Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CDRL S.A.

No description
by

MICHAŁ KUCHARZEWSKI

on 17 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CDRL S.A.

PATRZY, WIDZI, REAGUJE…
Prezentacja systemu SOPHUS dla:
Historia systemu SOPHUS
SOPHUS to konsekwencja wieloletnich doświadczeń naszych firm z Grupy TFK ściśle zajmujących się ochroną techniczną oraz fizyczną obiektów od 1989 roku. Nasza Grupa posiada sprawdzone rozwiązania w zakresie ochrony technicznej. Dzięki temu udostępnia swoim klientom szeroki asortyment urządzeń służących do budowy profesjonalnych systemów: alarmowych, obchodowych, aktywnej ochrony, wykrywanie pożarów, telewizji dozorowej czy kontroli dostępu.

Sprawdzone, nowoczesne i najlepsze rozwiązania oraz zdobyte doświadczenie Grupy w zakresie ochrony technicznej oraz fizycznej doprowadziły w konsekwencji do powstania jedynego w Europie kompletnego systemu o nazwie SOPHUS.

Organizacja budowana od 6 lat
Intensywne prace nad stworzeniem kompletnego systemu SOPHUS rozpoczęły się ponad 6 lat temu kiedy możliwości obliczeniowe komputerów były na poziomie wystarczającym, aby system o tak wysokich wymaganiach budować. Potrzebna była również rozbudowana infrastruktura techniczna, która pozwalała na transmitowanie dla zasady „ciężkich” obrazów wideo.

W konsekwencji tych działań powstał nowoczesny system wideodetekcji, analizy obrazu i natychmiastowego reagowania oraz gromadzenia szeroko rozumianych informacji.
System SOPHUS oparty jest o najnowocześniejsze obecnie dostępne możliwości techniczne i technologiczne wykorzystujące najwyższe moce obliczeniowe komputerów.

Jego budowa, testowanie i wdrażanie trwało kilka lat, jest jednak dzisiaj sprawdzonym i funkcjonującym w praktyce systemem, który w obecnej chwili skutecznie wykorzystuje już kilka tysięcy obrazów wideo.
Jak działa system SOPHUS
CCTV
BIERNY …
OFFLINE …

Żmudne, czasochłonne i kosztowne przeglądania „wstecz” materiału, zarejestrowanego w obiekcie przez system telewizji dozorowej CCTV.
ZAPLECZE TECHNICZNE
Analiza ruchu obiektów
Analiza ruchu pojazdów
Tablice rejestracyjne

System SOPHUS przy użyciu odpowiednich algorytmów pozwoli zapisać do bazy danych numery rejestracyjne pojazdów, które znajdą się w polu widzenia kamery. Precyzyjna analiza może wymagać uzupełnienia tych informacji o godzinę, prędkość czy np. wielkość obiektu.
Weryfikacja obecności
Pozostawienie lub zniknięcie przedmiotów

Zastosowanie specjalnych algorytmów pozwala wykryć przedmioty, które nie powinny znajdować się w wyznaczonej przez Państwa strefie lub zaalarmuje, gdy obserwowany przedmiot zniknie!
System może również zaalarmować gdy ktoś lub coś przebywa zbyt długo w strefie.
Weryfikacja obecności
System SOPHUS śledzi obiekty w ruchu

SOPHUS wykrywa i śledzi poruszające się obiekty. System doskonale sprawdza się podczas obserwacji całego terenu firmy. Potrafi monitorować obiekt przy wykorzystaniu wielu kamer co pozwala na odpowiednio wczesną reakcję i/lub wezwanie odpowiednich służb interwencyjnych.
Ochrona obwodowa terenu
Wirtualne ogrodzenie

Zastosowanie wirtualnych linii w systemie SOPHUS pozwala na podjęcie reakcji zanim ktoś zbliży się do ogrodzenia lub będzie próbował je sforsować, wzbudzając przy tym wcześniej ustaloną formę alarmu.

