Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ikalawang yugto ng imperyalismo

No description
by

Shannen Ramos

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ikalawang yugto ng imperyalismo

Ang imperyalismo noong ika-18 siglo ay naging resulta ng apat na pangunahing salik:
*Una, dahil sa udyok ng nasyonalismo. Gusto ng mga bansa sa Europa na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga karibal sa Asya.
Rebolusyong Industriyal
* Naging salik sa paghahanap ng bansa sa Europa at Hilagang Amerika ng
mga pamilihan na magiging bagsakan ng mga produktong ginawa. Kinailangan nila gumawa ng pabrika para sa gawaan ng kanilang mga produkto.

PRODUKTO
*Ang mga produkto tulad ng
I.AFRICA - rubber, copper at ginto
II. India - bulak at jute
III. TIMOG SILANGANG ASYA- tin
IV. Mamamayan sa London at Berlin
-natutong uminom ng tsaa, tsokolate at kape.
- Gumagamit din sila ng sabon, na gawa sa Palm Oil mula sa Afica at langis ng niyog sa Asya.
Produkto ng mga Kanluranin

• Nagsilbi ang bagong pamilihan at paglalagakan ng mga produkto ng Kanluranin at ang kanilang bansang nasakop
• Naging tagapagluwas ng mga hilaw na material ang mga bansang sakop at binubuo ito sa mga pabrika ng mga kanluranin na bansa
• Ganito ang naging kalakaran sa napakahabang panahon kaya nanatili ang pagdepende sa mga produkto ang magkabila lalo na sa pagpaparami at pagpapalaki ng produksyon
• (Dahil sa paghahangad ng mga taga-kanluran), Mas malaki ang oportunidad sa kanilang mga kolonya kaya hinimok nila ang kanilang mamamayan na maglakbay tungo sa mga bansa sa Asya o Pasipiko

Mga Salitang Dapat Tandaan...
Kolonyalismo
- nagmula sa salitang Latin na "
colunus
" --->
magsasaka
.
*Isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang
makagamit ng likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes
.

*Sa pamamagitan ng
pakikipagkaibigan at pakikipagkalakalan
, makukuha nila ang loob ng kanilang sasakupin hanggang ipapataw na nila ang kanilang hangarin -->
Mang-SAKOP.
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ika-2 grupo
Mga Salitang Dapat Tandaan...
Imperyalismo
- nagmula sa salitang Latin "
imperium
" --->
command
*Nagsimula gamitin sa panahon ng
pananakop sa Roma
.
*Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong
pultika, pangkabuhayan at kultural
na pamumuhay.
* Pinapatupad ito sa
mahina at maliit
na estado upang
maging pandaigdigang makapangyarihan
.
* Sa loob ng
dalawang libong taon,
ang
imperyong romana
ay nakontrol ang halos kabuuan ng Mediterranean.
*Bago mag ika 18 siglo, ang ilan sa mga bansa tulad ng Europa at United States ay nasimulang magkontrol ng ibang mga bansa sa -----> Asya, Africa at Latin America.
* Ang panahon 1800 hanggang 1914 ay inilala bilang
Panahon ng Imperyalismo.
Ikalawa, dulot ng rebolusyong industriyal. Nangangailangan ng pagkukunan ng mga hilaw na material at mga produktong yari mula sa kanila kaya sila ay nagpalawak ng kanilang teritoryo
* Ikatlo, ang kapitalismo. Isang itema kung saan, mamumuhunan ang isang tao para magkaroon ng tubo o interes
*Pangapat, ang WHITE MAN’S BURDEN.
- Isinulat ito ni Rudyard Kiplin – isang manunulang ingles.
-Ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan nila na pabigat sa mga kanluraning bansa.
-Na ang mga kanluanin ay may tungkulin na turuan at tulungan upang paunlarin ang kanilang nasasakupan.
• Binigyan nila ng pagkakataon na mag-ari ng mga lupain ang mga ito, patakbuhin ang pamahalaang itinatag, at pamunuan ito at kontrolin ang mga paaralan at ekonomiya sa kanilang mga kolonya
• Nagpatuloy ang mga patakarang kolonyal at naitatag ang mga institusyon namag-iiwan ng tatak sa pamumuno ng mga bansang kanluranin gaya ng Great Britain at America
• Ang mga imperyalistang bansa ay gumamit ng iba’t ibang pamamaraan upang makakuha ng bagong lupain
• Minsan sila ay gumagamit ng mga kasukdulan, binibili ang mga lupain sa pamamagitan ng puwersang military

