Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Foreldremøte 21. oktober

No description
by

Anders Grimstad

on 21 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Foreldremøte 21. oktober

Her får dere en rundreise med skolens info.
Foreldremøte 21. oktober
Her kan dere klikke dere videre for å få diverse viktig info fra skolen og trinnet.
Flipped foreldremøte en oppvarming til den 21. oktober
Timeplaner
Vennskap - Inkludering - Sosial kompetanse
VIS
Plan mot mobbing
Ordensregelement
Klikk på powerpoint presentasjonen for å få en liten innføring i hva dette innbærer.


 Barn med høy sosial kompetanse kjennetegnes ved at de klarer å sette seg inn i andres situasjon. Det gjør at de forstår andres følelsesliv bedre, de klarer å få og beholde venner, og de setter seg lettere inn i hvordan andre barn opplever å være sammen med dem.


Disse barna klarer å løse konflikter, ser konsekvensene av sine egne handlinger og tar ansvar for eget bidrag til konflikter.
Sosialt kompetente barn har rett og slett en bedre ”verktøykasse” de kan bruke i møte med andre. Det gjør at de kan leve seg inn i hvordan det oppleves å bli holdt utenfor, ikke ha venner og det å være litt annerledes.
Sosial kompetanse forebygger mobbing
Hvis barn mobber andre, har de voksnes reaksjon også stor betydning for om mobbingen fortsetter.
Går du i skyttergraven og forsvarer deg, eller går du i deg selv når du som forelder får tilbakemelding om at barnet ditt mobber andre?

Det skal stor modenhet og refleksjon til å innrømme at egne barn plager andre og være villig til å ta grep for å hindre at dette fortsetter.
Å gå i skyttergraven eller gå i seg selv

Sosial kompetanse tilegnes over tid og er nært knyttet til samspillet mellom foreldre og barn. Barn har behov for veiledning og grenser, men de har også et behov for at foreldre gir omsorg, tar del i livet deres og hjelper dem med å håndtere tanker og regulere følelser i forhold til andre.

Foreldre er viktige rollemodeller. Hvis barnet gir klart uttrykk for negative oppfatninger om noe eller noen, kan det være viktig å forsøke å justere barnets perspektiv i positiv retning, og hjelpe barnet til å forstå både hva det føler og hva den andre føler.


Foreldre er rollemodeller

Snakker du mye om andre, havner ofte i trøbbel eller krangler om småting, vil barna dine lære at det er greit å samhandle med andre på denne måten.

Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Høgskolen i Lillehammer. Publisert i forskning.no.
ULIKE DEFININSJONER PÅ MOBBING

NYERE DEFINISJON PÅ MOBBING

Tenk inkludering. Vær raus. Bursdager og Halloweenselskaper betyr mye å bli bedt i!
Er det lurt å legge ut bilder på Facebook og Instagram av egne barn og deres bestevenner. Kan dette bidra til grupperinger, og at noen føler seg utenfor?
Hjelp barna til å bearbeide følelser, og ta andres perspektiv. Har barnet en negativ oppfatning av en annen person, prøv å gjør dette bildet lysere.
Snakk pent om andre personer. Vis begeistring fremfor vrede.
Ha respekt for andre personer.
Jobb med mestring av egne følelser.


Hva kan foreldre gjøre?

 Det kan være lett å si at det ikke er lov til å være slem mot andre, men dersom voksne selv snakker nedsettende om andre, så tar gjerne barna etter.
Rause og inkluderende foreldre som snakker positivt om andre når de sammen med barna sine, er en viktig nøkkel i utviklingen av gode sosiale ferdigheter.
Undring eller høyttenkning setter ord på det store spekteret av følelser som finnes; jeg lurer på hva hun tenkte og følte når hun sa det?
Dette fører til at barnet forstår andres følelsesliv bedre, klarer å koble sammen handlinger og følelser og leve seg inn i hvordan det oppleves å bli holdt utenfor, ikke ha venner og være litt annerledes.
Tenk høyt om følelser

Foreldre forstår sammenhengen
Foreldrene får en aha-opplevelse når de oppdager sammenhengen mellom samspillet mellom dem og barna på hjemmebane, og hvordan barnet oppfører seg blant venner. 
De forstår at hjemmet er en viktig arena hvor barn og unge tilegner seg og øver på sosiale ferdigheter.

Det er en sammenheng mellom foreldrenes følelsesmessig mestring i samspill med barna sine, og hvordan barna møter andre barn.

ENDRING KAN SKJE NÅR VOKSNE FORSTÅR SAMMENHENGEN

Margareta Øhman
May Brit Helgesen

Ny forskning viser at barns forhandlinger kan utvikle seg til mobbing allerede i barnehagen. Når du vil forebygge mobbing, skal du vite at mobbing ikke handler om skurker og ofre. Mobbing har sammenheng med onde mønstre i barns kamp om adgang til fellesskapet. Og det blir feil å fokusere på det enkelte barn – det er barnegruppen i sin helhet det skal arbeides med..


VOKSNES ANSVAR

Barnehager og skoler inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosialkompetanse og gode relasjoner.


MÅL FOR PROSJEKTET

DEFINISJONER PÅ MOBBING

Vennskap inkludering sosial kompetanse i barnehage og skole


VIS

Indirekte:
Sosial aggresjon, indirekte mobbing eller relasjonell mobbing kan forstås som tilnærmet identiske begreper, og som utføres stort sett ved hjelp av skjulte metoder, eller på måter som kan være vanskelig å oppdage for voksne.

Direkte:
Slag, spark, kalling og trusler kan vanskelig skjules fordi de ofte både ses og høres.
DIREKTE OG INDIREKTE MOBBING

Barn lærer mobbeadferd av foreldrene
Regelementer
Timeplaner
Full transcript