Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THY

No description
by

Erkam Gemici

on 21 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THY

Project Management
1- Proje nedir ?
Proje Yönetimi nedir ?
2- Proje yönetim aşamaları
3-Proje yönetim ilgi alanları
4- Proje yönetim döngüsü
Kullanılan araçlar.
5- Uygulama

Başlatma
Uygulama
Kapatma
Proje Yönetimi Ilgi Alanları
Projemizi yaparken 9 bilgi alanı vardır ki bu lanların saglıklı ve dogru yönetimi ile projenizin de tamamı ile kontrol altında olduğunu varsayarsınız.
Proje Yönetim Döngüsü :
Mantıksal çerçeve yaklaşımına dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve degerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı :
Projenin gerçekleştirmek istedigi degişimin ve bunun yönteminin mantıgını özet ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarayan bir araçtır. Projenin hazırlanması, planlanması, yazımı, uygulanması ve izlenmesi ile ilgili tüm detaylar “ Mantıksal Çerçeve Tablosu” isimli tabloda özetlenir.


Mantıksal Çerçeve Tablosu
Kullanılan Araçlar
Hazırlayan:
ERKAM GEMICI
TEŞEKKÜRLER

Satış Bilgileri El Kitabı
1- Başlatma
2- Planlama
3- Uygulama
.
.
.

Başlatma

Planlama
a.

Zaman Çizelgesini hazırlamak

GANTT Şeması

b. Kapsam Geliştirmek


Ekip lerin İlğili paydaşlar ile toplantılar düzenlenerek
kapsamda değişiklik ,güncellemeleriyapmak.

c. Ekip sol ve sorumluluklar Planı

Tugba Toptan Yavuz : Proje Yöneticisi
Mehveş Çağlı : Proje Danışmanı
Ayşegül Özen : Proje Koordinasyon Yönetmeni
Mustafa Yıldırım : Proje Koordinasyon Yönetmeni
Aylin Hedbe : Proje Koordinasyon Yönetmeni
Aslı Oya Pulak : İçerik Düzenleyisi & Takip Yönetmeni
Fatma Akkuş : İçerik Düzenleyisi & Takip Yönetmeni

d. Resmi Onay

Halil İbrahim Polat Onay alınmıştır.

Uygulama
Son Yapılan :

İçerik % 80 tamamlandı. Müdürlüklerden cevap bekleniyor ve güncelleme aşamasındayız.

• İndex dizynı belirlendi
• PAT, GOM, (yürürlükte olmayan) YEK, Avrupa Yolcu Taahhütnamesi, (mevcuttaki) Satış el Kitabı vb. dökümanlar referans alınarak el kitabı yazımına başlandı.

• İçerik ve Konu Başlıkları hususunda Online Sat. Paz. Müd. İçerik Komisyonuna bilgi verilmiştir.

• Hazırlanan dökümanın yönetileceği ve erişime açlacagı platformun ne olacileceği ve Ortaklığımızda buna uygun alt yapı olup olmadığı araştırılıyor.

• Kalite güvence başkanlığı prosedürlere uygunluk (görev tanımı vs.) ve uygulama adımları konusunda yön gösterecek ve takip edecektir.


Proje :
Sınırlı bir sürede belli bir amaca ulaşılması yönünde planlanmış ve açıkça tarif edilmiş aktivitedir.

Proje Yönetimi :
Verilen bir hedefe, sınırlı bir süre içinde, verimli ve uygun bir şekilde ulaşılabilmesi için kaynakların yönetimi, tahsisi ve zamanlaması sürecidir.
Proje Yönetim Aşamaları
* Kapsam * Paydaşlar
* Görevler * Ekip
* Riskler * Çıktılar
* Gereksinimler
* Başlangıç ve Bitiş süresi
Planlama
Kapsamı geliştirmek
Bütçe hazırlamak
Ekip rol ve sorumlulukları
Risk Planlama
Zaman Çizelgesi
Hedefe ulaşmak için planların hayata geçirilmesi.

