Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'autremodiazation - Dominique Wolton

No description
by

Huyền Nguyễn

on 2 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'autremodiazation - Dominique Wolton

NỘI DUNG CHÍNH : 1. Khi thông tin không là truyền thông DOMINIQUE WOLTON L'AUTRE MODIALIZATION
(2003) Trong Chương1, ông đã chỉ rõ những vấn đề thời đại cần nắm bắt: 1. Thông tin tràn ngập
2. Cuộc đụng độ giữa các nền văn hoá
3. Lịch sử luôn luôn
4. Tính động và bản sắc
5. Chức năng và chuẩn mực
6.Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa đại đồng
7.Cuối cùng, tiếp nhận
8. Những việc cần làm trong tương lai. Sinh ra ở Cameroon vào năm 1947, Dominique Wolton là một nhà tư tưởng người Pháp. Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật và sau đại học của Institut d'Etudes Politiques de Paris, là một tiến sĩ về xã hội học trong năm 1973 với luận án xuất bản một năm sau đó. Năm 1979 có uy tín tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS), được thành lập tạp chí Hermès và ông là người chỉ đạo các bộ tập san "Truyền thông", cũng được xuất bản bởi CNRS. Nghiên cứu của ông góp phần đáng kể vào giá trị thiết kế ban đầu nhấn mạnh rằng quyền truyền thông và dân chủ chứ không phải là công nghệ và kinh tế Thông tin không phải là truyền thông. Theo Dominique Wolton, không có nhiều sự thật trong tham vọng quốc tế này, và đó là nguy hiểm để được ru ngủ nó. Ông lập luận rằng để cùng tồn tại một cách hòa bình và tiến bộ trong một thế giới mà là nhiều hơn và cởi mở hơn và do đó không chắc chắn, cần phải tự tin về danh tính của mình để được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với bộ khác của các giá trị. Như ông đã thấy, rõ hơn sự khác biệt của chúng tôi, và càng ít những khác biệt này được công nhận, càng căng thẳng phát sinh. Bản sắc, văn hóa và truyền thông - tam giác nóng của thế kỷ XXI. Có một toàn cầu hoá khác. Nước Pháp Châu Âu 2. Tam giác nóng 3. Có một toàn cầu hoá khác "Thông tin không tạo nên truyền thông " TRUYỀN THÔNG CÓ 3 ĐẶC ĐIỂM:
- KỸ THUẬT
- CHÍNH TRỊ
- CÁC ĐIỀU KIỆN VĂN HOÁ " Mọi cá thể đều chậm thay đổi cách giao tiếp hơn là thay đổi đồ dùng" CUỘC ĐỤNG ĐỘ GIỮA CÁC NỀN VĂN HOÁ ?????? LỊCH SỬ LUÔN LUÔN - Sự lệch pha trong trật tự truyền thông của thế kỷ 20 và 21.
-Quá trình toàn cầu hóa phản ánh bước ngoặt của lịch sử. Văn hóa và chính trị nổi lên thay thế khoa học kỹ thuật và kinh tế.
Sự không hài hòa giữa tính động và bản sắc. TÍNH ĐỘNG VÀ BẢN SẮC Ông Wolton nói "Thông tin là một giá trị của dân chủ. Toàn cầu hoá đồng nghĩa với sự năng động, phát triển để tạo ra tiến bộ xã hội, còn bản sắc văn hoá là yếu tố mang tính bảo thủ, truyền thống." Theo ông, bản sắc văn hoá xét về mặt xã hội là sự chấp nhận văn hoá giáo dục,văn hoá y tế, thông tin liên lạc... của nhiều quốc gia khác nhau, còn về mặt văn hoá là ngôn ngữ, ý thức hệ tôn giáo, di sản văn hoá... mang tính riêng biệt của mỗi quốc gia. Bản sắc văn hoá là sự tôn trọng những người không giống bạn và nỗ lực hiểu họ. Toàn cầu hoá đề cao năng động và sự dịch chuyển nhưng năng động là hệ tư tưởng về mặt kinh tế, còn bản sắc - trước kia là sự cản trở với cái hiện đại- thì nay là điều kiện để toàn cầu hoá. Bản sắc văn hoá không phải là chia sẻ văn hoá mà là tôn trọng và cùng chung sống. CHỨC NĂNG VÀ CHUẨN MỰC >< Do có tính hai mặt cho nên văn hóa và truyền thông có mang tính đối đầu, những cuộc đối đầu đó đã làm cho thế giới nảy sinh những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN VÀ CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG UNESSCO: "Văn hóa phải xem như một tập hợp những nét khác biệt về vật chất và tinh thần, về trí tuệ và cảm xúc, làm rõ nét một xã hội, hay một nhóm xã hội.; ngoài nghệ thuật và thơ văn, văn hóa bao hàm phong cách sống, cách chung sống , hệ thống các giá trị, truyền thống và tín ngưỡng.." Mối quan hệ trong một nền văn hóa, nhưng trong những sự phức tạp nảy sinh thì văn hóa vẫn là một nhân tố ổn định. BẢN SẮC DI SẢN MỞ CỬA LỊCH SỬ Một lần nữa lại nói tới tính 2 chiều trong văn hóa:bản sắc gắn liền với di sản, mở cửa gắn liền với lịch sử CUỐI CÙNG, TIẾP CẬN Toàn cầu hóa đặt ra vấn đề mang tính khác biệt.. Chính cái sự bóp méo của các kênh thông tin làm nảy sinh những phản ứng của dư luận.
Con người ngày càng đòi hỏi thông tin phải gắn liền với bản sắc văn hóa của họ.
