Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CUDZOZIEMCY

No description
by

Tetyana Andrusevych

on 14 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CUDZOZIEMCY

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli STATUS CUDZOZIEMCA W PRAWIE POLSKIM POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY WIZY MAŁY RUCH GRANICZNY Zgodnie z art. 2 ustawy o cudzoziemcach - cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Bezpaństwowiec, apatryda to jest osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego kraju Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach – ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium RP, tryb postepowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada:

ważny dokument podróży;

ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane;

zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem. WELCOME TO POLAND KARTA POBYTU POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA Na terytorium RP cudzoziemcowi udziela się ochrony przez:
1. Nadanie statusu uchodźcy;
2. Udzielenie ochrony uzupełniającej;
3. Udzielenie azylu;
4. Udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
5. Udzielenie ochrony czasowej. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. – ustawa określa warunki i tryb udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz organy właściwe w tych sprawach. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Polsce, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, wydaje się zezwolenie na osiedlenie się.
Full transcript