Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koncert 4 - motety, wrzesien 2017

No description
by

Wojciech Apel

on 4 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koncert 4 - motety, wrzesien 2017

Program:
#1. Bądź wierny aż do śmierci
Johann Christoph Bach - Sei getreu bis in den Tod
#2. Bach i jego rodzina
#3. Trzymaj to, co masz
Johann Michael Bach - Halt, was du hast, daß
#4. Sola Scriptua
#5. Panie. Czekam na twe zbawienie
Johann Michael Bach - Herr, ich warte auf dein Heil
#6. Sola gratia per fidem
#7. Nie lękaj się, gdyż ja cię wybawiłem
Johann Christoph Bach - Furchte dich nicht
#8. Solus Christus
#9. Panie, jeżeli tylko mam Ciebie
Johann Michael Bach - Herr, wenn ich nur dich habe
#10. Solum Verbum
#11. Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz
Johann Christoph Bach - Ich lasse dich nicht (BWV Anh. 159)
#12. Bach i Biblia
#13. Jezu, ma radości
Jan Sebastan Bach - Jesu, meine Freude (BWV-227)
Jan Sebastian Bach - Muzyka i Słowo
#4. Sola Scriptura
jedynie Pismo źródłem objawienia
Zasada
sola scriptura
oznacza, że Pismo Święte jest źródłem i autorytetem w dziedzinie ustalania doktryny chrześcijańskiej.
#6. Sola gratia per fidem
Zbawienie tylko z łaski i tylko przez wiarę
Zasada
Sola fide
to doktryna chrześcijańska według której grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Sola gratia
to zasada podkreślająca to, że zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako "
niezasłużony dar
",
a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika
Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił.
Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
(List do Efezjan 2:8-10)
#10. Solum Verbum
Słowo Boże w działaniu
Zasada
Solum Verbum
to doktryna chrześcijańska wywodząca się z myśli teologicznej Marcina Lutra, według której Słowo Boże jest jedynym środkiem łaski Bożej.
Bóg działa przez Słowo: prawo i ewangelię.
#8. Solus Christus
jedynie Chrystus jest pośrednikiem
Zasada
Solus Christus
to doktryna chrześcijańska głosząca, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem (orędownikiem) między Bogiem a człowiekiem, odrzucająca zatem możliwość i konieczność występowania innych pośredników.
Jezus mówi:
Oto stoję u drzwi! Pukam.
Jeśli ktoś usłyszy mój głos
i otworzy drzwi, wstąpię do niego
i będę z nim ucztował, a on ze mną.

Apokalipsa, rozdział 3, wers 20
Zasady XVI-wiecznej pobożności protestanckiej
Sposób na życie:
Soli Deo Gloria
- tylko Bogu należna jest chwała
Cztery zasady:
#1.
Sola Scriptura
- tylko Pismo źródłem objawienia
#2.
Sola gratia per fidem
- zbawienie tylko z łaski i tylko przez wiarę
#3.
Solus Christus
- tylko Chrystus jest pośrednikiem
#4.
Solum Verbum
- tylko Słowo jest środkiem łaski
Prawo i ewangelia
W Chrystusie i wy (Efezjanie) położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca
i nie ma stworzenia,
które by się mogło ukryć przed nim,
przeciwnie, wszystko jest
obnażone i odsłonięte
przed oczami tego,
przed którym musimy zdać sprawę.

(List do Hebrajczyków, rozdział 4, wersy od 12)
sobota, 2 września, godz. 18.00,
kościół ewangelicki w Katowicach, ul. Warszawska 18

niedziela 3 września, godz. 18.00,
kościół ewangelicki w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4
Berejczycy, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od Tesaloniczan. Przyjęli oni naukę Pawła z całą otwartością
i codziennie badali Pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają.