Quan tâm đến người tiếp nhận, tạo môi trường công bằng trong thông tin. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG TƯƠNG LAI. - Chấp nhận tính đặc thù của ngành công nghiệp văn hóa.
- Điều tiết các ngành công nghiệp văn hóa.
- Bảo vệ quan hệ xã hội.
- Khuyến khích ý thức phê phán
- Sử dụng các ngành khoa học xã hội.
- Đề cao vai trò của các nhà báo. TAM GIÁC NÓNG Truyền thông: truyền thông thông tin thông
tin Là cơ chế, bộ máy dùng để phát thông tin. “Làng toàn cầu hóa là một điều huyền bí, nó là sự tưởng tượng của chúng ta. Có nhiều người châu Á ở châu Âu, tầm nhìn của họ cao hơn nhưng nó không phải là sự dung nạp giống nhau thiết yếu” - Theo Wolton, bản sắc là tôn trọng và cùng chung sống, là điều kiện của toàn cầu hóa. Văn hóa theo Wolton là tổng thể những thái độ cho phép con người tìm được vị trí của mình để tồn tại trong thế giới này Hoặc, văn hóa là điều được ghi nhận trong thực tế xã hội, cho phép hiểu thế giới, nói về thế giới và được những người khác chia sẻ. CÁC MỐI LIÊN HỆ 1.Truyền thông và bản sắc
2.Truyền thông và văn hóa
3.Bản sắc và văn hóa
* Bản sắc + văn hóa = Bản sắc văn hóa 1.Truyền thông và bản sắc
- Trong một thời gian dài, bản sắc là trở ngại cho truyền thông, nhưng giờ đây, bản sắc lại trở thành một điều kiện của truyền thông. Vì trong thế giới mở của và thiếu các điểm mốc, bản sắc trở thành một cột mốc chủ yếu. 2.Truyền thông và văn hóa
- Toàn cầu hóa truyền thông đã làm cho các nền văn hóa phát triển vượt biên giới, không còn phụ thuộc vào lịch sử và lãnh thổ.
- Với toàn cầu hóa truyền thông, văn hóa trở thành một nguồn của chính trị, truyền thông đã ảnh hưởng đến vị trí của văn hóa trong một quá trình thường xuyên mở cửa và xã hội hóa.
- Truyền thông gắn kết với văn hóa để phản ánh tính thiếu đồng nhất xã hội.
- Toàn cầu hóa truyền thông trên thực tế đã dẫn đến hai kết quả quan trọng ngang nhau 3.Bản sắc và văn hóa
- Toàn cầu hóa trong mối liên quan đến văn hóa theo nghĩa rộng, đã tạo ra sự mất cân bằng mọi bản sắc, đồng thời làm cho bất bình đẳng trở nên dễ dàng nhận biết hơn và nhấn mạnh vai trò của tính hiện đại.
- Văn hóa đã trở thành một thách thức chính trị, do ý thức về nguy cơ mất quyền sở hữu mà ra. Cuộc cách mạng Hồi giáo chính thống năm 1979 là sự kiện mở đầu cho việc văn hóa trở thành một thách thức chính trị mang tính thế giới. * Bản sắc + văn hóa = Bản sắc văn hóa " “Thông tin là một giá trị dân chủ. Toàn cầu hóa đồng nghĩa với sự năng động, phát triển để tạo ra tiến bộ xã hội, còn bản sắc văn hóa là yếu tố mang tính bảo thủ, truyền thống. Học thuyết toàn cầu hóa bắt đầu từ những năm 80. Toàn cầu hóa có mấy khía cạnh. Về mặt kinh tế, đó là sự hình thành của một thị trường thống nhất trên thế giới: năng động, dịch chuyển. Về văn hóa đó là sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Biên giới mở cửa thì việc khẳng định bản sắc văn hóa càng phải nhấn mạnh” - Có 2 dạng bản sắc văn hóa:
+ Bản sắc văn hóa khép kín chống lại sự mở của thái quá, sự mất gốc và có thể dẫn đến bản sắc văn hóa mang tính khiêu khích.
+ Bản sắc văn hóa liên thông: Đóng vai trò hợp tác và bảo tồn bản sắc văn hóa tập thể. Bản sắc văn hóa liên thông thường đòi hỏi một mức sống nào đó, một ý thức và lòng tự tin. Trước sự phát triển này, có thể đưa ra 5 kịch bản: PHỦ NHẬN: GHI NHẬN hoạt động này trong phong trào chủ trương cộng đồng ƯU TIÊN tiếp cận các ngành công nghiệp văn hóa MỞ RA những suy nghĩ về hy vọng mới SỰ PHA TRỘN giữa văn hóa theo đúng nghĩa cổ điển về di sản và văn hóa như một tập hợp các thông tin, kiến thức, trực giác tầm quan trọng của hình thức bản sắc mới này, điều này có lợi cho hệ tư tưởng hiện đại vốn chỉ ghi nhận bản sắc của mình CÁC THUẬT NGỮ KHÁC -“đa dạng văn hóa”
-"liên văn hóa”
- “Sự chung sống giữa các nền văn hóa” Theo Wolton thì toàn cầu hóa khác là :sự chung sống hòa bình của các nền văn hóa thông qua vai trò quan trọng của truyền thông. -Là sản phẩm của: quan điểm sự đối thoại của các nền văn hóa của Liên hợp quốc và sản phẩm của việc thương mại hóa truyền thông. Đưa đến : -kết thúc xung đột ĐÔNG -TÂY
-giải pháp bất bình đẳng BẮC-NAM Đòi hỏi: phân tích quan hệ:
-TRUYỀN THÔNG, HIỂU BIẾT
VÀ VĂN HOÁ ĐƯA ĐẾN:
- kết thúc : xung đột ĐÔNG - TÂY
- giải pháp cho bất bình đẳn BẮC- NAM PHÂN TÍCH: các mối quan hệ giữa

