Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pathologie in het kraambed - Endometritis puerperalis

No description
by

Liza Stortelers

on 3 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pathologie in het kraambed - Endometritis puerperalis

Pathologie in het kraambed - Endometritis puerperalis
Inleiding
Mevrouw F is bij 38 weken spontaan bevallen in de tweedelijn. Je doet een kraamvisite op dag 4. Je treft mevrouw aan in bed, ze voelt zich niet lekker, ze moet steeds huilen en klaagt over buikpijn. Bij het onderzoek vind je de fundus uteri n-1 en een temperatuur van 38 ◦C. Er is kraamhulp voor twee uur per dag.

De afwijkende bevindingen zijn dat mevrouw zich niet lekker voelt, steeds moet huilen, buikpijn heeft, een temperatuur van 38 ◦C en dat de fundus op n-1 staat op dag 4.

In onze posterpresentatie zullen we vooral ingaan op haar temperatuur van 38 ◦C. Onze onderzoeksvraag luidt:

Wat kunnen de oorzaken zijn van koorts op de 4e dag in het kraambed en wat is je beleid hierbij?

Methode
Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van het klinisch redeneren. Aan de hand van betrouwbare bronnen hebben we meer informatie gezocht over de mogelijke oorzaken van koorts in het kraambed. We hebben gebruikt gemaakt van boeken uit onze boekenlijst en van artikelen op up-to-date
Resultaten
DD voor koorts in het kraambed op de 4e dag
- Stuwing
- Endometritis
- Urineweginfectie
- Ontstoken ruptuur/episiotomie
- Puerperale sepsis
- Salpingitis
- Parametritis

Endometritis puerperalis (1,2,3)
Ontsteking baarmoederslijmvlies na de bevalling.
3e of 4e dag post partum.
Frequentie 2 %
Tweede oorzaak maternale sterfte.

Micro-organismen van de vagina of cervix, kunnen tijdens de baring in de uterus terecht komen en die verontreinigen.

Factoren ontstaan endometritis puerperalis in kraambed:
- Verminderde zuurgraad; met name door de lactobacillus acidophilus en de lochia
- Open ostium uteri door bevalling, geen aanwezige slijmprop, laesies in het weke baringskanaal
- Wond in uterus met bloed, stolsels en necrotisch weefsel > goede voedingsbodem voor bacterien
- Verminderde weerstand kraamvrouw
Gevolgen (4,5,6,7)
Bij geen behandeling: endometritis > salpingitis . pelveoperinotitis > parametrtis

Salpingitis:
- Ontsteking van de eileider(s)
- kan leiden tot onvruchtbaarheid

Pelveoperinotitis:
- Ontsteking van het buikvlies
- Prestenteert zich op de 4e of 5e dag

Parametritis
- Ontseking van weefsel aan een zijde van de uterus
- Presenteert zich op de 6e of 7e dag

Endometritis veroorzaakt door betahemolytische streptokokken groep A kan ernstig verlopen en aanleiding geven tot een septische shock.
Risicofactoren (4,5,6,7)
- Wijze van bevallen;
- Sectio: significant verhoogd risico
> profylactisch antibiotica
- Lage sociaal economische status
- Langdurig gebroken vliezen
- Langdurig en gecompliceerd baringsverloop

Beleid (4,5,6,7)
Stinkende lochia zonder koorts: afwachtend beleid

Koorts: behandeling!
- Niet ernstig ziek
> Huisarts
Antibiotica: amoxicilline 3 maal daags 500 mg icm metronidazol 3 maal daags 500 mg gedurende 7 dagen. (Ook bij borstvoeding)
- Verdenking placentarest
> Gynaecoloog
= Klinische achteruitgang + geen verbetering na 48 u
> Verwijzen 2e lijn
Symptomen (4,5,6,7)
- 3e of 4e dag post partum
- koorts
- buikpijn
- tachycardie die temperatuurstijging volgt

- koude rillingen
- hoofdpijn
- malaise

- uterus drukpijnlijk
- uterus niet goed geinvolueerd
- uterus week: overmatig bloedverlies
- vaginaal toucher pijnlijk
- riekende lochia

Conclusie
Wat kunnen de oorzaken zijn van koorts op de 4e dag in het kraambed en wat is je beleid hierbij?

Endometritis: ontsteking aan het baarmoederslijmvlies na de bevalling
Symptomen: malaise, niet goed geinvolueerde uterus en buikpijn
Risicofactoren: sectio, lage SES, langdurig gebroken vliezen, gecompliceerd baringsverloop
Behandeling: antibiotica bij koorts

Literatuurlijst
Endometritis puerperalis
1. Everdingen dr. J.J.E. van, Eerenbeemt drs. A.M.M. van den, redacteurs. Pinkhof Geneeskundig woordenboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum: 2011. P. 414
2. Katherine T Chen, MD, MPH. Postpartum endometritis. Up to date 2013. Beschikbaar via: http://databanken.inholland.nl/han/UptoDate/www.uptodate.com/contents/postpartum-endometritis?detectedLanguage=en&source=search_result&search=endometritis&selectedTsele=1%7E101&provider=noProvider. Geraadpleegd: 30 september 2013
3. Prins M., Roosmalen J. van, Scherjon S., Smit Y. Praktische verloskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009. p. 317,318

Symptomen – beleid
4. Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers E.A.P. Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. Pathologie van de Kraamperiode. Amsterdam: Reed Business; 2007.
5. Katherine T Chen, MD,MPH. Up to date. Postpartum endometritis. 2013
6. Nederlands Huisartsen Genootschap. Standaard. Zwangerschap en Kraamperiode. 2012
7. Cunningham G, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth DJ, Rouse DJ, Spong CY. Williams Obstretrics 23e. Chapter 31 Puerperal infection. Appleton & Lange. 2009

Femke Lensink, Hanna Pleijsier, Hanneke Steenbergen, Liza Stortelers
3 oktober 2013
Full transcript