System nie ma ograniczeń wynikających z wielkości terenu, rodzaju ogrodzenia czy jego kształtu.
Centrum Operacyjne SOPHUS
Czynnik ludzkiej inteligencji

Ważnym elementem systemu SOPHUS jest Centrum Operacyjne, w którym pracują wysoko wykwalifikowani operatorzy. Wykorzystując algorytmy wideodetekcji natychmiast analizują, podejmują stosowne decyzje i reagują na zaistniałą sytuację.
SOPHUS działa jednocześnie
Obrazy w jednym miejscu

Podczas obserwacji wyznaczonych stref system SOPHUS analizuje oraz wskazuje miejsca gdzie dzieje się coś niepożądanego. Tym samym operatorzy natychmiast reagują by zapobiec ewentualnemu zdarzeniu.
Przykłady - Program Smart City.
Wyznaczanie ścieżek ruchu

System SOPHUS potrafi nałożyć na obserwowany obraz obszary najczęściej uczęszczane przez poruszające się obiekty. Na podstawie tak wykonanej analizy obrazu system określi, które miejsca wymagają szczególnej uwagi i sporządzi analizę oraz raport, co w konsekwencji może poprawić system procesów produkcji i/lub pojazdów mechanicznych.
Dodatkowe korzyści płynące
z zastosowania systemu SOPHUS

2.
Maksymalna skuteczność działań interwencyjnych

SOPHUS reaguje natychmiast na każde zbliżające się zagrożenie. Pozwala zapobiegać kradzieżom, włamaniom, pożarom, poruszaniu się po terenie czy nieprawidłowościom, których dopuszcza się personel w pracy. Wszystko to wyróżnia system SOPHUS na tle innych technologii i metod stosowanych w takich przypadkach. SOPHUS rozpoznaje ryzyko wszędzie tam, gdzie zawodzą tradycyjne sposoby alarmowania – stała obserwacja pozwala w porę uruchomić działanie interwencyjne i/lub wyeliminować bieżące nieprawidłowości, w każdym miejscu i czasie. SOPHUS automatycznie i bezzwłocznie informuje odpowiednie służby i/lub odpowiedzialne osoby o zaistniałych zdarzeniach.
3.
Zniżki u ubezpieczycieli

Dobre firmy ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne zniżki dla Klientów korzystających z elektronicznych systemów dozoru umożliwiających natychmiastową reakcję. Do takiej kategorii zaliczany jest system SOPHUS.
4.
SOPHUS w każdej dziedzinie życia codziennego i rodzinnego

Innowacyjność, najwyższa technologia, niezawodność oraz nieograniczone możliwości SOPHUS'a sprawiają, że system sprawdzi się praktycznie w każdej dziedzinie życia. SOPHUS potrafi usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, zapewnić bezpieczeństwo rodzinie czy Państwa posesji. Wykrywa niepożądane działania, zapewnia kompleksową ochronę osób i mienia, a nawet – poinformuje i podejmie odpowiednie kroki, jeśli ktoś wtargnie na chroniony teren. System SOPHUS łatwo staje się nieodłącznym elementem życia biznesowego i prywatnego!
5.
SOPHUS w marketingu i reklamie

Współcześnie potrzebujemy konkretnych dowodów i wyników, żeby sprawdzić, czy dana reklama przyniesie planowany efekt. System SOPHUS zrobi to za Ciebie, ponieważ posiada wiele możliwości zastosowań – dokładnie wskaże, obliczy oraz wyciągnie wnioski, dotyczące reklamy zewnętrznej; gdzie i jak należy ją zastosować. Dzięki szczegółowej analizie SOPHUS'a przygotują Państwo odpowiednią strategię marketingową, która przyniesie oczekiwane rezultaty.
Przedstawione rozwiązania są propozycją opartą na założeniach ogólnych. Konieczne jest zweryfikowanie jej pod kątem ustaleń wynikających z wizji lokalnej, która pozwoli dokładnie zdefiniować wszelkie szczegóły. Wiedza nabyta przez system SOPHUS poparta jest wieloletnim doświadczeniem i faktycznymi realizacjami u naszych klientów.
Przestrzeni, w których sprawdza się system SOPHUS jest nieskończenie wiele: miejsca publiczne i prywatne posesje, ulice i parkingi, pomieszczenia biurowe czy hale produkcyjne, wydarzenia kulturowe, imprezy okolicznościowe i masowe, dozór pojazdów czy ochrona obiektów.
Widzieć to wiedzieć
Dziękuję za uwagę
1.
Niski koszt użytkowania systemu SOPHUS

System SOPHUS opiera się na innowacyjnej technologii monitoringu wizyjnego, który redukuje koszty do niezbędnego minimum. Koszt całodobowej obserwacji obiektu jest blisko
3,5-krotnie
niższy od kosztu pracowników etatowych i 
4-krotnie
 niższy od kosztu samodzielnego monitoringu wewnętrznego.
SOPHUS analizuje i przedstawia dane w dowolnej formie
Analizowany obraz w formie graficznej

