Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hva er filosofi?

Sentrale temaer i filosofihistorien
by

Ole Petter Mostad

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hva er filosofi?

Sentrale temaer i filosofihistorien
Hva er filosofi?
Definisjon:
filos = kjærlighet
sofia (gr.) = visdom
Hvor i Europa startet
filosofien?
Er vi født med en iboende søken etter svar?
Fins det et urstoff i naturen?
Alt er vann!
Thales fra Milet (640-546 f.Kr):
Heraklit fra Efesos:
Nei, alt består av ild!
Nei, alt er luft!
Anaximander:
skaper liv
kretsløp
regn
damp
is
Hva er egentlig den ytterste virkelighet?
Ontologi = læren om det værende (gr. ontos), det som eksisterer
Metafysikk = det som er «bortenfor» naturen (gr. fysis)
Demokrit står for filosofisk materialisme
Atomer i stadig endring - Ingenting forsvinner!
Epikur: «Der jeg er, er ikke døden. Der døden er, er ikke jeg»
Forløper for naturvitenskapen
Kan vi stole på naturvitenskapen?
Hva er virkelig?
Hva er egentlig den ytterste virkelighet?
Nei, virkeligheten består av små udelelige enheter! ="atomer"
Demokrit (460-371 f.Kr.):
Sokrates 470-399 f.Kr i Athen
Er sannheten relativ?
Sofistene: Ja, «sannheten» kan diskuteres
Sokrates: Nei, visse sannheter er uforanderlige, f.eks. ærlighet, rettferdighet, godhet
Sokrates’ metode: «jordmor-kunst»
Filosofiske spørsmål  ny oppfatning
Eks. Hva er ‘modig’, ‘rettferdig’, ‘vakkert’?
Utvikle selvstendighet  kritisk  bedre svar
Men: «Jeg vet at jeg intet vet»
Sokrates’ død  selvstendig valg
Hva er filosofi?
Hva er egentlig den ytterste virkelighet?
Ontologi = læren om det værende (gr. ontos), det som eksisterer
Metafysikk = det som er «bortenfor» naturen (gr. fysis)
(1) Ontologi = læren om det værende (gr. ontos), det som eksisterer

(2) Metafysikk = det som er «bortenfor» naturen (gr. fysis)
Hva er virkelig?
Hvordan kan vi få viten?
Hva er filosofi?
hjelp til å tenke
Sokrates 470-399 f.Kr i Athen

Sofistene: Ja, «sannheten» kan diskuteres
Sokrates: Nei, visse sannheter er uforanderlige, f.eks. ærlighet, rettferdighet, godhet
Sokrates’ metode: «jordmor-kunst»
Filosofiske spørsmål  ny oppfatning
Eks. Hva er ‘modig’, ‘rettferdig’, ‘vakkert’?
Utvikle selvstendighet  kritisk  bedre svar
Men: «Jeg vet at jeg intet vet»
Sokrates’ død  selvstendig valg
Hva er filosofi?
Sokrates
470-399 f.Kr
Athen
Hva er sant?
Hva kan vi vite?
Religiøse forklaringer

Filosofiske forklaringer
1) Humanistisk menneskesyn  - optimistisk
Idealistisk virkelighetsoppfatning
Sokrates: Kjenn deg selv – vha. din fornuft
Protagoras: Mennesket er målestokk for alle ting!
Platon: Menneskets tenkeevne og begrepsdannelse

2) Naturalistisk menneskesyn  - pessimistisk
Materialistisk virkelighetsoppfatning
Naturfilosofene + Demokrit
Naturvitenskapen (mennesket er et dyr)  Darwin m.fl.
Samfunnsvitenskap (miljøet former dyrets atferd)
Hva er mennesket?
Hva er mennesket?
Hva er godt?
Hva er vakkert?
Filosofisk materialisme:
= Alt består av fysisk materie!
(determinisme)

Kan vi stole på naturvitenskapen?

Fins det en åndelig sfære vi ikke kan sanse?
Ja!


Filosofisk idealisme
mener Platon,
Sokrates elev.
Atomer i stadig endring - Ingenting forsvinner!

Epikur: «Der jeg er, er ikke døden. Der døden er, er ikke jeg»
Forløper for naturvitenskapen
Kunnskaper
1) Teoretisk fornuft:
Svar: Oslo er hovedstaden i Norge
Svar: 2+2=4
2)Praktisk fornuft:
Hvordan løse ulike oppgaver?
3) Erkjennelse: aha-opplevelser!
Modningsprosess fra barn til voksen
Klarhet og sammenheng (oversikt)
4) Tro vs. Viten
Hva tror vi vs. vet vi er sant?
Hva kan vi vite?
Empiristisk syn
Rasjonalistisk syn
Empiristisk syn
Rasjonalistisk syn
empiri = erfaring
Sann kunnskap bygd på erfaringer i det virkelige liv
Sanseinntrykk og prøving og feiling
Tabula rasa = tom tavle som fylles
John Locke (1600-tallet)
David Hume (1700-tallet)
Rasjonalisme
ratio = fornuft
Sann kunnskap bygd på evige og uforanderlige ideer
Medfødt
Sansene er upålitelige
Sokrates
Platon
Descartes (1600-tallet)
Empirisme
Hva er det gode liv?
Etikk = læren om rett og galt
Hva gode verdier og hvordan prioriterer vi disse?
Hva er riktig og galt?
Hva er et godt samfunn?
Hva er godt?
Er dette vakkert?
Estetikk = læren om det vakre

Er skjønnhet absolutt eller relativt?
Er det uforanderlige kriterier for pent og stygt?
Eller er det smak og behag som avgjør?
Sokrates’ metode:
«Jordmor-kunst» --- filosofiske spørsmål :

Eks. Hva er ‘modig’, ‘rettferdig’, ‘vakkert’?
Utvikle selvstendighet og tenkeevne
Men: «Jeg vet at jeg intet vet»
Sokrates’ død  selvstendig valg
Er sannheten relativ?
visse sannheter er uforanderlige,
f.eks.
rettferdighet,
godhet
ærlighet,
Nei,
Sofistene: Ja, "sannheten"
kan diskuteres!
Full transcript