Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Придевске заменице

No description
by

olgica spasojevic

on 19 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Придевске заменице

Придевске заменице
Подсетимо се:
н
е
л
и
ч
н
е
личне
ја, ти, он, она, оно
ми, ви, они, оне, она
себе
ко, шта

неко, нешто

нико, ништа

свако свашта
ма ко, било ко, ко год...
упитне

неодређене

одричне

опште
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвојне заменице су речи којима се означава припадност неког појма одговарајућим лицима.
Добијају се као одговор на питање ЧИЈИ.
ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ
У реченици присвојне заменице имају службу атрибута или именског
дела предиката.
Вијача је
моја
.
Одредите
функцију присвојне заменице у датим
реченицама:
Моја
хаљина је лепа.
АТРИБУТ
ИМЕНСКИ ДЕО
ПРЕДИКАТА
мој, -а, -е; -и, -е, -а
твој, -а, -е; -и, -е, -а
његов, -а, -о; -и, -е, -а
њен,-а, -о; -и, -е, -а
наш, -а, -е; -и, -е, -а
ваш, -а, -е; -и, -е, -а
њихов, -а, -о; -и, -е, -а

свој, -а, -е; -и, -е, -а
Придевске заменице имају облике за сва три рода и оба броја.
Мењају се по падежима.
Морају се слагати са именицом уз коју стоје.
Мој телефон
Моја оловка
Моје дрво
Моји телефони
Моје оловке
Са мог дрвета...
На мом дрвету...
Како се мења заменица
мој
?
Мој телефон
Моја оловка
Моје дрво
Моји телефони
Моје оловке
Са мог дрвета...
На мом дрвету...
Како се мења заменица
мој?
Ја читам
своју
књигу.
Ти читаш
своју
књигу.
Мој друг чита
своју
књигу.
Сви ученици читају
своје
књиге.

Коме припада књига?
Заменица
свој
употребљава се да означи појам који припада субјекту.
ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ
Мој змај високо лети.
Играћемо се твојом лоптом.
Њена хаљина је веома лепа.
Овај квадрат треба теби, а тај круг треба мени.

И наше другарице
имају овакве
облике
Толики квадрат
не може стати у овај ред
ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
Показне заменице упућују на одређени појам, његову особину или величину:
Овај
облак
Тај
облак
Онај
облак
Оваква
застава
Таква
застава
Онаква
застава
Оволико
срце
Толико
срце
Онолико
срце
овај, -а, -о; -и, е, -а
тај, -а, -о; -и, -е, -а
онај, -а, -о; -и, -е, -а

овакав, -а, -о; -и, е, -а
такав, -а, -о; -и, -е, -а
онакав, -а, -о; -и, -е, -а

оволики, -а, -о; -и, е, -а
толики, -а, -о; -и, -е, -а
онолики, -а, -о; -и, -е, -а
ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
Као и све придевске заменице, и показне заменице се слажу са именицом у роду, броју и падежу.

У реченици имају функцију атрибута или именског дела предиката.

На
овом
дрвету расту
овакве
лепе јабуке.
Имају облике за сва три рода и оба броја
Које књиге имаш?
Чија је лопта?
Каква је хаљина?
Колики канап треба за змаја?
УПИТНО-ОДНОСНЕ ЗАМЕНИЦЕ
Заменице којима се пита за бића и ствари, њихове особине, величину и припадност називају се упитно-односне заменице.
Који
змај?
Чији
змај?
Какав
змај?
Колики
змај?
који, -а, -е; -и, -е, -а
чији, -а, -е; -и, -е, -а
какав, -а, -о; -и, -е, -а
колики, -а, -о; -и, -е, -а
Сања је добила телефон
који
је дуго тражила.
чији
је звук одличан.
какав
имам и ја.
колики
јој је био потребан.
На коју реч се односи
други део реченице?
У реченицама које упућују на неки именички појам ове заменице су
односне
.
УПИТНО-ОДНОСНЕ ЗАМЕНИЦЕ
НЕОДРЕЂЕНЕ, ОДРИЧНЕ И ОПШТЕ ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Употребите знање о именичким заменицама да одредите врсту придевских:
На столу се налазе некакви облици.
Сваки облик има одговарајуће место.
Нечије коцке нису једнаке величине.
Ничији задатак није тежак.
неки
нечији
некакав
неколик
никоји
ничији
никакав
николик
сваки
свачији
свакакав
сваколик
било који,
ма какав
чији год
ичији...
НЕОДРЕЂЕНЕ
ОДРИЧНЕ
ОПШТЕ
Коју функцију у реченици имају ове заменице?
Покажите на примерима да се и ове заменице мењају по падежима и да имају облике за род и број.
Разликујте:
Неко
је дошао.

Свако
треба да
зна граматику.
Неко
дете је дошло.

Свако
чудо за три дана.
именичке
придевске
И упитно-односне заменице разликују род, број и падеж.
Full transcript