Dzieje Apostolskie, rozdział 17, werset 11
Zasada sola scriptura uzasadnia posługiwanie się Biblią jako instrumentem bezpośredniego kontaktu człowieka i Boga.
Wyznania przyjmujące tę zasadę, odrzucają, co do zasady, pozabiblijną tradycję jako normatywne źródło wiary.
Wszelkie nauki, doktryny i praktyki przyjęte w Kościele powinny być zgodne z Pismem Świętym.
To twierdzenie jest przeciwne naukom prawosławia, anglikanizmu i katolicyzmu, które głoszą, że Biblia może być autentycznie interpretowana tylko przez tradycję apostolską i sobory Kościoła.
Praktyczna zasada:
wiara?
uczynki?
????
Obserwacja:
Pismo Święte czytane w obecności autora staje się dla czytelnika Słowem Bożym.
Co się tu dzieje?
...usłyszeliście...
Co usłyszeliście?
Jaka była
wasza reakcja?
A co potem
zrobił Bóg?
słowo prawdy
i ewangelię
położyliście nadzieję
uwierzyliście
zapieczętował
was
Duchem Świętym
A jaka jest moja
odpowiedź?
?
A jaka jest moja
odpowiedź?
?
Wszelkie nauki, doktryny i praktyki przyjęte w moim życiu powinny być zgodne z Pismem Świętym o ile ja chcę aby moje życie podobało się Bogu.


Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy (....)

ale (...)

całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
sobory
święci
ojcowie kościoła
św. Tomasz
papież
św. Augustyn
tradycja
rodzice
uczeni i nauczyciele
TVN
Gazeta Wyborcza
TVP
trydent
vaticanum II
kultura
ja sam!
Pożyteczne do
nauki,
do wykazania błędu,
do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był gotowy i wyposażony
Sola gratia per fidem - z łaski, przez wiarę
Słowo to jest blisko ciebie,
na twoich ustach i w sercu twoim.

A jest to słowo wiary, którą głosimy:
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz,
że JEZUS JEST PANEM,
i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych
- osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi
do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami
- do zbawienia.

List do Rzymian 10:8n
Arystoteles
Platon
,
List do Efezjan, rozdział 1, wers 13
autorytet
Autorytet
500 lat od wystąpięnia Lutra
Autorytet
- osoba lub instytucja która pomaga nam poznać i opisać świat oraz wszechświat, pomaga stworzyć własny światopogląd.
JP2, B16, F
religia
Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis: Dei enim donum est: non ex operibus, ut ne quis glorietur. Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus bonis, quae praeparavit Deus ut in illis ambulemus.
Eph 2:8-10 vuc
4. List do Rzymian 8:2 (bt)
6. List do Rzymian 8:9 (bt)
7. Choral (strofa 4 pieśni)
Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewusst!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muss leiden,
Nicht von Jesu scheiden.
Za nic mam rozkosze.
Nad ich czar przenoszę
Ciebie, Zbawco dusz.
Za nic czcze honory,
Świetne ich pozory
Mnie nie łudzą już.
Ani nędza, krzyż ni śmierć
Nie oderwą mnie od Niego,
Od Jezusa mego.
Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu gdyż Duch Boży w was mieszka.
(Rz 8:9a)
8. List do Rzymian 8:10 (bg)
Andante
9. Vers 5.
kołysanka
Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig macht in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Bo prawo Ducha,
właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.
Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.

Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.
Wy natomiast nie jesteście w ciele,
lecz w Duchu gdyż

Duch Boży w was mieszka.


Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.
So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit willen.
Skoro zaś Chrystus w was mieszka,
ciało wprawdzie podlega śmierci
ze względu na skutki grzechu,
duch jednak ma życie
na skutek usprawiedliwienia.
Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.
Dobranoc! Świat cieni,
Który tak się ceni,
Już nie cieszy mnie.
Ach, dobranoc, grzechy,
Jam doznał pociechy,
Nie więzicie mnie.
Dobranoc przepychu mdły
Zdrożne życie, odejdź, bowiem
Dobranoc ci powiem.
So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferwecket hat,
in euch wohnet, so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber lebendig machen um des willen,
dass sein Geist in euch wohnet.
A jeżeli mieszka w was Duch Tego,
który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia i wasze śmiertelne ciała
mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muss auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.
Ustań, smutku wszelki,
Pocieszyciel wielki,
Jezus przy mnie tuż.
Miłujących Boga,
Choć ich gnębi trwoga,
Radość wita już;
Choć tu w znoju dźwigam krzyż,
Ty położysz kres żałości,
Jezu, ma radości!
(...) chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości.
(Rz 8:10)
Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.
(Rz 8:11)
Fuga
10. List do Rzymian 8:11
11. Ostatnia strofa pieśni
1. Chorał (początek pieśni)
2. List do Rzymian 8:1 (ubg)
Es ist nun nichts Verdammliches an denen,
die in Christo Jesu sind,

die nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geist.
Teraz zatem nie ma żadnego potępienia
dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie,

którzy nie postępują według ciała,
ale według Ducha.
Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.
Jezu, ma radości,
Duszy mej miłości,
Drogi Jezu mój,
Kiedyż za swym Panem
Tęsknić już przestanę,
Głos usłyszę Twój?
Tyś jest oblubieńcem mym;
Nic milszego ponad Ciebie
Nie znam tu ni w niebie.
5. Vers 3 (3 strofa pieśni)
Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht darzu!
Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund muss verstummen,
Ob sie noch so brummen.
Śmierć niech postrach mnoży,
Szatan niech się sroży
Nie odstąpię wstecz.
Burz się, szalej, świecie,
Jam bezpieczny przecież;
Więc bojaźni, precz!
Bóg mą tarczą, zbroją mą
Choć otchłanie wrą spienione,
W Panu mam obronę.
Bo prawo Ducha (...)
wyzwoliło cię
spod prawa grzechu i śmierci.
(Rz 8:2b)
3. Chorał (strofa 2 pieśni)
Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.
Lass den Satan wittern,
Lass den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.
Tyś jest mym schronieniem;
Pod Twych skrzydeł cieniem
Nie zatrwożę się ...
Niech pękają skały,
Drży krąg ziemi cały
Jezus chroni mnie.
Choćby w przepaść runął świat,
Choć mnie grzech i piekło goni,
Jezus mnie obroni.
Nie ma żadnego potępienia dla tych,
którzy są w Jezusie Chrystusie
(Rz 8:1a)
O pieśni:
autor pieśni:
Johann Franck
'1650
kompozytor melodii chorałowej:
Johann Crüger
znajdujemy ją w śpiewniku z
1653

Opracowania:
Alternatywne słowa: "
Selig ist die Seele
" ułożył Heinrich Müller '1659
znamy co najmniej 30 opracowań melodii
W polskim Śpiewniku Ewangelickim pod
nr 795
Bach wykorzystał melodie w kantach: 64, 81 i 87

Opracowanie J.S. Bacha:
pieśń pogrzebowa z 1723 roku
5 strof pieśni + 5 wersów z Listu do Rzymian, r. 8
melodia chorałowa w częściach #1, #3, #7 i #11
dokomponowana część #5 - kpina ze śmierci
dokomponowana kołysanka #9
Fakty:
List do Rzymian rozdział 8, wersety 1, 2, 9-11
tekst wg. EIB i UBG
(1) Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (2) Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. (...) (9) Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu gdyż Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. (10) Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. (11) Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.
1. Chorał, początek pieśni
2. List do Rzymian 8:1
3. Chorał, strona 2 pieśni
4. List do Rzymian 8:2
5. Vers 3, (3 strofa pieśni)
6. List do Rzymian 8:9
7. Chorał, strofa 4 pieśni
8. Andante, List do Rzymian 8:10
9. Vers 5. (kołysanka)
10. List do Rzymian 8:11
11. Chorał, ostatnia strofa pieśni
1. Chorał, początek pieśni
2. List do Rzymian 8:1
3. Chorał, strofa 2 pieśni
4. List do Rzymian 8:2
5. Vers 3, (3 strofa pieśni)
6. List do Rzymian 8:9
7. Chorał, strofa 4 pieśni
8. Andante, List do Rzymian 8:10
9. Vers 5. (kołysanka)
10. List do Rzymian 8:11
11. Chorał, ostatnia, 5 strofa pieśni
Fuga!
3 głosy
3 głosy
(1) Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

(2) Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. (...)

(9) Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu gdyż
Duch Boży w was mieszka.

Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.

(10) Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości.

(11) Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.
Fuga!
#1. Bądź wierny aż do śmierci
Johann Christoph Bach -
Sei getreu bis in den Tod

