Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De mythe van de V/P kloof

Samenvatting artikel eduratio. Bedoeld voor de opleiding tot excellente leerkracht
by

Renske Serlie

on 10 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De mythe van de V/P kloof

Grand Canyon in Arizona Voor deze presentatie omgedoopt als
"De mythe van de verbaal/ performale kloof". Het verbale IQ (VIQ) meet alles wat betrekking heeft op woordenschat, taalgevoel, redeneringsvermogen, enz… Rekenen is evengoed redeneren en valt dus ook onder het VIQ Het performale IQ (PIQ) meet hoe je praktisch omgaat met je kennis. Hoe los je praktisch een probleem op bijvoorbeeld.
Motorische vaardigheden spelen hierbij een rol, maar evengoed een aantal inzichten, zoals bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht. Dan de kloof:
De hoogte van de wanden geeft de hoogte aan van de verbale/ performale intelligentie
Hoe verder deze uit elkaar liggen hoe groter de kloof
Is dit een stoornis? Naast algemene intelligentie
bestaan er ook nog andere De oorsprong van deze mythe volgens dit artikel Bij hulpverleners worden er vaak kinderen aangemeld met een V/P kloof Leerproblemen en - stoornissen komen ook voor bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen hebben vaak een disharmonisch intelligentieprofiel
Bron: Vlaamse overheid Een probleem kan een mogelijke oorzaak van de opgemeten kloof zijn. Maar uit de aanwezigheid van een kloof kan je op zich niets afleiden Wetenschappelijke literatuur Moffit en Silva (onderzoekers uit Nieuw-Zeeland) Volgden meer dan 1.000 kinderen
Namen IQ testen af op 7,9 en 11 jaar
10% had een zeer groot verschil tussen VIQ en PIQ (>22)
Onderzochten of een groot verschil een voorbode was voor gedrags-, neurologische- en motorische problemen Intelligent testing with the Wisc III
In dit boek wordt er gewaarschuwd voor het te snel conclusies trekken bij een grote VIQ/ PIQ kloof Reuver 2003
Geeft overzicht van de beschikbare literatuur rond V/P kloof
Hoe hoger het IQ hoe groter de V/P verschillen waren
Geeft aan dat er geen enkel verband in Nederland gevonden is voor schoolse- ofgedragsproblemen Webb e.a. 2005
Een groot V/P verschil komt bij veel begaafde kinderen voor
Door het plafond in de IQ (alle) testen zou de kloof eigenlijk nog groter zijn geweest Detterman en Daniels (1998) en Lohman (2008)
verschillen bij hoog IQ zijn groter dan bij mensen met laag IQ Conclusies artikel Grote V/P verschillenkomen veel voor bij begaafde kinderen, zonder problemen
De verschillen nog groter zouden door lage plafonds testen
Grote verschillen komen voor bij bepaalde stoornissen, maar omgekeerd hoeft dat niet het geval te zijn
Wanneer VIQ < PIQ zijn de schoolse prestaties vaak lager dan andersom. Het TIQ kan wel gelijk zijn
Als men een leer- of gedragsstoornis vaststelt is er vaak een V/P kloof (dysharmonisch profiel). Andersom geldt dit niet, zeker niet bij kinderen met een hoog IQ Bij begaafde kinderen loont het de moeite om de testgegevens te herberekenen in de veronderstelling dat het kind 1/2/3 jaar ouder zou zijn geweest. Dit geeft een inzicht in de voorsprong die het kind heeft. Vaak komt het bij een herberekening voor dat de kloof dichttrekt.
Full transcript