgiye erişmiş değildir; ama buna erişebilir.Çünkü bu sevgiye ancak diğer varlıklarla kendisini özdeş hissedip onları severek onların da kendisini böyle sevdiğini görerek ulaşabilir.
Tasavvuf düşüncesinde insan değerli bir varlıktır.Çünkü insan, özünü ortaya koyabilir, özgürdür ve kendini geliştirebilir.O Tanrı'dan gelir ve Tanrı'ya döner.Tanrı insanda dile gelir.İnsanın Tanrı'ya dönebilmesi için gönül bilgisi edinmesi ve aydınlanması gerekir.İnsanın bunu yapabilmesi aşama aşama gerçekleşir.İnsan, önce olgunlaşır, geçici varlıklardan kendisini sıyırır ve kalıcı özlere yönelir.Böylece, Tanrı'ya doğru aşama aşama ilerler.Tasavvuf düşüncesinde tek insana duyulan bu güven; onun adil ve doğru bir toplum düzenini gerçekleştirmek için atılımlarda bulunacağı düşüncesiyle son bulur.
* Cümleler doğrudur sen doğru isen
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. *
=YUNUS EMRE=
AHMET YESEVİ
Full transcript