Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoe werkt de gemeente 1

No description
by

Annelies Hopman

on 3 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe werkt de gemeente 1

Hoe werkt de gemeente 1 groothandel bedrijfsleven groothandel groothandel fabriek fabriek winkel winkel winkel winkel winkel consument consument consument consument consument consument consument consument consument regering overheid provincie provincie gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente burgers burgers burgers burgers burgers burgers Grondwet: staatsinrichting huis van Thorbecke Gemeentebestuur bestaat uit:
gemeenteraad
burgemeester en wethouders (college)
burgemeester rechtstreeks gekozen Gemeenteraad hoogste orgaan van de gemeente provincie regels maken:
verordeningen, bestemmingsplannen begroting:
belasting heffen
uitgaven regelen volksvertegenwoordiging:
controle college dagelijks bestuur van de gemeente burgemeester en wethouders wethouders benoemd door de raad
burgemeester benoemd door de kroon op voordracht van de raad burgemeester benoemd door de kroon op voordracht van de raad voorzitter van college, doorslaggevende stem
voorzitter van de raad, geen stem vertegenwoordiging gemeente bouwvergunning Gemeenteraad 2010-2014 Annelies Hopman wetgevende bevoegdheid algemene plaatselijke verordening (APV) sluitingstijden horeca
losloopgebieden honden
plaatsing reclameborden
evenementen bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd?
hoe hoog mag worden gebouwd?
welke functie? de raad gaat over het geld (budgetrecht) begroting Waar wordt het geld aan besteed?
- subsidies
- openbare voorzieningen (groen, straten)
- ambtenarensalarissen Waar betalen we het van? gemeentefonds
belasting: - onroerend zaak belasting
- parkeerbelasting
- rioolheffing
- hondenbelasting benoemt en ontslaat de wethouders de raad is de volksvertegenwoordiging controleert het college Uitvoeren raadsbesluiten burgemeester en wethouders - groenvoorziening
- wegenonderhoud
- riolering subsidies verlenen - sportclubs
- cultuur
- welzijn burgemeester en wethouders vergunning verlenen of weigeren - bouwvergunning
- evenementenvergunning - straatfeest
- kapvergunning - mag het volgens de wet
- belangen van anderen
- veiligheid
- openbare orde toetsing: uitvoeren landelijke wetten (medebewind) burgemeester en wethouders - wet werk en bijstand
- drank en horecawet
- wet gemeentelijke basisadministratie
- wet maatschappelijke ondersteuning regering gemeente gemeente gemeente burgemeester openbare orde en veiligheid: - opperbevel bij brand
- noodverordening
- noodbevel zorgen dat bestuur goed functioneert burgemeester toezicht op horeca - naleving sluitingstijden
- beperking overlast op straat niet eens met besluit? - bezwaar bij college
- beroep bij de rechtbank
- hoger beroep bij
de Raad van State Je werkt bij de gemeente, en op verjaardagsfeestjes vliegen
de ambtenarengrappen je om de oren. Je weet natuurlijk dat
er hard wordt gewerkt bij de gemeente, maar toch vraag je
je af waarom het soms zo ingewikkeld moet. Waarom
hebben we een raad, een college van burgemeester en wethouders én een burgemeester? Wat doen die eigenlijk?
En wie bepaalt wat er gebeurt met de belastingcenten?
Wil je daar meer over weten, kom dan naar de cursus Hoe
werkt de gemeente. In een dagdeel leer je wat een gemeente
wel en niet mag doen en waarom dat zo is.
Full transcript