Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Masterthesis Agressieregulatie en innerlijke kritiek bij eetstoornissen

Onderzoek naar agressie regulatie en innerlijke kritiek
by

Marjon Voskamp

on 11 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Masterthesis Agressieregulatie en innerlijke kritiek bij eetstoornissen

Agressieregulatie en innerlijke kritiek bij clienten met eetproblematiek
Marjon Voskamp
Marjon Voskamp
Psychomotorisch therapeut
Amarum, centrum voor eetstoornissen, onderdeel GGNet, Zutphen en Nijmegen
Wie ben ik?
Vanuit de richtlijnen Trimbos instituut zijn interventies gericht op:
Lichaamsbeleving (negatieve lichaamsbeleving en vertekend lichaamsbeeld)
Bewegingsdrang of bewegingsarmoede

Speerpunten vanuit werkgroep eetstoornissen (NVPMT & NAE)
+ Agressie/ emotieregulatie
PMT en eetstoornissen
Vanuit de vroege ontwikkeling zit bij agressie en drang tot handelen. (Sturkenboom 1986)
A-gredere = gaan naar

In de gezondheidszorg wordt PMT regelmatig ingezet bij Agressie problematiek
PMT is een ervaringsgerichte theapie vorm waar bij gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten en lichaamservaring
PMT en agressie
Het schadelijke eetgedrag, compensatie gedrag als laxeren en braken of overmatig bewegen en zelfbeschadiging wordt beschouwd als destructieve vormen van agressie (Boerhout, Bos, Van Busschbach, Wiersma & Hoek 2009)
Agressie en eetstoornissen
Innerlijke kritiek en eetstoornissen
Innerlijke kritische gedachten en negatieve kernovertuigingen die mensen over zichzelf hebben, lijken een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling en het in stand houden van een eetstoornis (Tierney & Fox, 2010; Higbed & Fox, 2010).

Noordenbos heeft onderzoek gedaan naar inhoud en kenmerken van de kritische stem (2011)
Innerlijke kritiek en agressie
Agressief gedrag wordt veroorzaakt door agressieve en veroordelende gedachten.
Innerlijke kritiek is vaak negatief en agressief geladen.
Stemmen zijn vaak beschuldigend en bestraffend.
Onderzoeksvraag:

Hoe wordt de PMT-module Agressieregulatie gewaardeerd en geevalueerd door de deelnemers?

Secundaire onderzoeksvraag
Opzet Onderzoek
Clienten 3 en 5-daagse deeltijdbehandeling
4 Meetmomenten
Vragenlijsten (10)
Blok-randomiseren van 4 personen
2 clienten, 1 therapeut
6 bijeenkomsten van 60 min.
Module
De coping van agressie. Het ombuigen van destructieve agressie naar constructieve agressie,
Balans tussen internaliseren en externaliseren.
Regie over timing en intensiteit van agressie
Agressie op het juiste moment en gedoseerd te leren uiten in relatie met anderen.
CONSTRUCTIEF (positief)
Kracht
Ergens op af durven stappen
Grenzen aan geven
Assertiviteit
Wat versta je onder
agressie?
Veilige ruimte, neutrale ruimte, werkruimte
Stamp-stoot-stem methode
Agressiestraat
Logboek

Doel PMT-module Agressieregulatie
Aanleiding voor het Onderzoek
Boerhout, C., Bos, E., Busschbach, J., Wiersma, D. v., & Hoek, H. (2009). Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen. Een gerondomiseerde effectstudie in dagklinische setting,Groningen: Lentis & Rob Giel Onderzoekscentrum UMCG
Voor de maaltijd: “Als je dat gaat eten dan
faal je en word je een dik vies varken”

Na de maaltijd: “Jij bent een domme, vieze, vette
vetzak, je eet altijd teveel”

Voor de spiegel:
“Kijk toch hoe dik je
bent, je moet afvallen”
“Wat ben je toch een zwakkeling dat jij je
weer tegoed hebt gedaan aan die bonbons.
Zo zul je altijd een dikzak blijven.”


Wanneer ik kwaad of woedend ben......