Gözlem & Denetim
Izleme-ölçme
Raporlama
Degerlendirme

Proje sonucunda elde edilen sonuçların degerlendirilmesi yapılır.
Geriye dönülerek yapılanlar gözden geçirilerek bir sonraki proje için tecrübeler tespit edilir.
Proje sonuçları ilgili birimlerle yorumlanır.
Proje dökümantasyonu yapılır.
a. Entegrasyon yönetimi
b. Insan kaynakları yönetimi
c. Zaman yönetimi
d. Maliyet yönetimi
e. Kalite yönetimi
f. Kapsam yönetimi
g. Iletişim yönetimi
h. Risk yönetimi
i. Satın alma yönetimi

Proje Yönetim Döngüsü
Paydaş Analizi
Sorun Analizi
Hedef Analizi
Srtateji Analizi
Bütçenin Hazırlanması
Faaliyet Planı Hazırlanması


PERT (Project Evaluation and Review Technique) & CPM (Critical Path Method)

YARARLARI :
Proje ne zaman tamamlanacak?
Projedeki kritik faaliyetler ya da görevler hangileridir?
Kritik olmayan işlemler nelerdir?
Projenin belirli bir zamanda tamamlanma olasılığı nedir?
Projenin maliyeti ne kadardır?
Projenin zamanında bitirilebilmesi için yeterli kaynak var mıdır?
Projeyi hızlandırmak mümkün mü? Hızlandırma maliyeti ne kadardır?


PERT'in en büyük avantajı, büyük bir projenin nasıl yapılacagı konusunda hazırlanan kapsamlı planlardır. CPM tek başına ele alındıgında, faaliyetler arasındaki zaman ilişkisini tanımlamakta yetersiz kalabilir.

PERT'in ikinci bir avantajı ise, bir teslim tarihini yakalayabilme olasılığına sahip olmasıdır. PERT kullanıcısı istatistiksel süreç kontrol yöntemlerini kullanarak projenin istenen tarihte bitirilebilme olasılıgını hesaplayabilir.

Ayrıca PERT karışık verilerin düzenli bir biçime getirilmesi konusunda kolaylık sagladıgı için yapılan çalışmaların ve alınan kararların müşteriye sunulmasını kolaylaştırır.a. Hedef :

Güncel olmayan Satış bilgileri El kitabını güncel halini
yaparak , kulllanıcıların tek bir erşim kaynağından
faydalanarak Dogru bilgiyii yolcuya aktarılmasının sağlanması
.

b. Amaç :

İç ve Dış Müşteri memnuniyetini maksimize ederek. Şikayet
oranlarını azaltmak ve Müşteri deneyimini artırmak.

c. Ekip :

Tugba Toptan Yavuz , Mehveş Çağlı , Fatma Akkuş ,
Aslı oya Pulak , Mustafa Yıldırım , Aylin Hedbe

d. Sponsor:

Halil İbrahim Polat

f. Risk :
İlgili birimlerin taleplerini karşılayamaması.
Sorumlu birimlerden geri bildirimlerin alınamaması.
g. Süre :
15.05 – 15.09.2014 (4 ay)

e. Paydaşlar:
Danışman Kişi , Biletleme Sistem Yönetimi Md., Müşteri İlişkileri Md., Yolcu Hizmetleri Sistem Yönetim Md., Gelir Muhasebe Md. , Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Md., Gelir Yönetimi ve Ücret Md., Paz. Ve Satış Bşk.(Yurtiçi), Gelir Yönetimi Bşk. , Eğitim Bşk., Genel Dağıtım Sistemleri Md., Rezervasyon ve Sistem Yönetimi Md., Online Satış ve Paz. Md., Yolcu İlişkileri Md., Miles&Smiles Program Yönetimi Md., Miles&Smiles Pazarlama ve Anlaşmalar Md., Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Md., Rezervasyon Çözümleri Md., Döküman Yönetimi Md. , Eğitim Teknolojileri ve Koordinasyon Md.

Full transcript