Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H1 Laat nog wat over

Economisch Bekeken
by

Juul Verhoeven

on 15 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H1 Laat nog wat over

Hoofdstuk 1
Laat nog wat over

§1 Economische groei
Er is sprake van
economische groei
als de productie in
een land stijgt.
De totale consumptie van een land stijgt als:
de bevolking groeit

het gemiddelde inkomen stijgt
mensen gaan meer (en duurdere producten) kopen

Bedrijven kunnen niet oneindig produceren. Zij worden beperkt in de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur
Er kan niet meer worden geproduceerd dan de maximale (machine)capaciteit.

De productie kan pas weer stijgen als er meer personeel en meer machines en andere kapitaalgoederen worden ingezet.
Producenten willen een hoge
arbeidsproductiviteit
.

Arbeidsproductiviteit
= de gemiddelde productie in een periode per werknemer of per tijdseenheid.

Arbeidsproductiviteit is afhankelijk van:
de toepassing van moderne technieken
het opleidingsniveau

Door het in gebruik nemen van
nieuwe technieken
en door
scholing
van het personeel kan er meer geproduceerd worden in dezelfde tijd.
Als er onvoldoende grondstoffen en ruimte beschikbaar zijn, kan er minder geproduceerd worden. Hierdoor wordt de economische groei belemmerd.
De bevolking groeit doordat:
er meer Nederlanders worden geboren dan dat er overlijden
er meer mensen vanuit het buitenland in Nederland komen wonen dan dat er uit Nederland weggaan
De productie stijgt
Producenten spelen in op de groei van de vraag naar hun producten door meer te produceren.
De vraag naar producten stijgt
Door de groei van de bevolking stijgt de vraag naar woningen, voedsel, kleding en andere producten.
§2 Economische groei en het mileu
Economische groei heeft ook
nadelige gevolgen
:
Er zijn meer grondstoffen nodig die de natuur aantasten (ontbossing, uitsterven plant- en diersoorten, opraken van deze grondstoffen).
Ontstaan van broeikassen die het klimaat veranderen
Er ontstaat steeds meer afval in gezinnen en bedrijven, wat allemaal moet worden verwerkt of door de natuur moet worden afgebroken.
Veel transport waardoor fijnstof ontstaat, wat zeer schadelijk is voor de gezondheid.
§3 Kosten en Baten
Bij productie ontstaan
maatschappelijke kosten
en
maatschappelijke baten
.

Maatschappelijke kosten
= nadelen van productie en consumptie voor de samenleving.
materiële schade (in geld uit te drukken)
Immateriële schade (niet in geld uit te drukken)

Maatschappelijke baten
= voordelen van productie en consumptie voor de samenleving (zowel materieel als immaterieel).
Maatschappelijke kosten worden
niet
doorberekent in de verkoopprijs. Een lage verkoopprijs is goed voor de concurrentiepositie.

Door milieuvriendelijk te produceren stijgen de eigen bedrijfskosten en deze worden doorberekent in de verkoopprijs. Een hoge verkoopprijs is slecht voor de concurrentiepositie.
§4 Duurzaam produceren
Productie die geen schade oplevert voor het milieu en tot in de verre toekomst kan worden voortgezet wordt
duurzame productie
genoemd.

Voorbeelden van duurzame productie:
Biologisch produceren: productie
zonder
gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
Recycling: terugwinning van bruikbare materialen uit afval

De overheid
stimuleert
gezinnen en bedrijven om duurzaam te produceren door:
milieusubsidies
of een belastingvoordeel te geven;
belasting te heffen (
milieuheffing
).

Milieusubsidie
= geld dat de overheid aan consumenten of producenten geeft met de bedoeling om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren (bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen).
Milieuheffing
= geld dat de overheid vraagt van consumenten of producenten met de bedoeling milieuonvriendelijk gedrag af te remmen (bijvoorbeeld energieheffing).
§5 Milieuvriendelijk consumeren
Steeds meer consumenten kiezen voor biologische producten en producten die langer meegaan, zuinig zijn in gebruik en minder afval geven.

Door afval te scheiden kan meer afval gerecycled worden. Consumenten moeten het afval dan wel gescheiden aanbieden, want voor recyclingbedrijven is dat te duur.

Door spullen die niet meer nodig zijn tweedehands te verkopen, krijgen door hergebruik een langere gebruiksduur.

Er worden daardoor minder grondstoffen
verbruikt en er ontstaat er minder afval!

Milieugroepen
voeren acties voor een schoon goed milieu
§6 Milieumaatregelen
De overheid neemt allerlei maatregelen om de lucht, water en bodem tegen vervuiling te beschermen. Zo kan de overheid bedrijven verplichten tot milieuvriendelijke investeringen.

Milieuvervuiling is een
internationaal probleem
. Landen moeten samenwerken om problemen (zoals de opwarming van de aarde) tegen te gaan. Alle landen moeten dezelfde maatregelen treffen, want anders ontstaat er oneerlijke concurrentie.

De overheid probeert het gedrag van consumenten en producenten onder andere te veranderen door
voorlichting
te geven en
ideële reclame
te maken over duurzaam produceren.
Ideële reclame
= reclame die een idee wil verspreiden of gedrag wil veranderen zonder de bedoeling daar geld mee te verdienen.

Voorbeeld Postbus 51:
Full transcript