1. Breng ik mijzelf weer tot rust

2. Houd ik mijn woede in toom

3. Krop ik dat op

4. Ben ik veel kwader dan andere mensen kunnen zien

5. Probeer ik mij te ontspannen

6. Verlies ik mijn zelfbeheersing ……………………

7. Zeg ik gemene dingen ……………………………

8. Probeer ik snel weer tot bedaren te komen ………

9. Sta ik in vuur en vlam, maar is dat aan mij niet te zien

10. Laat ik merken dat ik kwaad ben ………………

Ik ben gemakkelijk teleurgesteld in mijzelf.
Er is een deel in mij dat me naar beneden haalt.
Ik ben in staat om mijzelf te herinneren aan positieve dingen van mijzelf.
Ik vind het moeilijk om mijn boosheid en frustratie over mijzelf te controleren.
Ik vind het gemakkelijk om mijzelf te vergeven.

Onderzoek Agressie regulatie
Noordenbos, G. (2012). Onderzoekfase 1; eetstoornissen en de innerlijke kritische stem. Psychologisch Instituut Universiteit Leiden.
Onderzoek innerlijke kritische stem
Wat is het toegevoegde effect van de PMT-module Agressieregulatie op de mate van internaliseren, mate van zelfkritiek, kernovertuigingen en het eetgedrag ten op zichtte van treatment as usual (TAU) op het behandelresultaat van clienten met eetproblematiek in een 3-daagse en 5-daagse deeltijdbehandeling?
Mate van zelfkritiek
Zelfexpressie en controlevragenlijst
Resultaten
N = 17
Experimentele groep 9
Controlegroep 8
Meetmomenten T1 en T2

Resultaten van de
experimentiele en controle groep
Evaluatie PMT-Module Agressieregulatie
Deze gerandomiseerde en gecontroleerde effectstudie toont aan dat de PMT-module Agressieregulatie op korte termijn een significant effect laat zien op de mate van internaliseren van woede.

Dit betekent dat de mate van internaliseren bij de experimentele groep niet alleen significant verminderd is ten opzichte van het begin van de module maar dat deze vermindering significant sterker is dan bij de controle groep.
Discussie
De mate van controle over internaliseren neemt toe bij de experimentele groep en er is een afname te zien bij de controle groep.

Hoe deze resultaten te interpreteren?

Ten aanzien van internaliserende clienten kan een vermindering van controle over internaliseren een verbetering inhouden, aansluitend bij de bevindingen van Abbate-Daga (2012).
Conclusie en discussie (2)
Op andere vragenlijsten geen significante verschillen. Mogelijk door:
- te kleine N (17)
- Module als extra interventie naast de reguliere multidisciplinaire deeltijdbehandeling
Beperkingen
Tijd
Zelfrapportage (Psychomotorische gedragsmaat, geheten de ‘Methode voor Stamp-Stoot-Stem')
Onderzoeker is ook PMT-er die de module aanbood
Aanbevelingen
Grotere onderzoeksgroep (onderzoek Lentis Groningen)
Verder onderzoek naar zelfkritiek, opvattingen over stemmen en kernovertuigingen
Combinatie met module “Van zelfkritiek naar zelfacceptatie”
Resultaten van module bij mensen met binge eating disorder (BED)
Implementatie in huidige behandeling
DESTRUCTIEF (negatief)
Schadelijk
Geweld
Schelden (verbale agressie)
Angst
Aminiato, Siccardi, Abbate-Daga, Marech, Barosio, & Fassino, 2012
Abbate-Daga, et al., 2012
Ioannou & Fox, 2009
Krug et al., 2008
Truglia, Mannucci, Lassi, Rotella, Faravelli & Ricca, 2006.

Clienten met een eetstoornis scoren hoog op internaliseren van woede en zelfbeschadiging en laag op expressie van boosheid (Krug et al, 2008)

Op zichzelf gerichte woede en agressie komt vaak voor bij clienten met anorexia of boulimia nervosa (Truglia, et al, 2006)
Internationaal
Resultaten
Full transcript