Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STRAUMĒNI PAVASARIS

No description
by

Stella Bērziņa

on 24 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STRAUMĒNI PAVASARIS

STRAUMĒNI PAVASARIS
11.B KLASE
MĀJAS
SVĒTKI
"Pie svētku svinēšanas lielāko prieku sagādāja nevis paši svētki, bet gan gatavošanās uz tiem."
"Viņa nokrāsoja olas visās krāsās, kādās mirdzēja Straumēnu pļavas dažādos vasaras cēlienos."
"Lieldienu šūpoles ir lielo dabas šūpoļu atgādinājums, kurās, ziemai beidzoties, šūpojās visa radība."
DABA
“Kliedza dažādi purvu putni, kas, vienā dienā atskrējuši šurp, blandījās lielajā miglā.”

“Lieli ledus gabali, griezdamies kā dzirnu akmeņi, nolieca vai nodrāza visresnākos alkšņus, braukdami pār to galotnēm”

“Pļavas tagad kā bļoda bij pieplūdušas pilnas līdz malām, un ūdens nekustējās, bet tas visu bij pārvērtis. Kur bij krūmi, tur rēgojās tikai sīkas galotnes, un ūdens apskalotās birzis likās vēl baltākas.”

“Pēc Jurģiem pavasaris iestājās pilnīgi un uzziedēja Straumēnu vecie ķiršu koki, kas bij nostādīti ap dārzu un pļaviņas malu. Visa māja tagad bij baltu kupenu ielenkta, bet, kad tām piebiedrojās ābeles, tad pagalms naktī bij tikpat gaišs kā vispilnīgākā mēnesnīca.”

“Mazs putniņš, alkšņu krūmā uz zara stāvēdams, savaldzināja ar savu balsi satumsušo pasauli.”

DARBI
ATZIŅAS
„Tā kā cilvēks, lai viņš novietotos kur novietodamies, visur ierīkojās pēc saviem paradumiem, tad svētdienas pātarus noturēja turpat istabas augšienē, tos nemaz nesaīsinot.”

„Tāpat kā dažu reiz cilvēkus, tā arī viņas snauda nesa pretī piepešai nelaimei.”

„Bet burvība ir katra zināšana, kuras cēloņi un sākums mums pazuduši.”

„Kā ūdens meklē lēzenāku vietu, kur varētu salieties, tā šie ļaudis meklēja labāku dzīvi.”

„Viņiem tāpat kā putniem patika iedzīvotas vietas.”

„Kā pie visām lietām, tā arī pie svētku svinēšanas lielāko prieku sagādāja nevis paši svētki, bet gatavošanās uz tiem.”

„Šīs apkārtnes saimnieki nebija nieka vīri. Viņi bij apauguši ar turību, un rudeņos visi ceļi oda pēc graudiem, kad viņi veda savus rijās žāvētos kviešus”

„Viņi pazina visus šos rīkus, paredzēdami grūtu darbu cauri pavasarim un vasarai. Ikkatra galēja zināšanā atradās viņa darba rīki, un par tiem viņam vajadzēja rūpēties un turēt tos kārtībā.”

„Kā šie uz vecumu sagriežas un top verveļaini, tā arī vecāko vīra kājas bija līkas, izgrieztiem kauliem, un to bija izdarījis gadu un citu nastu smagums, ko viņi, rokām krampjaini turēdami, kā lielus maisus nesa uz saviem pleciem.”

CILVĒKI
PALDIES PAR UZMANĪBU!
"Dziesmas un sprediķa vārdi plūda laukā pa augšienes gala logiem..."

"Straumēnu ļaudis glabā nedrukātu grāmatu..."

"Mazrunīgs un tūļīgs sešpadsmit gadus vecs puika, pieķērās aitām vairāk nekā cilvēkam"

"Viņas tumšās acis vērīgi skatījās caur gatiem un šinī brīdī viņa līdzinājās burvei, kas vāra savu virumu."

"Līna nejuta ne baiļu, bet juta tikai, ka spiežas viņas miesai cauri..."

"Viņam radās neganta kāre..."
"Straumēnu sētsvidus pārplūst katru pavasari. Jau pašā plūdu sākumā ūdens, pārpludinādams visu gatuvi, kas sniedzās līdz sētsvidum."
"Plūdi bija tik lieli, ka pat vectēvs neatceras tādus redzējis. "
"Uz vakara pusi Lielupe bij galīgi salauzusi savu ledu - un ūdens nekur neaizķērās."
" Mājas atguva atpakaļ savu seno brūnumu."
" Dieva svētītajos laukos saimnieks sēja miežus, zirņus un auzas. Mitruma dēļ zemi ātri vien sāka klāt zaļie asni."
Full transcript