Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

No description
by

Bình Yên

on 11 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài: Vấn đề lý luận và thực tiễn về “tài sản ảo”

Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Lê Thị Hồng Anh
Sinh viên thực hiện : Dương Khánh Ly – Luật KD 54
Vi Thanh Cảnh – Luật KDQT 54

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tài sản ảo là một trong những sản phẩm của sự phát triển của công nghệ thông tin
Vấn đề tài sản ảo nóng lên từng ngày với rất nhiều vấn đề vướng mắc.
- Có nên thừa nhận “tài sản ảo” là một loại tài sản hay không?
- Nếu không thừa nhận chúng là tài sản thì phải áp dụng những quy định nào để điều chỉnh các giao dịch phát sinh từ đối tượng này?
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Phân tích sự phát triển của tài sản ảo ở Việt Nam.
2. Phân tích trường hợp thừa nhận giá trị cũng như lợi ích của “tài sản ảo” ở Việt Nam hiện nay.
3. Các vấn đề xung quanh đồng tiền ảo Bitcoin.
4. Vụ án về tội trộm cắp "tài sản ảo" với mức án 9 tháng 5 ngày tù.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến “tài sản” và “tài sản ảo” và thực tiễn khi áp dụng “tài sản ảo”.
- Khẳng định vai trò của “tài sản ảo” trong đời sống xã hội ngày nay.
- Đưa ra những giải pháp hoàn thiện chế định pháp luật về “tài sản”.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu các tài liệu thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
KẾT CẤU ĐỀ TÀI
- Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về tài sản và “tài sản ảo”
- Phần thứ hai: Một số vấn đề về thực tiễn sử dụng “tài sản ảo” và sự cần thiết của việc điều chỉnh pháp luật
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ “TÀI SẢN” VÀ “TÀI SẢN ẢO”
I. Khái niệm tài sản
1. Khái niệm
- “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản” (Điều 163 BLDS năm 2005)
=> Liệt kê những đối tượng được công nhận là tài sản, chưa đưa ra định nghĩa về khái niệm “tài sản”.
1.1. Vật

Điều kiện trở thành đối tượng điều chỉnh trong quan hệ pháp luật Dân sự:
- Là một bộ phận của thế giới vật chất.
- Con người phải chiếm hữu được.
- Mang lại lợi ích cho chủ thể.
- Có thể tồn tại ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
=> Khái niệm “vật” đã thể hiện được phạm vi rộng hơn của “vật” so với khái niệm trước đó của Bộ luật Dân sự 1995
1.2. Tiền
- Loại hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung được sử dụng để trao đổi hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân, quyết định mọi vấn đề phát triển của kinh tế xã hội.
1.3. Giấy tờ có giá
- Một loại tài sản đặc biệt do Nhà nước hoặc các tổ chức phát hành, được dùng phổ biến trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là các giao dịch trong hệ thống Ngân hàng hay tổ chức tín dụng.
- Giấy tờ có giá bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, hối phiếu, công trái và các công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ,...
1.4. Quyền tài sản
- “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.” (Điều 181 Bộ luật Dân sự 2005)
- Quyền tài sản có thể bao gồm: quyền sử dụng đất, quyền đòi nợ, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại không gắn với quyền nhân thân...
2. Đặc điểm của tài sản
- Là một khái niệm pháp lý được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật.
- Là đối tượng trong lưu thông dân sự.
- Tài sản phải được định giá được bằng tiền, thể hiện được giá trị của nó.
- Con người có thể chiếm hữu được nó.
- Tải sản phải mang lại lợi ích nào đó cho chủ thể có quyền (gồm cả vật chất lẫn tinh thần).

II. Khái niệm “tài sản ảo”
1. Khái niệm
- Nghĩa thông thường: những nhân vật hay các vật trong các trò chơi trực tuyến: vũ khí, quần áo, ngân lượng,...; một tài khoản người dùng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,...
=> Biểu hiện bên ngoài.


2. Đặc điểm của “tài sản ảo”
- Thứ nhất, “tài sản ảo” không tồn tại ở trạng thái vật chất, không thể tiếp xúc được.
- Thứ hai, “tài sản ảo” có tính giá trị và giá trị sử dụng.

3. Vai trò của “tài sản ảo”
“Tài sản ảo” có vai trò nhất định trong đời sống xã hội. Nó vừa là phương tiện để thực hiện các giao dịch vừa đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dùng.
- Bản chất bên trong: một loại tài nguyên trên mạng máy tính, một phần của một chương trình phần mềm máy tính được viết dưới một ngôn ngữ lập trình.
Full transcript