Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Classification

No description
by

Ganchimeg Pvrewbaatar

on 12 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Classification

Ангилал
А - хэлбэр: элэгний хурц дутагдалтай
холбоотой үүсэх энцефалопати
В - хэлбэр: элэгний эмгэггүй боловч
үүдэн тогтолцооны холбоос
бүхий өвчтөнд үүсэх энцефалопати
С - хэлбэр: элэгний цирроз бүхий үүдэн
тогтолцооны холбоостой өвчтөнд
үүсэх энцефалопати

World Congress of Gastroenterology , Vienna 1998

С - хэлбэрийн ангилал
Элэгний энцефалопати
О. Баярмаа MD
Эмгэг жам
Аммиак

Үрэвсэл

Нейростероидууд

Исэлдэлтийн стрессМангани

Эмнэл зүйн шалгуурууд
Parson-Smith - 1957
Conn et al. Вест-Хейвен шалгуур - 1977
Amodio Вест-Хейвен шалгуурт өөрчлөлт оруулсан - 2004
Глазго үнэлгээ
Вест-Хейвен шалгуур
Мэдрэлийн шалгуурууд
HESA – Элэгний энцефалопатийн
шатлалын алгоритм
CHESS - элэгний энцефалопатийн эмнэл
зүйн шатлалын шалгуур
West-Haven I-II
West-Haven III-IV

Ой тогтоолтыг үнэлэх
Мэдрэл сэтгэхүйн сорилууд
I – Энгийн сорил (үзэг-цаасны сорил) - PHES,
RBANS- мэдрэл сэтгэхүйн үйл ажиллагааг үнэлэх
давтан хэрэглэх сорилууд
II – Компьютерын сорил – ой тогтоолтын эмийн судалгаат
сорил (CDR), анивчих үелзлийн давтамжийн сорил
(CFF), хяналт саатлын сорил (ICT) ба нарийвчилсан
сорил-Scan test
III – Асуумж судалгааны аргууд – элэгний архаг өвчний асуумж
SF-36, элэгний энцефалопатийн эмнэл зүйн иж бүрэн үнэлгээний асуумж, оюуны бага түвшиний стандарт асуумж (SMMSE)

PHES - элэгний энцефалопатийн мэдрэл сэтгэхүйн оноо
Мини-ментал тест -(SMMSE)
Электрофизиологийн үнэлгээ
I – Тархины цахилгаан бичлэг (EEG )
II – Дуудлагат потенциал:
- VEP - харааны
- BAEP - сонсголын
- SEP - мэдрэхүйн

Мэдрэхүйн дуудлагат потенциал- SEP
Гавал тархины MRI
a. Суурийн ганглиид парамагнетик бодисууд
хуримтлагдах
b. Тархины хэмжээ багасах
в. Тархины хаван илрэх
г. спектроскопийн шинжилгээгээр органик
осмолитууд болон аммиакын төрлийн
өөрчлөлтийн хэлбэлзлийг илрүүлэх.

Удиртгал
Элэгний хурц ба архаг эмгэгийн хүндрэл хэлбэрээр үүсэх мэдрэл сэтгэхүйн үйл ажиллагаа эргэх явцтайгаар өөрчлөгдөх хам шинжийг хэлнэ.
Эмнэл зүйн шинжүүд
Мэдрэл сэтгэхүйн үйл ажиллагаа
Элэгний үйл ажиллагаа
Үүдэн тогтолцооны цусны эргэлт
Тархины хаван ба гавлын
дотоод даралт ихсэх
TNF, IL-1, IL-6
18 kDa транслокатор
уураг
reactive nitrogen species
(RNS)
reactive oxygen species
(ROS)
Мэдрэлийн хорт бодис

T1 weighted дүрслэл
Үүдэн тогтолцооны холбоосын үнэлгээ
CT (helical)
MRI
Endoscopic ultrasonography.

Элэгний энцефалопатийн менежмент
Баярлалаа
HESA
PHES evaluation
http://www.redeh.org/phesapp/datosE.html
Full transcript