Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

blok 2.2 wk 5: CABG

No description
by

CM van der Kruk

on 1 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of blok 2.2 wk 5: CABG

Hart Long (2)
By pass & MVR
mitral valve replacement
Anamnese
(aanvullend) Onderzoek
Training
Karvonen

Na 6 weken

Volgende week......

P 4 richtlijn kngf

Indicatie hartrevalidatie

Vegatieve verschijnselen (bleek,transpiratie)
Angina pectoris
Pompfunctie stoornissen (moeheid,oedeem,kortademigheid)
Ritmestoornissen (hoogte hf en regelmatig)
Abnormale stijging of daling bloeddruk
Flauwvallen
duizeligheid


Waar let je op!
Tekenen van overbelasting

Leren kennen fysieke grenzen
Leren omgaan met fysieke beperkingen
Optimaliseren inspanningsvermogen
Herwinnen emotioneel evenwicht
Functionele manier leren omgaan met hartziekte
Overwinnen van angst voor inspanning
Herwinnen van emotioneel evenwicht binnen soc. Context
Optimale hervatting werk en/of huishouden
Optimale hervatting vrije tijdsbesteding
Optimale hervatting rol in het gezin/soc.relaties
Bekendheid met ziekte en risicofactoren
Stoppen met roken
Ontwikkelen en onderhouden lich. Actieve leefstijl
Ontwikkeln van een gezond voedingspatroon
Ontwikkelen vna therapietrouw aan medicatie.

Doelen HR (richtlijn HR, p48 ev.)

Pt in instabiele medische fase
Pt met ernstige psychische problemen
Pt met ernstige cognitieve stoornissen
Pt in emotioneel ernstig labiele toestand
Pt die emoties in hoge mate bagitaliseren
Pt die niet gemotiveerd zijn en niet kunnen worden overtuigd van het belang van HR
Contra-indicaties voor fysieke deel (zie p.29 richtlijn hartrevalidatie)
Contra-indicaties voor educatieve en psychosociale interventies (p. 35)

Contra-indicaties HR pgm

Patiënten met:

* ACS (acuut coronair syndroom te weten: myocard infarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP))
* Angina pectoris
* die PCI (percutane coronaire interventie hebben ondergaan) (dotteren)
*die CABG (bypass) hebben gehad

Diagnose groepen hartrevalidatie

Ontspanningstherapie
HYPERTENSIE
-  diastolisch: -  systolisch
90-94 mm Hg:hoog normaal 140-159 mm Hg:hoog normaal
95-104 mm Hg:lichte hypertensie 160 mm Hg en hoger:hypertensie
105-114 mm Hg:matige hypertensie
115 mm Hg of hoger:ernstige hypertensie
   
- Een hoge bloeddruk is positief en onafhankelijk geassocieerd met het risico op hartinfarct, stroke en sterfte door vaataandoeningen.
- Een daling van de diastolische bloeddruk met 1 mm Hg geeft een reductie van 2-3% in het risico op een hartinfarct.
- Het nut van het verlagen van de systolische bloeddruk staat eveneens vast.

RISICOFACTOREN HARTINFARCT
-Lichaamsbeweging  geeft bescherming tegen hart- en vaatziekten.

-Lichaamsbeweging heeft onder meer een gunstige invloed op gewicht, op HDL, op triglyceriden concentratie.

-Een actief leefpatroon geeft in verhouding tot een zittend leven een risicovermindering op hart- en vaatziekten van 35-55%.
Referenties: [Berlin1990c] ,[Manson1992] 
RISICOFACTOREN HARTINFARCT
MYOCARDINFARCT

Afname mortaliteit
Toename inspanningstolerantie
Toename myocariale oxygenatie
Verbetering van het lipidenprofiel
Toename zelfvertrouwen
Vermindering angst en depressie

Aangetoonde effecten hartrevalidatie

OVERGEWICHT (BMI>25)
PREMATURE MENOPAUZE

Zie verder richtlijn hartrevalidatie risicofactoren

HOOG CHOLESTEROL
Totaal cholesterol en sterfte aan coronaire hartziekten bij vrouwen van 45-64 jaar.

RISICOFACTOREN HARTINFARCT
Familie anamnese
- Een positieve familie-anamnese van hart- en vaatziekte op
jonge leeftijd is een belangrijke risicofactor.

- Onder jonge leeftijd wordt in dit verband verstaan een moeder
of zuster met hart- en vaatziekte voor de leeftijd van 60 jaar of
een vader of broer voor de leeftijd van 50 jaar.

