Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Асинхрон машин

Ус зөөвөрлөх
by

Buman-Od Gerelsaikhan

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Асинхрон машин

Асинхрон машин
Асинхрон хөдөлгүүр нь бусад бүх машины адил статор ба ротор хэмээх хоёр үндсэн хэсгээс тогтоно.
Ган их бие
Зүрхэвч
Ховилуудад байрласан ороомог
Асинхрон хөдөлгүүрийн бүтэц
Асинхрон хөдөлгүүрийн ерөнхий зураг
Богино холбогдсон асинхрон хөдөлгүүр
Фазын ороомогтой ротор
"Хэрэмний тор" маягийн ороомогтой богино холбоот ротор
Энэ ороомог нь хоёр үзүүрээрээ богино холбогч цагирагаар холбогдсон саваа хэлбэрийн дамжуулагчдаас тогтох ба зэс буюу хөнгөн цагаанаар хийгдсэн байдаг. Ийм ороомог зүрхэвчээс тусгаарлагдахгүй.
Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүр
Контактын цагирагууд
Сойзууд
Реостат
Роторын ороомгийн дамжуулагчдын соронзон хүчний шугамаар огтлогдох хурдыг сааруулахыг эрмэлзэнэ. Ийнхүү үүссэн механик хүчнүүд роторыг соронзон орны эргэлтийн чиглэлд N хурдтайгаар эргүүлнэ. Тиймээс ротор нь соронзон оронтой синхрон бусаар (асинхроноор) эргэлддэг учраас эдгээр хөдөлгүүрийг асинхрон хөдөлгүүр гэж нэрлэдэг
Эргэлдэгч соронзон орны ротортой харьцах хурдыг гулсалт гэнэ.
Гулсалтын утга хөдөлгүүрийн гол дээрх механик ачааллаас хамаарна.
Асинхрон хөдөлгүүрийн ажлын процессыг судлах болон тооцоо хийхэд тогтмол параметртэй идэвхит болон индуктив элемент, хөдөлгүүрийн гол дээрх механик ачааллыг төлөөлсөн гулсалтаас хамаарч хувьсдаг идэвхит эсэргүүцлээс тогтсон трансформаторынхтай төсөөтэй орлуулгын бүдүүвчийг өргөн ашигладаг.
Статор ба роторын хэлхээний ЦХХ тэнцүү, давтамж тэнцүү учир бид трансформаторынхтай адил T-маягийн орлуулгын бүдүүвч зурж болно
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript