Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Алкин (Ацителен)

No description
by

Zolboo Burentsogt

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Алкин (Ацителен)

Алкин (Ацетилен)
11е анги
Изомерийн төрөл
• Салбарлaлтын
• Давхар холбооны байршлын
• Анги хоорондын
Ерөнхий томьёо нь
CnH2n-2
Ацетилений гомолог эгнээний зарим нүүрсустөрөгч
Эрлийзжилт
Нүүрстөрөгчийн атомуудын валент нь устөрөгчийн атомаар бүрэн хангагдаагүй, 2p холбоо агуулсан нэгдлийг хэлнэ.
Молекулын томьёо:
С2Н2

Байгуулалтын томьёо:
НС ≡ СН
Пропин
Молекулын томьёо:
С3Н4

Байгуулалтын томьёо:
НС ≡ С – СН3
Бутин
Молекулын томьёо:
С4Н6

Байгуулалтын томьёо:
НС ≡ С – СН2 – СН3
Пентин
Молекулын томьёо:
С5Н8

Байгуулалтын томьёо:
НС ≡ С – СН2 – СН2 – СН3

Этин (Ацетилен)
Ацетилен
Ацетилен нь устөрөгч, нүүрстөрөгч хоёр хийн байдлаар нэгдсэн химийн нэгдэл юм. Ацетилен нь хүчилтөрөгчтэй холилдон шатахдаа өндөр температуртай дөл /3150-3200/ үүсгэдэг учир гагналт зүсэлтэнд өргөн хэрэглэнэ. Техникийн ацетилен нь өнгөгүй, онцлог хурц үнэртэй. Техникийн ацетиленээр удаан амьсгалвал толгой эргэх буюу хордоно.

Ацетилен нь ердийн атмосферийн даралтанд:
-Хүчилтөрөгчтэй 2,8-93%
-Агаартай 2,2-81% холилдвол дэлбэрэх аюултай.
Техникийн ацетиленийг үйлдвэрт 2 аргаар гарган авна.
1. Кальцийн карбидыг усаар задлах замаар ацетиленийг гаргаж авахад кальцийн карбидаас ацетиленийг хортой хольц болох хүхэр, устөрөгч, аммиак, фосфорт устөрөгч, цахиурт устөрөгч дагалдана. Эдгээр хольц нь шавах материалын чанарыг муутгах учраас усаар угааж ацетиленээс зайлуулна.
2. Хүчилтөрөгчтэй холилдсон байгалийн хийнээс дулааны аргаар исэлдүүлэх пиролиз эсвэл нефть, керосин, байгалийн хий, нүүрснээс цахилгааан нумын цэнэгийн үйлчлэлээр задлан ацетилен гарган авдаг.
Байгалийн хийнээс гаргаж авсан ацетиленийг
пиролизийн хий
гэнэ.
Кальцийн карбидаас
Байгалийн хий, нүүрс, нефтьнээс
Урвалын идэвх
Шүлтлэг металтай урвалд орон Н2 үүсгэдэг  
Ацетилен нь бромтой дэлбэрэлт үүсгэн урвалд ордог
Ацетиленыг мөнгөн усны нитратын уусмалаар үйлчлэхэд мэдрэмтгий ацетиленид үүсдэг
Ацетилений физик шинж:
Ацетилен нь:
Агаараас хөнгөн
Усанд муу уусдаг
Үнэргүй хий юм
Техникийн ацетилен нь өнгөгүй, онцлог хурц үнэртэй.

Ацетилений гомолог эгнээний нүүрсустөрөгчийн молекул масс ихсэх тусам хайлах , буцлах температур, нягт нь ихсэж байна.
Ацетилений Хими шинж
а. Галогентэй нэгдэнэ. Урвал хоёр шаттай явагдана.
б. Өндөрт температурт катализаторын оролцоотой гидрогенжих урвалд орно.
1. Нэгдэх урвал
в. Устай урвалд орж альдегид үүсгэнэ.
Энэ урвалыг 1881 онд оросын эрдэмтэн М.Г.Кучеров нээсэн учир түүний нэрээр Кучеровын урвал гэж нэрлэдэг.
г. Галогент устөрөгчидтэй нэгдэж хий байдалтай хлорэтен буюу винилхлорид үүсгэнэ.
Винилхлоридыг химийн ба механик үйлчилгээнд тэсвэртэй полимер поливинилхлоридыг гарган авахад хэрэглэнэ. Дээрх урвал Марковниковын дүрмээр явагдана.
2. Исэлдэх урвал
А. Ацетилен түүний эгнээний нүүрсустөрөгч калийн перманганатын ягаан өнгийг арилгадаг. Энэ нь түүнийг ханаагүй холбоо агуулж байгааг харуулж байгаа чанарын урвал юм. Урвалд калийн перманганат исэлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж байна.
Б. Ацетилен шатаж ихээхэн дулаан ялгаруулна.
Энэ шинжийг ашиглан хүчилтөрөгч–ацетилений халаагуурыг зохион бүтээсэн бөгөөд түүнийг металл огтлох, гагнахад өргөн хэрэглэдэг.
3. Димержих ба полимержих урвал
А. Димержих урвал. Ацетилений хоёр молекул тутмаас винилацетилен буюу бутен-1-ин-3 үүсдэг.
Б. Полимержих урвал. Халуун катализатор дээгүүр ацетиленийг даралтын дор нэвтрүүлэхэд ᴨ-холбоо тасарч өөр хоорондоо полимержих урвалд орж бензолыг үүсгэнэ.
4. Халалцах урвал
Ацетилений эгнээний нүүрсустөрөгчдийн молекул дах нүүрстөрөгчийн атомууд гурвалсан холбоогоор холбогдоход атомуудын хоорондох нягтрал ихэсч нүүрстөрөгч устөрөгчийн холбоо суларч устөрөгчийн атомын хөдөлгөөнт шинж чанар ихсэнэ. Иймээс халалцах урвалд амархан орно.
Ацетилений хэрэглээ
Ацетилен органик синтезийн олон үйлвэрт чухал түүхий эд болдог. Тухайлбал цуугийн хүчил, нийлэг каучук, поливинилхлоридын хуванцар болон органик уусгагч тетрахлорэтаныг гарган авдаг. Мөн их дулаан ялгаруулан шатдаг тул автоген гагнуурт хэрэглэнэ.
Хийн гагнуурт
Химийн үйлдвэрт
Хүнсний үйлдвэрт
Хуванцарын үйлдвэрт
Металл гагнах
Тетрахлор этан гаргах
Цууны хүчил
Полихлортвинилийн хуванцар
Full transcript