Diabetes mellitus
- De incidentie van coronaire hartziekten is 3-7x hoger bij vrouwen met diabetes mellitus dan bij vrouwen zonder diabetes.
- De belangrijkste risicofactor voor diabetes type II is overgewicht.
- De incidentie van hartinfarct bij vrouwen en mannen met diabetes mellitus is veel hoger dan zonder diabetes.

RISICOFACTOREN HARTINFARCT
ROKEN
Relatief risico op een hartinfarct neemt toe met het aantal sigaretten per dag.

HET HART

Sterft aan acuut hartinfact per jaar in Ned 1992
Deze week...............
anamnese
onderzoek
behandeling

Hulpvraag
Activiteiten niveau voor het ontstaan van gez.klachten
Gezondheidstoestand:
Aard en ernst klachten
Aanvang en beloop klachten
Oorzakelijke factoren (vascularisatie+leefstijl)
Prognose en risicofactoren
Status praesens:
Stoornissen beperkingen activiteiten
Medicatie+nevenbehandelingen
Persoonlijke gegevens
Motivatie
Informatiebehoefte patiënt
(bron: richtlijn hartrevalidatie KNGF)
Anamnese
Aangetoonde effecten:
Hartslag in rust verlaagd
Afname frequentie van klachten agv angina pectoris

Aannemelijke effecten:
Belastbaarheid verhoogt
Vermindering frequentie van ST- depressies
Afname hartritmestoornissen
Vermindering angsniveau
Bevordert werkhervatting
Vermindering kans op (nieuwe)
cardiale pathologie

Voorlichting is belangrijk.
Wat komt aan de orde ??
Behandeling aan bed
*voorkom trombose
*transfers
*Longtoilet
*huffen, hoesten, diep doorademen
*(op)hoesten met kussentje, waarom?
litteken
(maximale) inspanningstest
Bepaal in groep van 4 studenten welke test jullie gaan afnemen bij dhr Cornelius
Gebruik een gestandaardiseerde vragenlijst
Onderzoek??
Training volgens Karvonen..
trainingshartfrequentie = hf. rust + (doel % x (max. hartfr. - hartfr. in rust))
Weinig lichaamsbeweging
Ritme stoornissen

Onderzoek naar conditie en kracht
uitvoeren van een trainingsprogramma
ontspanningsinstructie
Opdracht:
Voorbereiden trainingsprogramma !
"onderschat de waarde van het nietsdoen niet, gewoon meegaan met de dingen, te luisteren naar alle dingen die je niet kunt horen en je niet druk maken" ~winnie the pooh
Let op: geen romprotaties en geen unilaterale belasting ivm (doorgezaagd) sternum
na 6 weken ook aandacht voor verkleving van het litteken op de huid: massage!
Trainingsprogramma
MI By pass
80%
65%
Waarom?
By pass verkalking van art. vaatbed, bij MI niet
alles weten over alcohol?
p. 270 Hillegass
geen astrandtest ivm beta blokkers
bron: thieme atlas of anatomy
(Bron: thieme atlas 2006)
bron: thieme atlas of anatomy
Bronnen:

Thieme 2006 atlas of anatomy, neck and internal organs
www.google.com/afbeeldingen
www.youtube.com
Hillegas E Cardiopulmonary physical therapy 3 edition Elsevier
Grit, R & Gerritsma M 2012
Competent adviseren, professioneel aan het werk !
Groningen/Houten tweede druk Noordhoff Uitgevers
Salvo S 2012 Massage therapy, principles and practice, 4 edition, Elsevier
Huijbregts PA, Clarijs JP 1999, krachttraining in revalidatie en sport, Elsevier
Tidy's physiotherapy, Stuart Porter, 2008, 14 edition, Elsevier
Vragen over
vorige week ?
bron: Hillegas E 2011 p40
(bron: Grit R 2012 p 89)
(bron: Thiemes atlas 2006 p126)
Relax zzz.....
(Bron: KNGF p90 en verder)
(bron: www.youtube.com)
Foto kussentje
Verstoring/bedreiging fysiek functioneren
Verstoring/bedreiging psychisch functioneren
Verstoring/bedreiging sociaal functioneren
Cardiovasculair risicoprofiel?
Risico gedrag?

(bron: Salvo S p96)
(bron: huijbregts, 1999)
(bron: Tidy, p326)
(bron: Tidy, p326)
(bron: Grit R 2012 p 95)
(bron: Hillegas E, p40)
(CC by SA, fireball whiskey by m01229)
(CC by SA, army checkup by the US army)
(CC by SA, rehab side view by darwin Bell)
(CC by SA, thumbs up by momentcaptured1)
(CC by SA, ouch by melanie Hayes)
(CC by SA, stop hammertime by Rich Anderson)
(cc by sa, goal by olle Svensson)
Full transcript