Motetta
Bądź wierny aż do śmierci
Bo chcę ci dać koronę życia
Bądź wierny!
Apokalipsa wg. św. Jana, rozdział 2
A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: Oto, co mówi Pierwszy i Ostatni, Ten, który był martwy, a ożył. Wiem o twoim ucisku i ubóstwie (...)
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.
Aria 1
Halte fest und sei getreu!
Wenn dich Welt und Satan schrekken,
Laß dir keine Furcht erwekken,
Nenne deinen Jesum frei.
Halte fest und sei getreu!
Stój mocno i bądź wierny.
Kiedy świat
i szatan straszeniem ciebie się trudzi
Niech to w tobie żadnego lęku
niech nie wzbudzi
Ty ogłaszaj głośno
że Jezus jest miłosierny.
Stój mocno i bądź wierny!
Aria 2
Jesus bleibet dir getreu!
Der in aller Angst und Schmerzen
Tröstet die betrübten Herzen,
Der dich machet bandefrei.
Jesus bleibet dir getreu!
Jezus zawsze tobie jest wierny.
On we wszelkim strachu, bólu i rozterce
Pociesza twoje zasmucone serce,
On uwalnia od kajdan i jest miłosierny.
Jezus zawsze tobie jest wierny!
Aria 3
Sei getreu bis in den Tod!
Und verlierest du das Leben,
Jesus will dirs wiedergeben,
Der dich reißt aus aller Not.
Sei getreu bis in den Tod!
Bądź wierny aż do śmieci.
Gdybyś stracił swe życie, to potem
Jezus lepsze ci odda z powrotem,
On Cię wyrwie z nędzy i przedwczesnej śmierci.
Bądź wierny aż do śmierci!
Aria 4
Jesus läßt dich nicht im Tod!
Der dir gibt zum Gnadenlohne,
Jene schöne Lebenskrone
Sei getreu in aller Not.
Jesus läßt dich nicht im Tod.
Jezus cię nie pozostawi w śmierci
Ale da ci swej łaski nagrodę,
Ową piękną koronę życia co daje urodę,
Ty bądź wierny nawet
gdy żądają twej śmierci.
Jezus cię nie pozostawi w śmierci.
Sei getreu bis in den Tod.
So will ich dir die Krone des Lebens geben.
Sei getreu!
#3. Trzymaj to, co masz
Johann Michael Bach -
Halt, was du hast, daß

Apokalipsa wg. apostoła Jana, rozdział 3, od wersetu 7 do 13

A do anioła kościoła w Filadelfii napisz:
Oto, co mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie; który zamyka i nikt nie otworzy.

Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc. A jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

Oto poddaję ci tych z synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są. Kłamią! Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że Ja cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, Ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce!
Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanej dla ciebie korony
.

Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę Jego miasta, Nowej Jerozolimy, która zstępuje od Niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię.

Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom.
Strofa 1 (Zbór - SATB)
Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesus, meine Zier,
Jezu, ma radości,
Duszy mej miłości,
Drogi Jezu mój,
#5. Panie. Czekam na twe zbawienie
Johann Michael Bach -
Herr, ich warte auf dein Heil

1
Herr, ich warte auf dein Heil,
O komm, und hole mich!
Panie. Czekam na Twe zbawienie,
O przyjdź i zabierz mnie.
#7. Nie lękaj się, gdyż ja cię wybawiłem
Johann Christoph Bach -
Furchte dich nicht

Chorał (Vox Cristus - ATTB)
Fürchte dich nicht, denn ich hab dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen
,
Du bist mein.
Fürchte dich nicht, denn du bist mein,
Ich hab’ dich erlöst.
Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Nie lękaj się, gdyż ja cię
wybawiłem.
Wezwałem cię po imieniu,
Ty jesteś mój!
Nie lękaj się, ponieważ tyś mój,
Ja cię wybawiłem.
Zaprawdę powiadam ci:
Dziś będzie ze mną w raju.
Cantus (dusza - sopran)
O Jesu du, mein Hilf und Ruh,

Ich bitte dich mit Tränen:
Hilf, daß ich mich bis in Grabe Nach dir möge sehnen.
O Jezu, tyś moją pomocą
i spokojem.

Błagam cię we łzach cały:
Spraw abyś był jedynym mym pragnieniem do kresu mych dni.
#9. Panie, jeżeli tylko mam Ciebie
Johann Michael Bach -
Herr, wenn ich nur dich habe

Motetta
Panie, jeżeli tylko mam Ciebie, o nic już więcej nie pytam. O niebo i ziemię, pomimo, że moje ciało i dusza umiera Ty, o Boże jesteś pocieszycielem mego serca i mym zbawieniem.
List do Efezjan, rozdział 2, od wersetu 1
Wy bowiem byliście
martwi
z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły — byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali.
Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków,
ożywił
nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem
przywrócił do życia
i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba.
Uczynił
to w
Chrystusie
Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie.


Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę
. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
Strofa 1
Jesus, du edler Bräutigam wert,
Mein höchste Zierd auf dieser Erd,
An dir allein ich mich ergötz
Weit über alle goldne Schätz.
Jezus dostojny i czcigodny oblubieniec
Mój największy skarb na tej ziemi
Zachwycam się tylko Tobą
Dużo bardziej niż wszystkimi skarbami ze złota.
Herr, wenn ich nur dich habe, so frag ich nichts nach Himmel und Erden, wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht. So bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
#11. Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz
Johann Christoph Bach -
Ich lasse dich nicht
(BWV Anh. 159)

Nie puszczę cię,
aż mi pobłogosławisz, mój Jezu.
Ponieważ Ty jesteś Bogiem i Ojcem
Nie możesz zapomnieć o mnie, dziecku swoim.
O rodzicielskie serce.
Ja jestem tylko żałosną grudką z prochu ziemi
Nie ma dla mnie żadnej pociechy na tej ziemi.
Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn, mein Jesu.
Weil du mein Gott und Vater bist,
Dein Kind wirst du verlassen nicht,
Du väterliches Herz.
Ich bin ein armer Erdenkloß,
Auf Erden weiß ich keinen Trost.
#13. Jezu, ma radości
Jan Sebastan Bach -
Jesu, meine Freude
(BWV-227)

2
Ach wie sehnlich wart ich der Zeit,
Wenn du, Herr, kommen wirst
Und mich aus diesem Herzeleid
Zu dir in Himmel führst
Z utęsknieniem czekam na tę chwilę
Kiedy, Panie przyjdziesz
I wyrwiesz mnie z tego cierpienia
I zabierzesz mnie do siebie, do nieba.
3
Ach wie sehnlicht wart ich auf dich,
O komm und hole mich!
Herr, ich warte auf dein Heil,
O komm und hole mich!
Z całą moją tęsknotą
czekam na Ciebie,
O przyjdź i zabierz mnie.
Panie, ja czekam na Twoje zbawienie,
O przyjdź i zabierz mnie.
Strofa 2
Es kann kein Trauern sein so schwer,
Dein süßer Nam erfreut viel mehr;
Kein Elend kann so bitter sein,
Dein süßer Nam der lindert’s fein.
Żadna żałoba nie może być aż tak ciężka
By twoje słodkie imię nie mogło jej złagodzić.
Żadne cierpienie może być tak gorzkie
By Twoje słodkie imię nie mogło go osłodzić.
Strofa 3
Ob mir gleich Leib und Seel verschmacht’
So weißt du, Herr, daß ich’s nicht acht;
Wenn ich dich hab, so hab ich wohl,
Was ewig mich erfreuen soll.
Nawet jeśli moje ciało i dusza mogłaby zawieść,
Ty wiesz, Panie, że nie zwróciłbym na to uwagi.
Jeżeli będę miał Ciebie,
Wtedy będę miał powód do wiecznej radości .
Strofa 4
Wenn ich in Nöten bet und sing,
So wird mein Herz recht guter Ding.
Dein Geist bezeugt, daß solches frei,
Des ewgen Lebens Vorschmack sei.
Jeśli w rozpaczy mógłbym modlić się I śpiewać
Moje serce odzyska swoją radość
Twój duch pokazuje, że to jest
Prawdziwy przedsmak wiecznego życia.
Strofa 5 (Tutti)
Erhalt mein Herz im Glauben rein,
So leb und sterb ich dir allein.
Jesus, mein Trost, mein Begier,
O mein Heiland, wär ich bei dir.
Zachowaj czystym me serce dzięki wierze
Tak jak żyję i umieram w Tobie – samotny z Tobą.
Jezu, moja wygodo i moje tęsknoto,
O mój zbawicielu, o jak pragnę być już z Tobą.

Tenory:
• Karol Bulanda
• Mariusz Słowiński
• Maciej Cybulski
• Dawid Jazłocki,

Basy:
• Marcin Krajewski
• Tomasz Barczyński
• Grzegorz Grobosz
• Klaudiusz Sokołowski


Przygotowanie zespołu:
Maria Piotrowska-Bogalecka
Soprany:
• Kamila Kondraciuk
• Hanna Świtała
• Barbara Grzybek
• Natalia Łukaszewicz-Charabin
• Magdalena Seman

Alty:
• Alicja Tasinkiewicz
• Paulina Pudło
• Katarzyna Mataczyńska
• Monika Goławska

Basso continuo:
• Justyna Młynarczyk - viola da gamba
• Tomasz Ploch - pozytyw

Zespół Wokalny:
List do kościola w Smyrnie
A do anioła kościoła w Smyrnie napisz:

Oto, co mówi Pierwszy i Ostatni, Ten, który był martwy, a ożył. Wiem o twoim ucisku i ubóstwie — choć ty jesteś bogaty — i o bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana.

Nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie. Przez dziesięć dni doświadczać będziecie ucisku.
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody.
Apokalipsa wg św. Jana, rozdział 2, wersy 8 do 11
#2. Bach i jego rodzina
Strofa 2
Ach wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir.
Kiedyż za swym Panem
Tęsknić już przestanę,
Głos usłyszę Twój?
Vox Christus (ATTB)
Halt, was du hast,
Daß niemand deine Krone nehme,
Und sei getreu bis in den Tod.
So wirst du emphfahen ein herrliches Reich,
Und eine schöne Krone von der Hand des Herren. Drum sei getreu bis in den Tod.
Trzymaj to, co masz,
Aby nikt nie wziął twojej korony
Bądź wierny aż do śmieci.
A otrzymasz wspaniałe królestwo
I należną ci koronę z ręki Pana.
Bądź wierny aż do śmierci.
Strofa 3
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden
Tyś jest oblubieńcem mym;
Nic milszego ponad Ciebie
Nie znam tu ni w niebie.
Strofa 4
Weg mit allen Schätzen,
Du bist mein Ergetzen,
Jesus, meine Lust.
Za nic mam rozkosze.
Nad ich czar przenoszę
Ciebie, Zbawco dusz.
Strofa 5
Weg, ihr eitlen Ehren!
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt!
Za nic czcze honory,
Świetne ich pozory
Mnie nie łudzą już.
Strofa 6
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod,
Soll mich, wenn ich schon muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.
Ani nędza, krzyż ni śmierć
Nie oderwą mnie od Niego,
Od Jezusa mego.
Strofa 7
Gute Nacht, o Wesen,
Dass die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Dobranoc! Świat cieni,
Który tak się ceni,
Już nie cieszy mnie.
Strofa 8
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Ach, dobranoc, grzechy,
Jam doznał pociechy,
Nie więzicie mnie..
Strofa 9
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.
Dobranoc przepychu mdły
Zdrożne życie, odejdź, bowiem
Dobranoc ci powiem.
Fuga
Chorał - soprany
Motety rodziny Bacha
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę życia.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę życia.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę życia.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę życia.
Kto był muzykiem?
Kto był pietystą?
Pietyzm
(niem. Pietismus) – nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wieku kładący nacisk na intensywną modlitwę, studiowanie Biblii, udział w pobożnych zgromadzeniach religijnych, rygorystyczną moralność oraz działalność charytatywną. Szczególnie rozwinął się w Wirtembergii i Prusach w XVII wieku.

Pietyści kładli nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii oraz podkreślali konieczność skutkującego widoczną przemianą moralną nawrócenia. Ich zadaniem było krzewienie idei pierwotnego Kościoła, religii żywej, pobożności i edukacji warstw najuboższych.
O pieśni:
autor pieśni:
Johann Franck
'1650
kompozytor melodii chorałowej:
Johann Crüger
znajdujemy ją w śpiewniku z
1653

Opracowania:
Alternatywne słowa: "
Selig ist die Seele
" ułożył Heinrich Müller '1659
znamy co najmniej 30 opracowań melodii
W polskim Śpiewniku Ewangelickim pod
nr 795
J.S.Bach wykorzystał melodie w kantach: 64, 81 i 87

