Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podejście systemowe do zarządzania

No description
by

Szymon Sz

on 8 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podejście systemowe do zarządzania

Podejście systemowe do
zarządzania

Przygotowali:
Olga Małecka
Karolina Skrętna
Szymon Szczutkowski

Organizacja jako złożony system
Inne spojrzenie
Wpływ podsystemów
Definicja
Twórcy systemowego podejścia
Ludwig von Bertalanffy
Norbet Wiener
Twórcy podejścia systemowego
Ludwig von Bertalanffy
Norbert Wiener
Podstawowe cechy nurtu
integracja nauki
uniwersalny język
analogia i podobieństwa
w budowaniu modeli
rozwijanie nauk stosowanych
Świat widziany przez
systemowe okulary

wzajemne relacje między
elementami organizacji
suboptymalizacja niezawsze
jest pożyteczna
całość ma większy wpływ na organizację niż jednostka
System składa się z podsystemów
sam będąc częścią nadsystemu
Całość to nie
suma części
STUDIUM PRZYPADKU
Podejście analityczne,
a systemowe w zarządzaniu
10 przykazań podejścia
systemowego
1. Zachować
różnorodność
2. Nie przerywać pętli samoregulacji
3. Ujawniać czułe punkty każdego systemu i oddziaływać na nie.
4. Zapewniać równowagę przez decentralizację
5. Umieć zachować przeciwności
6. Różnicować by lepiej
integrować
7. Dopuścić do agresji by rozwijać się
8. Preferować cele, a nie szczegółowe programy działania
9. Wykorzystać "energię poleceń"
10. Liczyć się z
czasem reakcji
1.Systemowa teoria organizacji
2.Badanie operacyjne.
3.Analiza systemowa.
4.Modele dynamiki przemysłowej
5.Cybernetyka ekonomiczna.
Systemowa teoria organizacji wg Koźmińskiego
Role społeczne
Cele
Wartości
Układy informacyjno-decyzyjne
Techniki i metody zarządzania nawiązujące do całościowego, systemowego modelu organizacji
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstw
system sztuczny i naturalny jednocześnie
system otwarty
Uporządkowany system społeczno-techniczny
budowa hierachiczna
Zdolność do
doskonalenia się
Ścieranie się
2. tendencji
Ekwiwalentność
Nowy komputer
dyrektora Franklina
Studium przypadku
Zarządzanie przez cele
,,Jeśli nie masz celu, to nie wiesz, czy obrałeś właściwą drogę. Wyniki możesz ocenić tylko przez konfrontacje z wcześniejszymi oczekiwaniami. Nie wiesz, czy posuwasz się naprzód, czy tylko dryfujesz, jeśli nie widzisz wyraźnego celu swojej działalności”
Główne założenia
Wszystkie ogniwa organizacji mają jeden wspólny cel,
Motywacja i zaangażowanie są nieodłącznymi elementami realizowanych zadań
Zrozumienie celu jako podstawa samodzielnego poszukiwania najlepszych sposobów jego realizacji
Etapy zarządzania
przez cele
1. Przygotowanie
2. Określenie celów
organizacji
3. Opracowanie celów
niższych szczebli
4. Bieżąca obserwacja
5. Okresowe przeglądy
i analiza krytyczna
6. Planowanie usprawnień
poszczególnych jednostek
organizacyjnych i stanowisk
7. Dalsza realizacja zadań kluczowych
i planów usprawnień
8. Całościowy przegląd wszystkich
celów, zadań i ich realizacji
Wyodrębnia: koncentruje się na elementach
Łączy: koncentruje się na
oddziaływaniach między
elementami
 Bada charakter oddziaływań
Opiera się na precyzji szczegółów
Modyfikuje pojedyncze zmienne
 Bada efekty oddziaływań
 Opiera się na spojrzeniu ogólnym, całościowym
 Modyfikuje równocześnie
grupy zmiennych
Jest ukierunkowane na opis, wyjaśnienie
i przewidywanie zjawisk i procesów
 Prowadzi do określenia reguł działania,
których celem jest zmiana danego systemu
lub stworzenie innych.
Bibliografia:
Andrzej K. Koźmiński Zarządzanie-teoria i praktyka WN PWN Warszawa 2005, s. 692-713
J. de Rosnay Makroskop. Próba wizji globalnej PIW Warszawa 1982, s. 120-121
J.E. Roosenweig Organization and management. A System and Contingency Approach. McGraw-Hill, New York 1985, s. 202-203
Dziękujemy za uwagę
Full transcript