SOPHUS w każdym momencie przedstawi analizę według ustalonych kryteriów. System zaprezentuje dane w dowolnej formie: wykresu, tabeli czy pliku Excel. Tego typu dane pozwolą przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski.
Weryfikacja obecności
Automatyczna reakcja

System natychmiast zareaguje, wzbudzi alarm i/lub poinformuje odpowiednie służby gdy zauważy niepożądane zdarzenie. Zastosowanie takiego rozwiązania doskonale sprawdza się w działach produkcji, dystrybucji oraz logistyki.
Przykład funkcjonalności systemu
Użycie wielu zastosowań jednocześnie

System SOPHUS za pomocą jednej kamery zlicza wszystkie poruszające się pojazdy, liczy obiekty wjeżdżające i wyjeżdżające, zabezpiecza oraz alarmuje gdy pojazd pojawi się w strefie bezpieczeństwa. Ponadto zapisuje obraz w archiwum i jest podłączony do istniejącego systemu na obserwowanym obiekcie.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Analiza według ustalonego kryterium

Film przedstawia analizę obrazu na podstawie rozpoznawania kolorów. Podczas zdiagnozowania obiektu o barwie jasno niebieskiej system automatycznie reaguje i wzbudza alarm. Nie wywołuje alarmu, gdy pojawi się obiekt o ciemniejszych barwach - ponieważ system uznał go za bezpieczny. SOPHUS odróżnia przedmioty i barwy nawet gdy się ze sobą mieszają.
Bezpieczeństwo pracownika

System przy użyciu odpowiednich algorytmów poinformuje gdy obserwowany obiekt zachowa się w inny sposób niż przewiduje to procedura. Film przedstawia osobę pracującą w fabryce o podwyższonym ryzyku dla zdrowia i życia. Gdyby pracownik znalazł się w pozycji horyzontalnej, system bezzwłocznie o tym poinformuje oraz wyśle sygnał do grupy ratowniczej.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Czym jest SOPHUS
SOPHUS to nowoczesny system wideodetekcji, analizy obrazu i natychmiastowego reagowania oraz gromadzenia szeroko rozumianych informacji.

System oparty jest o najnowocześniejsze możliwości techniczne i technologiczne wykorzystujące najwyższe moce obliczeniowe komputerów.

Ścisła współpraca z siecią T-Mobile Polska rozpoczęła się w 2000 roku, gdy jako GRUPA TFK staliśmy się klientem a następnie partnerem Sieci. T-Mobile Polska dzięki swoim rozwiązaniom technicznym oraz posiadającej rozbudowanej infrastrukturze transmisji danych stał się kluczowym elementem systemu SOPHUS.

Analiza elementów

System sprawdza zgodność wyprodukowanych podzespołów według ustalonych kryteriów. W przypadku zablokowania się elementu na taśmie produkcyjnej, automatycznie wysyłany jest alarm do odpowiedzialnej osoby. Film przedstawia zliczanie komponentów i weryfikację pod względem zgodności.
Usprawnianie systemów produkcji
Przykład funkcjonalności systemu
Wyznaczanie ścieżek ruchu

System SOPHUS potrafi nałożyć na obserwowany obraz obszary najczęściej uczęszczane przez poruszające się obiekty. Naa podstawie tak wykonanej analizy obrazu system określi, które miejsca wymagają szczególnej uwagi i sporządzi analizę oraz raport, co w konsekwencji może poprawić system procesów produkcji i/lub pojazdów mechanicznych.
System SOPHUS rozróżnia i liczy przedmioty

System SOPHUS odróżnia samochód osobowy od ciężarowego lub człowieka od zwierzęcia. Policzy wszystkie pojazdy lub osoby, które przekraczają wirtualne linie licznikowe oraz automatycznie przedstawi raport w dowolnych przedziałach czasowych.
6. Płynne połączenie systemu SOPHUS z pracą ludzką

W wielu przypadkach czynnik ludzki jest niezbędny w strukturze i profilu działalności firmy. Tym samym zachęcamy do zapoznania się z ofertą siostrzanego Systemu Ochrony TFK, który zapewni profesjonalną i wykwalifikowaną obsługę pracowników etatowych. Jesteśmy przekonani, że nowoczesny system SOPHUS w połączeniu z tradycyjnym wsparciem pracownika TFK zapewni błyskawiczną reakcję oraz interwencję w przypadku wykrycia zagrożenia.
T-Mobile Polska S.A.
CENTRUM OPERACYJNE
WIDEODETEKCJA
CENTRUM ANALIZ
Model biznesowy
Wszechstronność, niezawodność oraz nieskończona funkcjonalność systemu SOPHUS sprawia, że jesteśmy otwarci dla każdego rodzaju klienta. Niezależnie czy jest to klient biznesowy czy też osoba fizyczna.

