Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geografi vg1 - mineraler og bergarter

description
by

Urban Skoog

on 17 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geografi vg1 - mineraler og bergarter

Det geologiske kretsløpet
Eroderer
Heves/Eroderes til
jordoverflaten
Intrusiver heves/eroderes
til jordoverflaten
Gjennomgår
metamorfose
Sedimentære bergarter
Magmatiske bergarter
På havbunnsplaten ligger sedimenter og sedimentære bergarter
Inneholder vann og gasser(flyktige stoffer)
Trykk og temperatur øker
De flyktige stoffene frigjøres
smeltetemperaturen synker
Vi får en delvis smelting
Det dannes magma
Magmaen stiger (den har lavere densitet enn omgivende bergarter)
Den trenger opp gjennom sprekker
Den smelter deler av jordskorpen og
den kjemiske sammensetningen forandes
Magmaen er nå felsisk
Metamorfe bergerter
Eroderer
Smelter
Hvordan dannes felsiske bergarter?
diagenese
magma
størkner
sediment
Hvordan?
Hvordan?
Kontaktmetamorfose
Regionalmetamorfose
Mineraler og bergarter
Mineraler
Bergarter
Kilder:
http://www.lokus.no/ (lærerressurser for Terra mater)
Geo Geografi, Gyldendal

Uorganiske
Naturlige stoffer
Krystallstruktur
Bestemt kjemisk sammensetning
Kan bestå av ett grunnstoff
Kan bestå av flere grunnstoffer
Diamant er et mineral som består av grunnstoffet karbon (C)

Sølv og gull og andre metaller er mineraler
Kvarts, feltspat og glimmer er vanlige mineraler
som består av flere grunnstoffer.
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Ytre egenskaper
Farg
Form
Hardhet
Kvarts

Kjemisk sammensetning:
SiO2
Farge (og glans) :
hvit (fargeløs, grå med glassglans)
Form:
uregelmessig bruddflater
(kan danne bergkrystaller )
Hardhet:
stor (7 av 10 på Mohs hardhetsskala)
Feltspat (finnes i flere varianter)
Kjemisk sammensetning:
KAlSi3O8, NaAlSi3O2, CaAl2Si2O8)
Farge:
Lysrød/lakserød, hvit eller grå (grønn, blå, gul)
Form:
plane flater

(ofte i 90 graders vinkel)
Hardhet:
stor (ca 6,5 av 10 på Mohs hardhetsskala)
Glimmer (finnes i flere varianter)
Kjemisk sammensetning:
K(MgFeMn)3(OHF)2AlSi3O10, KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Farge:
Mørkebrun, Mørkegrønn, Svart (glans: Glass, metall)/Fargeløs, Hvit, Glans: Glass
Form:
tynne flak
Hardhet:
liten (2,5-3 av 10 på Mohs hardhetsskala)
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/norwegian/bergarter.html
Drammensgranitt
Iddefjordsgranitt
Granitt
Størkningsbergarter
Avsetningsbergarter
Omdannede bergarter
Magmatiske bergarter
Metamorfe bergarter
Sedimentære bergarter
Magma eller lava som størkner
Lava som størkner på jordoverflaten danner dagbergarter
Magma som størkner dypt nede i jordskorpen danner dypbergarter
Magma som trenger inn i sprekker ned i jordskorpen og størkner danner gangbergarter
Sedimenter som leire, sand eller grus presses sammen og herdes til en bergart
Viser ofte en tydelig lagdelning - avsatt lag på lag
Kornstørrelse og sortering er viktig når man klassifiserer avsetningsbergarter
En bergart utsettes for høyt trykk og/eller temperatur
Det skjer en forandring i sammensetning (av mineraler) Nye mineraler dannes
Det sker en forandring i struktur (f.eks. kan mineralkorn samles i bånd)
Dannes ofte i store fjellkjedefoldninger
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/norwegian/mineraler.html
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/norwegian/metamorfose.html
Les om Mineraler og bergarter
s. 41-46
Logg inn på It's learning og faget 11 Valler Trening på geografi
Test deg selv først på Mineraler og bergarter deretter
på platetektonikk

Du får en karakter...men dette er bare trening til prøven!
Du kan gjøre testene 2 ganger
http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/ekskursjoner/video/rombeporfyr-1200.mpg
http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/ekskursjoner/video/sandstein-1200.mpg
http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/ekskursjoner/video/diabasgang-1200.mpg
Både størkningsbergarter og avsetningsbergarter kan omdannes
Granitt kan omdannes til gneis
Eruptive bergarter
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/metamorfose.swf

http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/sediment_2.swf
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/bergarter_vers2.swf
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/magmatisme.swf
Full transcript