Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Petőfi Sándor: János vitéz-összefoglalás

No description
by

Veronika Orbán

on 8 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Petőfi Sándor: János vitéz-összefoglalás

Kit ábrázolnak a képek? Hogyan kapcsolódnak a költőhöz?
Petőfi élet-képek
A János vitéz műfaja
Mi a János vitéz műfaja?
Határozd meg a fogalmát!
A mű szerkezeti részei - szerepük a műben
A mű keletkezése
Mikor keletkezett a János vitéz?
Hol jelent meg?
Hogyan hatott pályakezdésére?
összefoglalás
Petőfi Sándor: János vitéz
Költői képek
A szemléletesség eszközei
Nyelvi alakzatok
Megszólítás
Felkiáltás
Kérdés
Párhuzam
Fokozás
Ellentét
Ismétlés
A mű verselése
Ütemhangsúlyos=magyaros
4 ütemű felező 12-es
Páros rímű
Szereplők
Valóságosak:
Jancsi, Iluska, gazda, mostoha, huszárok, francia király, királylány...
Mesebeliek:
óriások, boszorkányok,kísérte- tek, tündérek...
Helyszínek
Valósak:
Jancsi faluja, zsiványtanya, Franciaország
Mesebeliek: Ó
riásország, Sötétség országa, Tündérország, Óperenciás-tenger
III.

FALU FALU


zsiványok huszárok Franciaország
FALU
FALU
valóságos helyszínek
Verselési gyakorlat
FALU
Óriásország
boszorkányok
kísértetek
mesebeli helyszínek
pusztai vihar
tengeri vihar
fazekas
halász
TÜNDÉRORSZÁG
I. Előkészítés= expozíció
megismerjük a főszereplőket és a helyszínt
II. Bonyodalom
Jancsi elveszíti a nyáj felét
III. Kibontakozás
Be szép volt I-lus-ka! a tün-dér-le-á-nyok
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
II
I
I
Mi-kor I-lus-ká-ját a víz-ből ki-hoz-ta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
II
I
I
4 ütemű felező tizenkettes
12 szótag
4 ütem
felező-sormetszet
sormetszet
A mű szerkezeti részei -
szerepük a műben
IV. Tetőpont
- a sárkánykígyó legyőzése
- a virág Iluskává válása
V. Megoldás
János vitéz Tündérország fejedelme Iluskával együtt
3 próba
I. Expozíció
II. Bonyodalom
III. Kibontakozás
Költői képek
1. " Nézte őt a kék ég , a fényes nap...
5. Egyenes rónaság nyújtózkodott végig.."
2. "A franciák földje...egész kis Kánaán.."
3. " De ő keményen ült rajta, mint a cövek.."
4. " Nem kínzanád tovább az én galambomat.."
6. " Hát sugarát a nap fegyverekre lőtte.."
7. "A torony bámult rá, mint sötét kisértet.."
8. " Most hát édes rózsám.."
9. " Elváltak egymástól, mint ágtól a levél.."
megszemélyesítés
metafora
hasonlat
metafora
megszemélyesítés
megszemélyesítés
hasonlat
megszemélyesítés
metafora
hasonlat
elbeszélő költemény
verses formában
történetet mond el
hosszabb terjedelmű
+ lírai elemek
kalandok a vándorlások közben
( FALU-----FALU----TÜNDÉRORSZÁG )
hasonlat
metafora
megszemélyesítés
'
'
'
'
'
'
'
'
Full transcript