SOPHUS dla biznesu - Dzięki możliwościom systemu SOPHUS jesteśmy w stanie dostosować i precyzyjnie dopasować swoją ofertę dla każdego klienta biznesowego. Na chwilę obecną nie posiadamy ograniczeń związanych z rodzajem prowadzonej działalności firmy. Nie ważne czy jest to małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo – do każdego klienta podchodzimy z takim samym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

SOPHUS dla domu - SOPHUS potrafi usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, zapewnić bezpieczeństwo rodzinie oraz obserwowanej posesji. Wykrywa niepożądane działania, zapewnia kompleksową ochronę osób i mienia, informujemy oraz podejmujemy działania jeżeli system stwierdzi nieprawidłowości.
Model biznesowy
SOPHUS jest kompleksowym rozwiązaniem.
W ramach współpracy z klientami zapewniamy pełną obsługę od momentu rozpoczęcia prac nad projektem, poprzez wdrożenie, aż po codzienną obsługę.
 
SOPHUS to nie tylko wideodetekcja. Dzięki wdrożeniu systemu klient w ramach abonamentu otrzymuje od nas właściwe reakcje, skuteczne interwencje, ale również dokładne informacje, wnioski, analizy.
 
Takie działania wyróżniają nasz system na tle wszystkich innych firm w Polsce oraz Europie. Sprawia, że dzięki najwyższej technologii, kompletnej obsłudze i profesjonalizmowi stajemy się jedynym takim rozwiązaniem systemowym w Europie.

Zintegrowane Mobilne Urządzenie Wideo - IMVD


Wideodetekcja


Wideoanaliza

Na dzień dzisiejszy system SOPHUS opiera się na nowoczesnych kamerach z wbudowaną wideodetekcją. Aby urządzenie sprawnie łączyło się z naszą siecią APN dodatkowo podłączone jest do routerów GSM.

Po podłączeniu urządzenia do prądu następuje automatyczne połączenie z Centrum Operacyjnym SOPHUS. Po kontakcie z klientem zostają zdalnie skonfigurowane wszelkie parametry.

Urządzenie wystarczy rozpakować oraz podłączyć do prądu.
IMVD - Zintegrowane Mobilne Urządzenie Wideo
Podstawowe cechy zintegrowanego IMVD:
Permanentna łączność z systemem SOPHUS poprzez SOPHUS APN,
Zdalna konfiguracja przez specjalistów SOPHUS,
Wbudowana wideodetekcja w pełnym zakresie,
Pełne wsparcie wideoanalizy,
Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne,
Zasilanie 230V,
Opcjonalnie podtrzymanie działania przy braku zasilania,
Opcjonalnie wbudowane doświetlenie IR,
Wbudowany modem GSM działający zarówno w sieciach 3G jak również 4G LTE,
Nowoczesny wygląd.

Firma SOPHUS zastrzegła w Urzędzie Patentowym to urządzenie.

IMVD
Urządzenie SOPHUS posiada zaszyty i rozbudowy system wideodetekcji. Takie rozwiązanie powoduje szereg możliwości oraz rozwiązań, aby precyzyjnie spełnić oczekiwania klienta.

System na obserwowany obraz nakłada odpowiednią siatkę wideotekcji odpowiadającą obecnym potrzebom i precyzyjnie reaguje na wszelkie zdarzenia, które nie powinny w danej przestrzeni się zdarzyć.
Dodatkowo, system SOPHUS potrafi automatycznie reagować na zdarzenia niepożądane dając tym samym natychmiastowy czas reakcji.

System wideodetekcji we współpracy z operatorami Centrum Operacyjnego SOPHUS działa skutecznie i bez omyłkowo poprawiając skuteczność oraz funkcjonowanie firmy klienta.

Wideodetekcja
SOPHUS zdecydował o wdrożeniu do swojej oferty usług związanych z CENTRUM ANALIZ.