Opracowanie J.M. Bacha:
9 strof + chorał "Trzymaj to, co masz"
Kto kiedy żył
Johann Michael Bach (1648-1694)
Jan Sebatian Bach (1685-1750) opracowanie 1725
1. Dietrich Buxtehude (c1637-1707)
2. Johann Samuel Welter (1650-1720)
3. Georg Friedrich Händel (1685-1759)
4. Jan Sebastian Bach 1725
5. Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
6. Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
7. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
8. Max Reger (1873-1916)
1. David Pohle (1624-1695)
2. Johann Kaspar Kerll (1627-1693)
3. Dietrich Buxtehude (c1637-1707)
4. Johann Samuel Welter (1650-1720)
5. Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712)
6. Andreas Nicolaus Vetter (1666-1734)
7. Georg Philipp Telemann (1681-1767)
8. Johann Gottfried Walther (1684-1748)
9. Georg Friedrich Händel (1685-1759)
10. Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
11. Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
12. Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
13. Johann Gottfried Müthel (1728-1788)
14. Johann Christian Rinck (1770-1846)
15. Johann Gottlob Töpfer (1791-1870)
16. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
17. Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875)
18. Bedřich [Friedrich] Smetana (1824-1884)
19. Richard Bartmuß (1859-1910)
20. Max Reger (1873-1916)
21. Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
22. Margaret Sutherland (1897-1984)
23. Chorale Prelude Jesu, meine Freude
24. Reinhard Schwarz-Schilling (1904-1985)
25. Karl Höller (1907-1987)
26. Joseph Ahrens (1904-1997)
27. Max Drischner (1891-1971)
28. Gerhard Schwarz (1902-1994)
29. Bernhard Krol (b 1920)
30. Barrie Cabena (b 1933)
Fakty:
Halt, was du hast,
Daß niemand deine Krone nehme,
Trzymaj to, co masz,
Aby nikt nie wziął twojej korony
Halt, was du hast,
Daß niemand deine Krone nehme,
Trzymaj to, co masz,
Aby nikt nie wziął twojej korony
Und sei getreu bis in den Tod.
So wirst du emphfahen ein herrliches Reich,
Und eine schöne Krone von der Hand des Herren. Drum sei getreu bis in den Tod.
Bądź wierny aż do śmieci.
A otrzymasz wspaniałe królestwo
I należną ci koronę z ręki Pana.
Bądź wierny aż do śmierci.
Halt, was du hast,
Daß niemand deine Krone nehme,
Trzymaj to, co masz,
Aby nikt nie wziął twojej korony
Und sei getreu bis in den Tod.
So wirst du emphfahen ein herrliches Reich,
Und eine schöne Krone von der Hand des Herren. Drum sei getreu bis in den Tod.
Bądź wierny aż do śmieci.
A otrzymasz wspaniałe królestwo
I należną ci koronę z ręki Pana.
Bądź wierny aż do śmierci.
A do anioła kościoła w Filadelfii napisz:
Oto, co mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie; który zamyka i nikt nie otworzy. (...) Przyjdę już wkrótce!
Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanej dla ciebie korony.
(...)
Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom.
Psalm 51
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej,
w ogromie Twojego miłosierdzia zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz,
ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku
i bezstronny w swoim sądzeniu.
Motet
to powstały w XIII wieku sakralny gatunek wokalny a cappella lub wokalno-instrumentalny. Czynnikiem formotwórczym w motecie jest warstwa słowna, opracowywana muzycznie przez wszystkie głosy (motet przeimitowany).
Motet na przestrzeni wieków przybierał rożne typy, wykorzystywał różne zdobycza techniki muzycznej tj. polifonia (równouprawnienie wszystkich głosów), topofonia (przestrzenne rozmieszczenie chórów),

Chorał
(protestancki) - śpiewy wprowadzone przez reformację do kościoła, czerpane z religijnych i świeckich pieśni ludowych charakteryzujące się się prostą linią melodyczno-rytmiczną, treścią w języku narodowym.
Ewangelikalizm
(ewangelikalne chrześcijaństwo, ewangeliczne chrześcijaństwo) – nurt pobożnościowy w protestantyzmie, oparty na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest środowiskiem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu.

Powstał na gruncie
purytanizmu
,
ortodoksji protestanckiej
i
pietyzmu
.
Niektóre jego elementy pobożnościowe w drugiej połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem, czego przykładem są w Kościele katolickim Ruch Światło-Życie i Ruch Odnowy w Duchu Świętym.
O motecie:
prowadzone jednocześnie dwie warstwy melodyczne
Bas (ATTB) - Vox Christus - słowa Jezusa skierowane do kościołów:
w Filadelfi (czasy końca) –
Strzeż tego co masz!
w Smyrnie (prześladowania) –
Bądź wierny aż do śmierci
Soliści (SATB) - odpowiedź zboru - „
Jezu ma radości

