Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG SISTEMA NG PAMILIHAN

No description
by

Dianne Jessa Fabellar

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG SISTEMA NG PAMILIHAN

ANG SISTEMA NG PAMILIHAN Ano ang kahulugan ng sistema?
-Ang sistema ay naglalarawan ng ugnayan at samahan ng mga indibidwal.Ang tawag sa mga indibidwal o sa kanilang samahan ay mga aktor sa sistema.Sa isang sitema,ang isang aktor ay may ginagampanang tungkulin.Ang tungkulin ng isang aktor ay nakabatay sa kasunduan.
-Maaaring hayag o di-hayag ang kasunduan.Maari din itong nakasulat o di-nakasulat.Isinasagawa ang kasunduan upang maisakatuparan ang layunin ng bawat kasapi sa sitema.Ang layunin ng mga kasapi ay maaaring iba't iba.Maaati ding nagtutunggalian.Layunin ng kasunduan na sabay-sabay na makinabang ang bawat kasapi sa pangangalaga ng kani-kanilang sariling interes. Aspeto rin ng isang sistema at proseso.Tumutukoy ito sa ibat' ibang hakbangin ng bawat aktor sa pagsasakayuparan ng kanya-kanyang interes.Ang proseso naman ay ipinatutupad sa isang istruktura.Ang aktor,mga gagampaning aktor,proseso,at istruktura ay mga sapekto ng isang sistema.Ang pamilihan ay isang sistema.ito ay may isinasakatuparan na layunin.Ito ay nay istruktura.Ito ay may mga aktor at mga prosesong pinangangalagaan. KONSEPTO NG PAMILIHAN Kalimitan,pinapakahulugan ang pamilihan na lugar kung saan bumibili at naipagbibili ang mga produkto.Ang iba naman au itinuturing ito na anyo ng pakikipag-ugnayan ng mamimili sa bahay-kalakal.Ang iba naman ay ginagamit ito bilang mekanismo sa pagtatakda ng presyo.

Maraming pakahulugan sa pamilihan.Ngunit sa ekonomiks,kinikilala ang pamilihan na nagsasaayos ng pagtutunggaliang interes ng mamimili at bahay-kalakal.Ang pagsasaayos ay sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo.

Ang tunggalian ng interes ay hindi hidwaan sa pagitan ng mamimili at bahay-kalakal.Sa katunayan,kinikilala ang dalawang sektor bilang mga pangunahing aktor na naguugnayan sa pamilihan.Ang mamimili ay bumibili ng produkto ng bahay-kalakal.Ang bahay-kalakal ay nagtutungo sa sambahayan (household) para bumili ng mga salik na produksyon. Tumutukoy ang tunggalian ng interes sa magkaibang pagpapahalaga ng mamimili at bahay-kalakal sa presyo at dami ng produkto.Ang mamimili ay bumibili ng maraming mas mababang presyo.Marami naman ang ipinagbibili ang bahay-kalakal sa mataas na presyo.Ang mamimili ay bumibili nang kunti sa mataas na presyo.Kakaunti naman ang ipinagbibili ng bahay-kalakal sa mababang presyo.

Pamilihan ang nagsasaayos ng pagpapahalaga ng mamimili at bahay-kalakal.Tagapamagitan sa ugnayan ang peresyo.Ang buhay ng pamilihan ay magtakda ng presyo ng produkto. CETERIS PARIBUS,maitatakda ng equilibrium price ang equilirium quantity ng produkto sa pamilihan.Ceteri paribus,ang presyo ng demand at suplay ay magtatakda ng equlibrium price ng produkto.Ang equilibrium price ang makapagpapantay ng dami ng produkto na mabibili ay maipagbibili. Mga suliranin sa pamilihan at
kalutasan dito Kapag hindi narating ang kalagayan ng ekilibriyo,nakakaranas ng suliranin ang pamilihan.Ang suliranin ay nag-uugat dahil walang naitatakdang equilibrium price.Dalawa ang pangunahing suliranin sa pamilihan.Ito ang suliranin sa kalabisan or surplus. KAKULANGAN Tunghayan ang epekto sa presyo at dami ng kalakal sa pamilihan kapag may suliranin ng kakulangan. KALABISAN Sa pigura 14.2,ipinakikita ang naging epekto sa presyo at dami ng tinapay na naibebenta sa pamilihan nang magtakda ang pamahalaan ng presyong mababa kaysa equilibrium price. MGA KAGANAPAN AT PAGBABAGO SA PAMILIHAN -Tinatalakay ng aralin 12 at
aralin 13 ang mga salik na
nagbabago ng kalagayan sa
pamilihan.
Full transcript