Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nordiska språk

No description
by

Alexandra Staberg

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nordiska språk

Nordiska språk

Island
Danmark

Sverige
Norge
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/nos_kart.html
Finland
Dialekter
Dialekter

Minoritetsspråk
Kriterier
5 nationell: finska, samiska, meänkieli (norrsa Sv.), romani chib & jiddisch.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1017
Sociolekter
Markerar klasstillhörighet och bakgrund.

De nordiska språken
Först pratade vi i norden ett och samma språk, Urnordiska.

Dialekter började utvecklas till olika språk
Östnordiska: danska, svenska
Västnordiska: norska, färöiska, isländska
Icke-nordiska språk i Norden:
uralska: finska, samiska
eskimåiska: grönländska
invandrarspråk
Hur var det nu med finskan?
De nordiska språken

Först pratade vi i norden ett och samma språk, Urnordiska.


Dialekter började utvecklas till olika språk
Östnordiska: danska, svenska
Västnordiska: norska, färöiska, isländska

Icke-nordiska språk i Norden:
uralska: finska, samiska
eskimåiska: grönländska
invandrarspråk

Hur var det nu med finskan?
Diftonger

En diftong är en kombination av två vokaler som tillhör samma stavelse. Alla vokaler kan
bilda en diftong tillsammans med i (ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi) och också med u eller y (au, eu, iu,
ou; ey, iy, äy, öy). Dessutom finns diftongerna ie, uo, yö. Finskan har alltså sammanlagt 18
diftonger.

yi: hyi! = fy! äy: käydä = gå, besöka ie: tie =väg
öi: öisin = på nätterna au: kaula = hals ei: peili = spegel
äi: päivä = dag yö: vyö = skärp eu: neula =nål
ui: uida = bada, simma öy: köyhä = fattig iu: viulu = fiol
oi: koivu = björk uo: juoda = dricka ey: keskeyttää = avbryta
ai: taivas himmel ou: joulu jul iy: periytyä gå i arv, nedärvas

http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2515
http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2517
Lokal variant av ett språk som alltså skiljer sig från det s.k. risksspråket.
Arbetsområde - Nordiska språk & dialekter.
Innehåll
Arbetsområdet kommer att behandla följande innehåll:
• Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation
• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
• Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor
• Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
• Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

Syftet med området
- Konkretisering av mål
Eleverna ges möjlighet att utveckla:
- Sin förmåga att övertyga och påverka både muntligt och skriftligt
- Sin förmåga att skriva mottagaranpassa sin text.
- Sin förmåga att bearbeta sin text utefter respons.
- Sin förmåga att följa skriftspråkets normer.
- Kunskaper om hur en debatt byggs upp såväl muntligt som skriftligt

Diftonger
'e' kan uttals 'a'
Stilvalörer
Formellt: Besökare och personal ombedes aktta tystnad.

Neutralt: Var vänlig och var tyst utanför operationssalen.

Informellt: Håll käften, här opererar dom ju!

Full transcript