Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Absolutisme en Parlementarisme

Les
by

Bart Vrancx

on 24 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Absolutisme en Parlementarisme

Absolutisme en parlementarisme
een vergelijking tussen
Frankrijk en Engeland

2. De aanloop
grenzen?
delen van macht
verdragen
1. adel
2. clerus
3. burgers (steden, ambachten)
= compromis
Frankrijk
Engeland
1. Concordaat van Bologna
2. Edict van Nantes
3. Magna Carta
4. Anglicaanse Kerk
1516
1215
1598
1534
De vorst mag hoge kerkelijke functies invullen.
De vorst verstevigd zijn macht, later zullen de vorst en zijn kardinaal goede bondgenoten zijn.
De hugenoten verkrijgen godsdienstvrijheid.
De rust keert terug, maar de vorst moet op deze manier erkennen dat hij geen vat heeft op de religie van een deel van zijn onderdanen.
De rechten en plichten van vorst en onderdanen worden opgetekend en vastgelegd.
Een absolute monarchie is bij wet onmogelijk geworden.
De Anglicaanse kerk neemt voorgoed afstand van Rome en de inmenging van de paus.
De Engelse vorst wordt het hoofd van de Kerk. Op deze manier neemt zijn macht toe
1. Het idee 'absolute macht'
HB pag. 88, Doc 3
Wat is zowel volgens Bodin als Bossuet de oorsprong van alle macht?
Wat verstaat Bodin onder absolute macht?
Wat is volgens hem het enige (onwenselijke) alternatief voor een sterke overheid?
Betekent volgens Bossuet absolute macht ook dat de vorst zich werkelijk alles kan veroorloven? Motiveer je antwoord.
3. Lodewijk XIV, de Z nnekoning
DE absolute vorst bij uitstek...
Lodewijk XIII en kardinaal de Richelieu
Wantrouwen tegenover de adel en raadgever
Versailles
Politiek: als metafoor: centraal en schijnt overal
Religieus:
Gallicaanse artikelen (1682): niets in de Franse kerk gebeurt zonder toestemming van de vorst.
Herroeping Edict van Nantes (1685): bekeren of verhuizen
Cultuur: kunst als propagandamiddel
HB pag 89, Doc 7
Welke indruk maakt Lodewijk?
Hoe ziet Lodewijk zichzelf, denk je?
Wat is de bedoeling van een dergelijk portret?
Wat wil de auteur van afbeelding b met zijn tekening duidelijk maken?
Lodewijk XIV en kardinaal Mazarin
Lodewijk XIV en...
controle & veiligheid
maar ook verbeelding van macht
Economie
Mercantilisme
Absoluut MAAR:
1. Geldtekort
2. Vast aan het verleden
3. Praktische beperkingen
privileges
communicatie & controle
4. Het parlement wint
van Tudors naar Stuarts
Koningen van Schotland
Verzet Engels parlement
Politiek
Religieus
Katholieken vs. anglicanen vs. puriteinen
Oliver Cromwell
BURGEROORLOG
Engelse Republiek o.l.v
schrikbewind
geen grondwet
Restauratie
spanningen
Whigs
Tories
James II
erfopvolging
parlement beslist
Declaration of Rights
Mary Stuart & Willem III van Oranje
macht parlement neemt toe: ministers
positieve handelsbalans gericht op het behouden van goud
Adel onder invloedsfeer van koning
-> past perfect binnen het absolutisme van de vorst
economisch systeem:
welvaart van het land afhankelijk van het kapitaal in die natie
-> op basis van edelmetalen
(probleem opgelost papieren geld)
export stimuleren: subsidies
import verminderden: taxen
=> sterke inmenging staat !
James I
Jacobus VI koning van Schotland
laatste Tudor, vanaf 1 jaar op de Schotse troon
-> moeder was katholiek, verbannen naar
Engeland
-> intellectueel en geleerd
-> personele unie
-> wilt vestiging absolutisme en
versteviging van staatskerk
-> sluit ook verbonden katholieke
vorsten
-> regeert 3X zonder parlement
-> absolute macht, zoals de Franse koning
Lodewijk XIII
-> belastingsmaatregelen
-> ‘Persoonlijke Bewind’
dictatoriaal - geen parlement
Karel II (van Engeland! - niet Spanje)
-> gevlucht naar Frankrijk
(moeder: Marie-Henrietta, was zus van Lodewijk XIII)
-> verbleef in de Nederlanden
-> had vele minnaressen: 'vrolijke koning'
restauratie:
geen economisch herstel maar cultureel
-> kort voor dood: katholiek
-> katholiek & absoluut monarch (neef Lodewijk XIV), schoonzoon Willem III van Oranje
protestantsen, willen dochter Mary op troon
http://www.dailymotion.com/video/x2ze965
Full transcript