TRUYỀN THÔNG -HIỂU BIẾT VÀ VĂN HOÁ - Là sự tương xứng của : TCH kỹ Thuật TCH Kinh Tế - Yêu cầu: tạo ra những nguyên tắc chính trị mới. +Đòi hỏi phải chấp nhận văn hóa và truyền thông là những thách thức của chính trị +Phát triển 2 xu hướng chia nhỏ thành nhiều bản sắc +Mở rộng các quy mô Thông qua đó ta thấy ngoài kinh tế và chính trị thì: - Bản sắc trở thành thách thức của chính trị
- Sự cần thiết phải tổ chức sự chung sống chung giữa các nền văn hóa trở thành thách thức cơ bản trong thế giới mở cửa Điều hòa các thách thức về khủng hoảng và xung đột. Vai trò của truyền thông trong TCH khác? - THẾ GIỚI HOÁ THÔNG TIN
- TRUYỀN THÔNG CHÍNH TRỊ : + truyền thông cổ điển với nội dung Marketing chính trị + nội dung động cơ của không gian xã hội quốc gia +động cơ của sự chung sống của các nền văn hóa trên quy mô quốc tế. - TRUYỀN THÔNG CHÍNH TRỊ - Pháp luật là điều kiện cho tự do, không phải phá hủy tự do trong lĩnh vực văn hóa –truyền thông CÁC KIẾN NGHỊ XÂY MỘT TOÀN CẦU HOÁ KHÁC TỔNG KẾT Trong công trình này Wolton đã cho thấy rõ quan điểm của mình về nhiều vấn đề:
Vai trò của truyền thông và tính hai mặt của nó:
+ Thông tin trong truyền thông có thể đó là thông tin chính xác đầy đủ
+ Nhưng thông tin cũng có thể không chính xác, thông tin sai lệch gây ra những trào lưu văn hóa đại chúng nguy hại hơn là những cuộc chiến tranh, chết chốc
Thông tin chưa hẳn là truyền thông Toàn cầu hóa diễn ra khác nhau ở mỗi nước do tâm thế đi vào bối cảnh toàn cầu hóa ở các nước khác nhau. Theo ông các nước phát triển dễ sáp nhập những yếu tố ngaoif vào khung cảnh quen thuộc, các nước nghèo hoặc đang phát triển càng khó làm chủ được những thay đổi và càng khó giữ gìn được cái gọi là “ văn hóa”.
Bản sắc, văn hóa, truyền thông – “Tam giác quái quỷ” Cách hiểu văn hóa theo kiểu của Wolton
+ Toàn cầu hóa tạo ra văn hóa tập thể
+ Có một toàn cầu hóa văn hóa khác: nơi con người chung sống hòa hợp với nhau.
Quan điểm tiếp cận hoàn toàn mới của Wolton. Không nhất thiết toàn cầu hóa văn hóa sẽ dẫn đến những cái không hay, đánh mất bản sắc văn hóa hay tạo nên văn hóa ngoại lai. Quan điểm của Wolton cho thấy được tư tưởng và ước vọng của ông về một toàn cầu hóa văn hóa khác so với hiện tại…. CHẤP NHẬN ĐA NGÔN NGỮ KHUYẾN KHÍCH BIỆT LẬP TÔN GIÁO BẢO ĐẢM CHỦ TRƯƠNG ĐA TRUYỀN THÔNG PHỐI HỢP ĐA DẠNG VĂN HOÁ NHÂN QUYỀN NHẬP CƯ CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ^^
Full transcript