Mga Nangyari
*** Ang mga imperyalistang bansa ay may iba’t ibang anyo sa pamamaraan ng pagkontrol sa kanilang mga teritoryo:***
 Ang una ay tinatawag na colony kung saan ay direktang kinokontrol at ginawa ng Spain sa Pilipinas, Great Britain sa India, at France sa dating Indo-China
 Ang protectorate ay mayroong sariling pamahalaan ngunit ang mga patakaran panlabas tulad ng ginawa ng America sa Pilipinas, Great Britain sa Hong Kong, at Portugal sa Macau

COLONY AT PROTECTORATE
• Ang pakikipagkalakalan at paglalaganap ng panibagong paniniwala at pilosopiya ay ilan lamang sa naging mga pangunahing dahilan ng pananakop ng mga bansang Kanluranin sa Asya.
• Tuluyang nang sinakop at hinati ng mga imperyalistang mananakop ang Asya upang lalong mapatatag ang kanilang kapangyarihan sa pangkabuhayan at politikal na pamumuhay


Mga Epekto
Mga relihiyon/ Pilosopiya
• Ang pangunahin kinontrol ng mga British ay ang kalakalan sa India, ngunit ang kanilang pananakop ay naging daan sa pag-usbong ng nasyonalismong napagbagsak sa kanilang rehimen sa India sa tulong ng Rebelyong Sepoy at nagpatatag ng sariling republika at sinakop rin ng Great Britain ang China.

• Ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya ay patuloy na siankop ng mga bansang Kanluranin (gaya ng Great Britain, Spain at Netherlands sa aspektong pangkabuhayan, politika at pamumuhay ng mga tao )

Saan nagsimula ang kontrol ang mga British:


*Nagsimula ang kontrol ng mga British o ng mga taga- Great Britain sa kalakalan ng India noong nagsimula ang pagiikot o pagkikipagkalakalan ng mga bansa sa Europe
*Nagtatag ng kompanyang nagngangalang East India Company na kung saan, nakontrol ng mga British ang ruta ng kalakalan sa India.

*Dahil sa malaking tagumpay o malaking kita ng mga British, ang bansang France ay nagtatag ng kompanyang nagngangalang French East India Company na naging kakumpetensya ng mga British.
*Hinadlangan ito ng mga British sa pamamagitan ng Battle of Plassey noong 1757

MOTTO:
"Florebo quocumque ferar" is a Latin phrase which can be translated in English as "I will flower everywhere I am planted".


*Ang Battle of Plassey ay naganap sa pagitan ng mga British at ang nag-iisang Nawab na hindi kumampi sa mga British na si Siraj-ud-daulah.

*Nanalo ang mga British sa Battle of Plassey sa pag “bribe” ni Robert Clive sa commander in chief ng mga sundalo ng Nawab na si Mir Jafar at inatake ang Calcutta kung saan mahahanap ang Nawab.

*May 3 malalaking stasyon ang East India Company, Fort St. George sa Madras, Fort William sa Calcutta at Bombay Castle sa Western India

Ano ang Battle of Plassey?
Battle of Plassey ng 1557
*Ipinagbawal ang mga sumusunod na paniniwala:
1. Ang sutee o sati ay ang boluntaryong pagsunog sa katawan ng asawang babae sa ibabaw ng bangkay ng asawa.
2.Sa paniniwalang Hindu, ang mga babaing balo ay ipinagbawal na mag-asawa.

Sanhi ng Kapangyarihan ng Ingles.


*Pinapayagan mag-asawa
*Pagbaba ng katayuan sa lipunan ng mga Brahman
*Pagpataw ng buwis sa mga may-ari ng lupain
*Ang pagtatangi ng lahi na tanging puti lamang ang binibigyan ng mataas na posisyon sa pamahalaan.

