Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språksociologi

No description
by

Eric Göting

on 22 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språksociologi

"vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende"
Språksociologi
Vad är språksociologi?

Språkanvändning

Viktiga begrepp

Attityder mot språk

Dialektuppgift

Examination

Kunskapskrav
Eleven kan
göra (…) reflektioner
över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt
(…)
hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Dessutom
resonerar
eleven
(...)
om

enkla
ger exempel på
välgrundade och nyanserade
diskuterar nyanserat
översiktligt
diskuterar
välgrundade
översiktligt utifrån några olika perspektiv
utförligt utifrån flera olika perspektiv
någon form av
attityder till
(…)
språklig variation.
några olika former av
flera olika former av
Krav
E
C
A
Nationalencyklopedin
Hur människor interagerar i tal och text

Vilken typ av språk används och varför

Oskrivna regler

Språktrender
Vad är språksociologi?
Hur använder du språket i olika sammanhang?
Kompisar
Skola
Familj
SMS
Brev
CV
Varför?
Kön
Kapital
Etnicitet
Oskrivna Regler
Närhet
Volym
Svar och repliker
Kultur
Märks inte i vardagen
Förväntningar
Ålder
Sociolekt
Överblick
Yrke
Rollspelsövning
2 och 2
Ni får lappar med olika roller
Prata ihop er om ett scenario (plats, tid, o.s.v., t.ex. ett café), skriv stödlapp om det behövs
(ca 10 minuter)
Spela upp inför klassen (ca 3 minuter
Varför gjorde vi den här övningen?
Man inser hur mycket förutfattade meningar och inställningar man har

Könsroller

Tal varierar

Man vet hur det "ska" vara även om man inte tänker på det
10:56 - 15:16
Offentlighet
Skillnad på hur man behöver prata i offentlighet och privat
Ansiktshot
Kultur och normer

Obekvämhet

Otrygghet

"Tappa ansiktet"
Läs artikeln och diskutera 2 och 2
Utvecklingen till det bättre eller sämre
Vart tror ni språket är på väg?
Diskutera
Formellt och informellt språkbruk
Manligt
Kvinnligt
Gemenskap
Varför pratar man olika beroende på "sin grupp"?
Undantag?
Vem har makt över språket?
Vilken språklig norm gäller?
Vilka grupper har traditionellt haft makt och inflytande?
Hur visar det sig språkligt?
Utbildning

Inkomst

Politiskt inflytande

Tillgång till att prata offentligt

Kapital
Vem är du?
Var bor du?
Var är du född?
När är du född?
Är du man eller kvinna?
Vem / vilka är dina föräldrar?
Vad har du för utbildning?
Vilken är din samhällsposition?
Vilket är ditt modersmål? /Vilka är dina modersmål?
Vilka är dina intressen?
Vilka umgås du med?
Ackommodation
Konvergens
gå samman, gå mot varandra

stämma överrens med /något annat/
gå isär, gå från varandra

inte stämma överens med /något annat/
Divergens
Nätverk
Kapital
Kulturellt:
Socialt:
Ekonomiskt:
Språk och makt
Standardsvenska eller "rikssvenska"
Vad är det?

Varför låter det som det gör?

Pratar alla det?

Behövs det? - Varför? Varför inte?
58:19 - 1:08:09
Hur skiljer de sig?
Hög inkomst, stor tillgång till pengar
Stort kontaktnät, känner "viktigt" folk
Allmänbildad, stort inflytande inom kultur
Repetition
Språksociologi
Sociolekt
Kapital
Gemenskap
Ackommodation
Rinkebysvenska
Rosengårdssvenska
Invandrarsvenska
o.s.v.
Multietniskt ungdomsspråk
eller
förortsslang
Mycket slang
Ord och uttryck från många olika språk
Annan prosodi (melodi)
Positiv/negativ attityd?
Diskutera attityder om förortsslang i jämförelse med t.ex. lidingösvenska
Vikten av att kunna växla språk
Dialekt- eller sociolektvarianter används mer bland
–män och
–i lägre socialgrupper
Inom gruppen män är skillnaderna större än inom socialgruppen
Inom gruppen kvinnor är skillnaderna större än inom socialgruppen
Manliga advokaters språk i olika delar av Sverige kanske mera homogent än norrländska mäns språk
Genussystem
Män (som grupp betraktat) har mer makt än kvinnor (som grupp betraktat)
–Ekonomi
–Politik
–Yrkesliv
–Religion
Ingvar Lind
, byrådirektör vid UHÄ, instämde vid journalistkonferensen i Uppsala i den utbredda uppfattningen att svensklärarutbildningen är dålig. Den har utretts två gånger redan och är under utredning.
Han
hävdade att man måste sätta utbildningens organisation, innehåll och pedagogik i relation till kunskaper i vidare bemärkelse och "spikade" tre teser:

Tes 1.
Ett vidare kunskapsbegrepp måste ligga till grund för en förändring av svensklärarutbildningen. Man bör fundera över frågan "Vad lär sig lärarna av
hela
sin utbildning?", innan man börjar laborera med avgränsade stoffområden.

Tes 2.
Sambandet mellan lärarutbildningen
som helhet
och
undervisningen måste tas med i kalkylen över en eventuell framtida svensklärarutbildning.

Tes 3.
I den nuvarande svensklärarutbildningen tar man inte med detta vidare kunskapsbegrepp eller detta samband i beräkningen.

Ingvar

Lind
tyckte sig kunna konstatera en viss motsättning mellan universitetsdelen och lärarhögskoledelen i utbildningen. Universitetsdelen är alltför vetenskapstillvänd och lärarhögskoledelen alltför närsynt inriktad på skolundervisningen. Detta medför att man skiljer mellan innehåll och metod på ett olyckligt sätt. Detta gap mellan forskning och undervisning borde dock kunna överbryggas.
Ingvar Ingvor Ingvar Ingvor Ingvar Ingvor

Trovärdig 4,7 3,4 4,9 3,4 4,5 3,5

Nonchalant 2,5 2,5 2,6 2,4 2,7 2,3

Mänsklig 2,7 3,3 2,9 2,7 3,2 3,8

Kompetent 3,9 3,3 4,3 3,0 3,7 3,3
Total
Män
Kvinnor
Är det någon skillnad på män och kvinnors språk?
Diskutera!
Dialekter
7.
3.
1.
2.
4.
6.
5.
8.
Vad är en dialekt?
En variant av svenska språket som skiljer sig från "standardsvenska" p.g.a. geografiska hinder
Hur skiljer de sig?
Syntax (grammatiskt)
Morfologiskt (böjningar)
Prosodi (melodi)
Lexikon (ordförråd)
Gissa dialekten!
Fram med papper och penna!

Det kommer vara 16 olika dialekter och du ska gissa vartifrån de kommer!
Dialektuppgift

• Dela upp er i grupper om 2 personer
• Välj ut en dialekt på swedia 2000 – http://swedia.ling.gu.se/
• Skriv upp den dialekt som ni valt hos mig, se till att ni inte tar samma som någon annan

Följande saker ska redovisas:
• finns det några nya ord (dialektord) ?
• vad särskiljer dialekten i ljud, betoning osv?
• Finns det någon skillnad i ung/gammal, man/kvinna?
• Välj ut ett ljudklipp som ett exempel på hur dialekten låter

Dessa saker ska listas och sedan redovisas muntligt inför klassen på tisdagslektionen. Använd gärna presentationstekniska hjälpmedel!
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Full transcript