Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pangangalap ng mga Datos, Impormasyon, at Sanggunian

No description
by

Karla Arendain

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pangangalap ng mga Datos, Impormasyon, at Sanggunian

Pangangalap ng mga Datos, Impormasyon, at Sanggunian
Mga Hanguan ng Impormasyon o Datos
Hanguan Primarya (Primary Sources)
- ayon kay Mosura, et al. 1999 ay
Hanguang Sekundarya (Secondary sources)
- ito naman ay ang mga
Hanguang Elektroniko

Gaano kahalaga ang impormasyong manggagaling sa internet? Ano-ano ang sukatan ng kahalagahan nito?
a. Anong uri ng website ang iyong tinitingnan?

a. Mga indibidwal o awtoridad
b. Mga grupo o organisasyon
Halimbawa: pamilya, fraternity, union, samahan, simbahan, gobyerno
c. Mga kinagawiang kaugalian
Halimbawa: relihiyon, pag-aasawa, sistemang legal
d. Mga pampublikong kasulatan o dokumento
Halimbawa: konstistusyon, batas-kautasan, kontrata at ang lahat ng orihinal na tala.
a. Mga aklat tulad ng diksyunaryo, ensayklopidya, taunang-ulat o yearbook, almanac, atlas.
b. Mga nalathalang artikulo o journal, magasin, pahayagan at newsletter.
c. Mga tisis, disertasyon at pag-aaral ng pisibiliti, nailathala man ang mga ito o hindi.
d. Mga monograp, manwal, polyeto, manuskrito at iba pa.
Maituturing ang internet ngayon bilang isa sa pinakamalawak at pinakamabilis na hanguan ng mga impormasyon o datos. Ang teknolohiyang ito ay bunga ng kumbinasyon ng serbisyong postal, telepono, at silad-aklatan.
INTERNET - sa internet ay maari ka ring magpadala ng liham electroniko o e-mail sa alin mang panig ng mundo.
TELEPONO - maaari ring makausap ng mabilis ang ating nais na kausapin.
1. Ang web page Uniform Resource Locators (URLs) na nagtatapos sa .edu ay mula sa institusyon ng edukasyon o akademiko.
Halimbawa: www.gcic.edu.ph/‎
2. Ang .org ay nangangahulugang mula sa isang organisasyon at ang .com ay mula sa komersyo o bisnes.
Halimbawa: www.knightsofcolumbus.org
www.yahoo.com
3. Ang .gov ay nangangahulugang mula sa institusyon o sangay ng pamahalahaan.
Halimbawa: www.makaticity.gov

b. Sino ang may akda?
Mahalagang malaman kung sino ang may-akda ng isang impormasyon sa internet nang sa gayo’y masuri kung ang informasyon ay wasto at kumpleto. Kadalasan kasi ay kalakip ng informasyong isinulat ng may-akda ang kanilang mga kredensyal at kwalipikasyon. Kung gayon, maaaring iverify ang mga impormasyon hinggil sa kanilang pagkatao. Kung wala ito, mahirap paniwalaan ang kanilang akda.
c. Ano ang layunin?

Alamin ang layunin ng may akda kung bakit naglunsad o naglabas ng website. Nais bang magbahagi ng impormasyon o magbenta lamang ng produkto? Alalahaning napakaluwag ng pagpasok ng mga impormasyon sa internet. Samaktwid, maaari rin itong magamit sa pagpapakalat ng maling propaganda at mga pansariling interes.
d. Paano inilahad ang impormasyon?
Ang teksto ba ay pang-advertising o opinyon lamang? Alamin din kung may bias at prejudice ang teksto.
e. Makatotohanan ba ang teksto?

Alamin kung opisyal o dokyumented ang teksto. Pag-aralan kung ang pagkakasulat ay maayos o kung wasto ang baybay at gramatika. Subukan din kung ang website ay maaaring ihalintulad o iugnay sa ibang website nang sa gayo’y maikumpara ito sa ibang nang matimbang kung ang tekstong laman nito ay wasto o hindi.

f. Ang impormasyon ba ay napapanahon?
Mainam kung ang impormasyon ay napapanahon. Marapat na nakalagay ang petsa ng pinakahuling revisyon ng akda nang sa gayon ay malaman kung ang akda ay bago o hindi.
*Gamitin ang mga payo o tips na nailahad sa pag-eevalweyt ng mga inpormasyon o datos. Mahalaga ito upang maging akyureyt ang pagsulat ng pananaliksik.*
Pangangalap ng Impormasyon o Datos:

Una, tukuyin kung anong uri ng informasyon o datos ang kailangan gayundin ang klasifikasyon kung saan maaaring matagpuan ito sa silid-aklatan.

Halimbawa:
Tanong: Ano ang obsesyon?
a. Impormasyong hahanapin
1. pagkakaiba o pagkakatulad sa hilig, gusto at adiksyon
2. kailan masasabi na may obsesyon

b. Mga posibleng sanggunian
1. ensayklopidya, aklat sa medisina at sikolohiya
2. mga artikulo at kolum sa pahayagan at magazin
3. mga artikulo sa mga profesyunal na jornal
4. panayam sa mga eksperto

Yugto 1: Panimulang Paghahanap
Panimulang paghahanap ng kard katalog, sangguniang aklat, bibliograpi, indeks at hanguang elektroniko.
Pansinin ang mga sumusunod na uri:
A) Kard ng Paksa
B) Kard ng Awtor
C) Kard ng Pamagat
Yugto 2: Pagsusuri
Pagsusuri na kinasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at ng pagpili ng citation mula sa mga babasahin.
Gamitin ang mga sumod na gabay na tanong sa pagsusuri ng mga nakalap na sanggunian:
A) Ano ang kaugnayan nito sa paksa?
B) Mapagkakatiwalaan ba ang may-akda at tagapag-lathala?
C) Makatotohanan ba ito?
Yugto 3: Pagbabasa at Pagtatala
Ang ikatlong yugto ay ang pagbabasa at pagtatala ng mga impormasyon o datos mula sa mga napiling sanggunian. Mahalaga dito sa ikatlong yugto ang pagsasagawa at paghahanda ng mga tala ng impormasyon o datos.
Interbyu: Kahulugan, Layunin, at Kahalagahan
Ang interbyu ay isang uri ng pasalitang diskurso ng dalawang tao o ng isang pangkat at isang indibidwal-interbyuwer at interbyuwi.
Kahulugan:
Layunin:
Ang layunin ng interbyu ay makakuha ng mga mapanghahawakang mahalagang impormasyon mula sa interbyuwi hinggil sa tiyak na paksa. Mangyari pa, upang maging mas matibay ang impormasyon, kailangang maging maingat sa pagpili ng interbyuwi. Samakatwid, mas awtoridad, mas dalubhasa, mas mabuti.
Kahalagahan:
Isang napakamakabuluhang paraan ng pagkuha ng mga impormasyon na magagamit sa pagsulat ng papel pampananaliksik.
Pagpili ng Interbyuwi:
1) May malawak na kaalaman.
2) Relayabol.
3) Abeylabol.
Full transcript