Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Część 5. Komputery i barwy w grafice multimedialnej

Dla moich studentów Vistula_EWS
by

Bogdan Kaminski

on 7 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Część 5. Komputery i barwy w grafice multimedialnej

Część V.1. Podstawowe typy komputerów
Mikrokomputery
(Mac, PC, Laptop, Tablet) - najmniejsze jednostki grafiki multimedialnej - ceny niskie od 1000 $
Część V.2. Barwy w multimediach
Zjawisko barwy
Definicja barwy
Modele barw
Wraz z rozwojem nauki o barwach (kolorymetria) wygodnie było łączyć ze sobą trzy podstawowe atrybuty barwy, aby z nich otrzymać trzy inne, wygodne dla danego modelu. I tak, w modelach barw operuje się takimi atrybutami, jak np.: luminancja, intensywność, chrominancja, jaskrawość, itd.
Modele barw definiują matematycznie i standaryzują barwy. W grafice multimedialnej istnieje kilkanaście modeli barw, wykorzystywanych w różnych celach.
My skupimy się na czterech najważniejszych dla nas z punktu widzenia multimediów: RGB, YIQ (YUV), CMY (CMYK) i Lab.
Model RGB
Wykorzystywany głównie: w monitorach komputerowych, ekranach LCD, kamerach cyfrowych, skanerach, projektorach multimedialnych, itp. urządzeniach wyświetlających.
RGB oparty jest na trzech
addytywnych
(bo występuje sumowanie świateł) barwach podstawowych:
R
(czerwonej),
G
(zielonej),
B
(niebieskiej).
Model jest zależny od urządzenia, na którym jest realizowany, np. monitor, skaner. Zależność oznacza, że na różnych urzadzeniach ten sam obraz może odwzorowywać się inaczej.
Model YIQ (YUV)
Modele wykorzystywane w TV. Powstają z przeliczenia kolorów RGB. Modele zależne od urządzenia. Stosowane m.in. w standardach TV PAL i NTSC. Liczby RGB określają jasności kolorów podstawowych, jak w modelu RGB, zaś wartości YIQ (YUV) wylicza się z prostej matematyki:
Y=0.299*R+0.587*G+0.114*B
I=0.74*(R-Y)-0.27*(B-Y)
Q=0.48*(R-Y)+0.41*(B-Y)
Y = 0.299 *R + 0.587*G +0.114 *B
U = (0.492)( B - Y)
V = (0.877)( R - Y )
Wartość Y odpowiada za jasność obrazu (
jaskrawość
), zaś dwie pozostałe IQ (UV) za kolorystykę (
chrominancja
).
Model CMY (CMYK)
Wykorzystywany głównie w poligrafii podczas drukowania reprodukcji.
Farby drukarskie są transparentne !
CMY (CMYK) oparty jest na trzech
subtraktywnych
(bo występuje odejmowanie świateł) barwach podstawowych:
C
(cyan - niebieskozielona),
M
(magenta - purpurowa),
Y
(yellow - żółta) oraz dodatkowo
K
(blac
k
- czarna).
Model jest zależny od urządzenia, przez które jest realizowany, tzn. farby drukarskie, tonery, atramenty, sublimaty itp. Zależność oznacza, że różne standardy tych barwników mogą ten sam obraz inaczej odwzorowywać.
Model CMY (CMYK) cd.
Światło białe jest mieszaniną trzech świateł RGB, z których każda ma maksymalną dla niej jasność, czyli biel=R+G+B.
Ponieważ farby drukarskie CMY są transparentne, musimy wiedzieć, że tak wybrano ich kolory, aby każda z nich pochłaniała określoną barwę ze światła białego R+G+B. I tak, farba
C
pochłania światło
R
, farba
M
pochłania
G
, zaś
Y
pochłania
B
. Wiedząc, że światła RGB mieszają się mamy zatem wynik:
G+B=C
,
R+B=M
,
R+G=Y
. Zilustrujemy to na prostym rysunku dla światła padającego na farby umieszczone na białym podłożu i padającego na inne przedmioty kolorowe.
