Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Grace Ganaa

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Менежерийн ёс зүй
Ёс зүйн тухай ойлголт
Менежер гэж хэн бэ?
1. Ёс зүйн тухай ойлголт
Ёс суртахууны тухай ойлголт
Эртний грекийн “ethos” гэдэг үгнээс латин хэлний “moral ” нь ёс суртахуун гэсэн хоёр өөр утгатай,хоёр өөр ойлголт болжээ. Ёс суртахуун нь хүмүүсийн хоорондын харилцааны бичигдээгүй хууль юм. Хүний амьдралын хамгийн энгийн харилцаанаас эхлээд хамгийн дээд зэргийн төвшний үйлдлийг хүртлэх бүхий л ажиллагааг зохицуулах үүргийг ёс суртахуун гүйцэтгэнэ.
Ёс зүйн эх сурвалж нь ёс суртахуун гэж тодорхойлогдсон байдаг.
2. Ёс суртахууны тухай ойлголт
3. Менежер гэж хэн бэ?
4. Менежерийн ёс зүй
Ёс зүй хэмээх ойлголт нь эртний Грекийн “ethos” гэдэг үгнээс гаралтай бөгөөд Грекийн их сэтгэгч Аристотель шинжлэх ухаанд оруулсан. Энэхүү үг нь анх хамтран амьдрах,орон байр,оршин амьдрах газар гэдэг утгыг илэрхийлж байжээ.Хожим энэ ойлголт нь хүмүүсийн амьдралын ямар нэг үзэгдэл ёс заншил зан төлөв, зан араншин, сэтгэлгээний хэв маяг гэх мэт шинэ утга агуулгатай болж тэдгээрийн дотоод мөн чанарыг илэрхийлэх болсон. Тиймээс ёс зүй бол хувь хүний хоорондох харьцаагаар тодорхойлогдоно.
Ёс зүй бол цаасан дээр бичигдсэн хууль, мөрдөх ёстой дүрэм биш.
Харин нийгэмд хэвшиж тогтсон зарчим,үнэт зүйлд үндэслэсэн байдаг.
Менежер гэдэг нь менежментийн шинжлэх ухааныг эзэмшсэн мэргэжилтэн бөгөөд зорилгоо хэрэгжүүлэхийн төлөөх үйл ажиллагааны удирдагчийг менежер гэж томьёолж болно.
Менежер нь аливаа байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, идвэхижүүлэх, хянах зорилго бүхий гол удирдагч юм.
Менежерийн ёс зүй
БМ3-С2
Б. Энхчимэг 5010002
Б. Гандолгор 5010032
Б. Батцэцэг 5010337
Анхаарал тавьсанд баярлалаа !!!
Менежерийн ёс зүй нь хувь хүний ёс зүйгээс илүү чухал тавигдаж ирсэн. Менежерийн ёс зүй нь дараах 3 зүйлээр илэрдэг.
Нийгмийн хэм хэмжээнд тохирох байдал
Үзэл баримтлал
Хувь хүний ёс зүй
Ёс зүйн үзэл баримтлалууд нь:
Харилцааны өндөр соёл
Шудрага ёс
Цаг баримтлах
Хүнлэг сэтгэлтэй байх
Хувийн эрх ашгийг урьтал болгодоггүй байх
Full transcript