posłuchajmy melodii
Fuga!
Fuga!
Panie, jeżeli tylko mam Ciebie,
o nic już więcej nie pytam. O niebo i ziemię (...)
Herr, wenn ich nur dich habe,
so frag ich nichts nach Himmel und Erden,(...)
Tutti
Razem
BWV, Bach Werke Verzeichnis
– kompletny katalog dzieł Johanna Sebastiana Bacha stworzony przez Wolfganga Schmiedera (1931–1953), wydany w 1950 r. w Lipsku.
Drugie, rozszerzone i poprawione wydanie ukazało się w 1990 r. w Wiesbaden, w tym samym wydawnictwie Breitkopf & Härtel.
1-200 kantaty
245 - pasja janowa
500 - dzieła organowe
okolice 1000 dzieła solowe
okolice 1040 koncerty
Anhl - dopisywane dodatki
#12 Bach i Biblia
Słowo Boże w działaniu
List do Rzymian rozdział 8, wersety 1, 2, 9-11
tekst wg. EIB i UBG
Psalm 139
Zbadaj mnie, Boże i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną
Zaproszenia i ogłoszenia:
Kolejny koncert „
Muzyka i Słowo
” – Bach i Teleman, {Oh!} - Orkiestra Historyczna
wtorek, 12 września, ruiny teatru w Gliwicach
piątek, 15 września, kościół ewangelicki w Siemianowicach
Serwis internetowy: Kantaty Bacha po polsku zaprasza
http://www.kbpp.org.pl
FaceBook: Kantaty Bach po polsku
FaceBook: Muzyka i Słowo
Książka Jaroslav Pelikan,
Jan Sebastian Bach wśród teologów
– dziś premiera!
Spotkanie „
Porozmawiajmy Bachu i o Liście do Rzymian

Kawiarnia SARP (dyrekcyjna 9), poniedziałek, 4 września, godzina 18.oo
Kontakt z prowadzącym: tel: 601 42 50 19, email: wojtek@pp.org.pl
Faksymile Biblii Bacha do zobaczenia i dotykania po koncercie.
Zapraszam na Wystawę Biblii:
http://www.wystawabiblii.pl
List do Rzymian, rozdział 8, od wersetu 1 do 11

Teraz zatem
nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.
Jeśli chodzi o niemoc Prawa, wynikającą ze słabości ciała, to Bóg, przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała — jako ofiarę za grzech — potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości Prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha — tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch —do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu
— jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.
Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.
Trzymaj to, co masz,
Aby nikt nie wziął twojej korony.

Bądź wierny aż do śmierci
Bo chcę ci dać koronę życia!
Jezus już wszystko załatwił!
Panie, jeżeli tylko mam Ciebie,
o nic już więcej nie pytam. O niebo i ziemię,
pomimo, że moje ciało i dusza umiera (...)
Herr, wenn ich nur dich habe,
so frag ich nichts nach Himmel und Erden
, wenn mir gleich(...)
(...) pomimo, że moje ciało i dusza umiera
Ty, o Boże jesteś pocieszycielem mego serca i mym zbawieniem.
(...)
So bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Johann Christoph Bach 1642-1703
Johann Michael Bach 1648-1694
Johann Sebatian Bach 1685-1750
(...)
pomimo, że moje ciało i dusza umiera Ty, o Boże jesteś pocieszycielem
mego serca i mym zbawieniem.
(...) nach Himmel und Erden,
wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht
. So bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
chorał
chorał
chorał
chorał
Pietymz?
Poważne traktowanie Pana Boga poprzez to, że próbuje się wejść w bliską relację znim za pomocą osobistego studiowania Słowa Bożego, ndywidualnej i wspólnej modlitwy ...
Trzymaj to, co masz,
Aby nikt nie wziął twojej korony.

Bądź wierny aż do śmierci
Bo chcę ci dać koronę życia!
Gdyż z łaski jesteście zbawieni,
przez wiarę.
Nie jest to waszym osiągnięciem,
ale darem Boga.
Nie stało się to dzięki uczynkom,
aby się ktoś nie chlubił.
Pierwszy rozdział Listu do Efezjan
Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Ukochanym.
W Chrystusie mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził.
Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego — tego, co w niebie, i tego, co na ziemi.
W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli,  abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały — my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.
W Nim i wy, gdy
usłyszeliście
Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu — i dzięki któremu
uwierzyliście
— zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności — dla pomnożenia Jego chwały.
Full transcript