KONIEC
barw
Część V. Komputery i barwy w grafice multimedialnej
Wybrane zagadnienia
Minikomputery
(Sun, Silicon) - jednostki przeznaczone głównie dla grafiki 3D i TV - cena od 25.000 $
Komputery
i
Superkomputery
(Cray, IBM) - dla celów specjalnych - najszybszym jest TITAN2 z Chin - cena od 10 mln $
Barwa pochodzi od światła, utworzonego przez fale elektromagnetyczne
Każda fala ma swoją długość
Fale są widoczne w zakresie 380-780 nm
Barwa może być emitowana lub odbijana
Biel jest zrównoważoną mieszaniną barw z wymienionego powyżej zakresu długości fal
Zdrowy człowiek widzi zakres 400-700 nm
Wrażenie wzrokowe wywołane w mózgu przez światło padające na oko
kolor (długość fali elektromagnetycznej)
Widoczny tu stożek ilustruje trzy atrybuty. Jest to pierwszy historycznie
model barw (HSB).
jasność (związana z natężeniem światła
nasycenie (związane z zawartością bieli w barwie)
Barwa ma trzy atrybuty:
kolor
(Hue),
nasycenie
(Saturation),
jasność
(Brightness), które matematycznie ją opisują.
,
Barwę w modelu określają trzy liczby, każda od 0 do 255, będące jasnościami kolorów składowych RGB, które się sumują. Liczba barw 16,7 mln.
Obraz RGB oraz jego składowe YIQ
Barwa wynikowa jest mieszaniną różnej wielkości
punktów rastrowych
zbudowanych z barw podstawowych!
Farby CMY
Przedmioty RGB
Przedmioty: biały, czarny i dowolnego koloru
Model matematyczny,
niezależny od urządzenia
, które realizuje barwę.
Charakteryzowany jest przez trzy liczby:
L
(luminancja) - od czerni do bieli,
a
(barwa) - od R do G,
b
(barwa) - od Y do B. Przyjmowane wartości, odpowiednio: od 0 do 100, od -127 do +128, od -127do +128.
Model jest opracowany przez CIE i służy do standaryzowania barw oraz określania różnic pomiędzy barwami w przestrzeni 3D. To podstawowy model matematyczny, opisujący najszerszą przestrzeń barw (
gamut
) jakie obserwuje człowiek, chociaż człowiek postrzega więcej barw, niż można je opisać matematycznie.
Model powstał z transformacji matematycznej wcześniejszego modelu CIE Yxy, zamieniającej krzywoliniowy stożek w kulę.
CMS - Systemy zarządzania barwami
Przyczynami niezgodności barw są:
różne modele pracy urządzeń
różne przestrzenie barw (gamut) na urządzeniach
indywidualne cechy urządzeń
Podstawą funkcjonowania CMS są profile ICC urządzeń - charakterystyki, określające sposób odwzorowywania barw przez te urządzenia.
Model Lab (CIE La*b*)
Model Lab
Trójkąt
chromatyczności
Model Yxy
Zapewniają przenośność barw w workflow (cyfrowym przepływie) podczas tworzenia wynikowej pracy na różnych urządzeniach multimedialnych i stacjach roboczych
Zapewniają niezależność barw od urządzeń
Umożliwiają kontrolę koloru na dowolnym etapie tworzenia
CMS cd.
Dzięki tym profilom oraz dzięki modelowi Lab następuje w każdym momencie prawidłowe interpretowanie i możliwie najlepsze odwzorowanie barw.
CMS zainstalowany jest na stacji roboczej, do której podpięte są wykorzystywane urządzenia zewnętrzne lub dostarczne są obrazy z zapisanymi profilami ICC.
Funkcjonowanie CMS
Urządzenia wpięte w CMS
Przeliczanie
profili ICC
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
Full transcript