Spora grupa klientów biznesowych potrzebuje danych zbieranych w dłuższych okresach, np. danych statystycznych. Informacje uzyskane dzięki wideodetekcji, a zbierane w bazy danych posiadają ogromny potencjał i wielką wartość.

SOPHUS w planie abonamentowym dostarczy klientom takie dane - klient nie będzie musiał kupować urządzenia, a zapłaci jedynie za dane dostarczane do niego w wybranym formacie.

SOPHUS jest w trakcie budowy systemu, który automatycznie będzie pobierał dane bezpośrednio z kamer (np. za pośrednictwem Meta Danych), analizował je oraz przedstawiał klientowi w dowolny sposób.

Wideoanaliza
Kontrola prawidłowego ubioru

System monitoruje pracę pracowników. System sprawdza czy pracownik wchodząc na teren budowy ma założony kask ochronny oraz czy kamizelka odblaskowa jest prawidłowo założona. W przypadku nie zdefiniowania wszystkich kryteriów, system automatycznie wzbudzi ustalony alarm.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Optymalizacja kosztów
Całodobowa i bieżąca obserwacja/analiza obserwowanego obiektu.
Maksymalna skuteczność i sprawność działań zgodnie z wytycznymi.
Natychmiastowa reakcja podczas zaobserwowania zdarzeń niepożądanych.
Wsparcie systemu poprzez czynnik ludzki - operatorów Centrum Operacyjnego.
Wsparcie techniczne ze strony wykwalifikowanych pracowników SOPHUS.
Atrakcyjne warunki cenowe. Koszt obserwacji obiektu jest 3,5-krotnie niższy od kosztu jednego całodobowego stanowiska ochrony i 3-krotnie niższy od kosztu samodzielnej realizacji profesjonalnego monitoringu wewnętrznego.
Ciągłe doskonalenie jakości usługi poprzez zmiany istniejących procedur w oparciu o zdobyte doświadczenie.
Tworzenie szczegółowych raportów i analiz według wytycznych zleceniodawcy.
Przykłady optymalizacji kosztów
Klienci czerpią szereg benefitów dzięki wdrożeniu systemu SOPHUS.
Optymalizacja kosztów związana była z redukcją stanowisk ochrony do niezbędnego minimum przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych działań oraz usprawnieniu procesów technologicznych firmy:

1. Sieć sklepów wielkoformatowych:
Obsługa 32 obiektów w Polsce,
Redukcja średnio dwóch stanowisk ochrony w jednym obiekcie,
921 600 zł oszczędności we wszystkich obiektach w skali miesiąca,
Wielokrotne zwiększenie skuteczności w skali roku:
750 udaremnień kradzieży,
555 ujęć przestępców na gorącym uczynku.
Przykłady optymalizacji kosztów
2. Firma handlująca złomem:
Redukcja jednego stanowiska nocnego,
Utrzymanie niezbędnego jednego całodobowego stanowiska,
7 220 zł oszczędności w skali miesiąca,
Zwiększenie bezpieczeństwa firmy.

3. Zajezdnia tramwajowa:
Redukcja jednego pełnego stanowiska,
Ze względu na wielkość obiektu utrzymanie jednego całodobowego stanowiska oraz pomocnego stanowiska nocnego,
14 440 zł oszczędności w skali miesiąca.

4. Zakład produkcyjny branży Automotive:
Redukcja sześciu całodobowych stanowisk,
Utrzymanie niezbędnych trzech stanowisk ochrony w zakładzie,
86 400 zł oszczędności w skali miesiąca.
Przykładowy model służb ochrony w największej firmie budowlanej dróg i autostrad
OBECNIE

1 stanowisko służb ochrony =
720 roboczogodzin miesięcznie

Stawka pracownika Systemu Ochrony TFK za jedną roboczogodzinę = 21 zł

Użycie 8 zestawów SOPHUS IMVD =
4 400 zł

Miesięczna wartość utrzymania ochrony = 19 520 zł
WCZEŚNIEJ

3 stanowiska służb ochrony =
2 160 roboczogodzin miesięcznie


Minimalna stawka pracownika za jedną roboczogodzinę = 17,5 zł


Miesięczna wartość utrzymania służb ochrony = 37 800 zł
Obniżenie kosztów ochrony o
18 000 zł miesięcznie
przy znacznym zwiększeniu bezpieczeństwa i funkcjonalności firmy.
Full transcript