Epekto ng mga lahing Ingles:
*Nagpatuloy ang mga batas na ito hanggang sumiklab noong 1857 ang Rebelyong Sepoy upang tutulan ang pag-impluwensiya ng mga British sa India
*Hindi pa rin sila nagtagumpay 
Pagkatapos ng rebelyon, ang mismong Pamahalaan ng Ingles na ang namuno sa India.
*Sila ay nagtalaga ng viceroy na naging kinatawan ng pamahalaang Ingles.
*Noong 1877 ganap na itinalaga si Reyna Victoria bilang Empress ng India

*Pinaayos ng mga Ingles ang mga estadong may hidwaan.
*Nagtatag ng maayos at sentralisadong pamahalaan.
*Dinala nila ang makabagong kaalaman sa teknolohiya.
*Nagpagawa ng mga daan,tulay,riles ng tren, mga pagawaan,Sistema ng komunikasyon,irigasyon,ospital,at mga paaralan.

*Naging Malaya sila sa Great Britain noong itinatag ang Indian National Congress noong 1885.

*Mga dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Lalong Maghangad ng Kolonya sa 1. Timog at Kanlurang Asya. (Ika-18-Ika-19 Siglo):
2. Dahil sa udyok ng nasyonalismo
3. Dulot ng Rebulosyong Industriyal
4. Ang kapitalismo
5. Ang White Man’s Burden.

*Ang sinaunang kabihasnan sa kanlurang asya ay nakaranas ng maraming pananakop.
* Ang huling mananakop sa bansang ito ay mga Turkong Ottoman na nagpalakas ng imperyo na naghari ng marming siglo dahil sa magagaling na pinuno at ginamit ang relihiyong Islam para sa pagkakaisa ng mga Arabe.

KANLURANG ASYA
*Ang mga taga-kanlurang asya ay kumampi sa pwersang alyado noong Unang Digmaan Pandaigdig sa kagustuhan nilang makalaya sa kamay ng mga Turkong Ottoman.
* Ang inaasam na kalayaan ay napalitan ng panibagong patakaran sa ipinatupad ng
Liga ng mga Bansa
at sa pagkakataong ito,
-----sila ay sumailalam sa pananakop ng mga Kanluraning England at France noong 1914 sa mandato ng Liga ng mga Bansa.
*Ang mandato ng
Great Britain
ay ang Iraq, Palestine o Israel, Westbank , Gaza Strip at ang Jordan
*Habang ang mandato ng
France
ay Syria at Lebanon.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng mandato?
Ang mandato ay siyang may awtoridad na magpatupad ng batas kung siya ay naihalal na parte ng isnag kongreso.
*Katulad ng relasyon ng mga Hudyo at Palestinong Arabe. Sa pamamagitan ng Balfour Declaration, noong Nobyembre 2, 1917 ay sinuportahan ang aspirasyon ng mga Zionista na....
-ipagkaloob sa mga Hudyo ang pagkakaroon ng parting matitirhan sa Palestine na ayaw ng mga Nasyonalistang Arabeng Palestino.


*Pinairal na patakarang ginamit sa Kanlurang Asya ay sistemang mandato o mandate system, pansamantala silang sumailalim sa kamay ng mga Kanluranin habang tinulungan silang makapagsarili
Mga DAHILAN NA NAGBUNSOD SA MGA KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (18-19 SIGLO)
Ang ginamit na dahilan ng mga Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya, may mapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap, at pagbebentahan ng mga yaring produkto
MERKANTaLISMO
KOLONYALISMO
Isang patakaran na mamamahala ng mga sinakop upang makagamit ng likas na yaman ng mga sinakop.
Imperyalismo
Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pulitika,pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ng isang mahina at maliit na nasyon-estado.
1. Una, dahil sa nasyonalismo,
2. Ikalawa, dulot ng Rebolusyong Industriya.
3. Pangatlo, ang Kapitalismo.
4. Pang-apat, ang White Man’s Burden.


Full transcript