Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FIGE door R.Dekker

Gemaakt voor de cursus Filosofie en Geschiedenis aangeboden door Chr. Hogeschool Windesheim
by

Ricardo Dekker

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FIGE door R.Dekker

tot het jaar 500
Middeleeuwen; 500-1500
1500-1750
320 vC
440 vC
Geboorte van onze Redder
Dit is het geboortejaar van Jezus Christus, onze Redder. Ik citeer Joh 3:16: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Aristoteles 320 vC
Was een leerling van Plato. Hield zich bezig met allerlei disciplines, en is wellicht grondlegger van inductief redeneren. Besteedde veel tijd aan classificeren van disciplines en onderwerpen. Aristoteles komt ook met de term 'fysica'.
11e eeuw
Alchemie
673
Kruisbogen met vizier en trigger
In de elfde eeuw kwamen de luxe kruisbogen met vizier en trigger ten tonele.
Grieksvuur
Een brandende vloeistof, die oplaaide als er water op kwam.
Waarschijnlijk een mengsel van o.a. zwavel, ongebluste kalk en petroleum. Dit wapen heeft er grotendeels voor gezorgd dat het Byzantijns rijk zo lang bleef bestaan.
Alchemie
Tot ongeveer de 17e eeuw zijn mensen bezig geweest met het bedrijven van alchemie. Hierbij stonden drie doelen centraal: het maken van goud uit andere metalen (zie Newton), het uitvinden van een levensverlengend middel (levenselixer) en het zoeken naar de steen der wijzen. Een persoonlijk doel van alchemisten was het nastreven van een soort persoonlijke verlichting.
De alchemisten waren van mening dat je niets over je experimenten moest schrijven, anders zou een ander je werk kunnen stelen.
Lachende filosoof
Democritus heeft voor het eerst geschreven over deeltjes die ondeelbaar zijn ('atmos'). Deze deeltjes zijn eeuwig en onveranderlijk.
Archimedes
'Geef mij een plek om te staan, en ik beweeg de aarde'. Beschreef het hefboomprincipe, de wet van Archimedes, ontwierp de zonnespiegel, de schroef van Archimedes en gaf een redelijk nauwkeurig getal voor PI (5 cijfers nauwkeurig)
1650
1661
1724-1742
1664
1600
1543-1633
Huygens
Beschreef de mathematische slinger en de middelpunt zoekende kracht. Hij heeft ook het Huygens-oculair uitgevonden. Belangrijkste werk van Huygens was misschien wel de beschrijving van het golf karakter van licht.
Boyle
Heeft de scheikunde gescheiden van de alchemie. Hij heeft de wet van Boyle beschreven. Samen met de wet van Charles en de wet van Regnault vormt deze de ideale gaswet (een mooie vorm van inductief redenen)
Newton
Een van 's werelds grootste natuurkundige. Heeft het boek principia mathematica geschreven, waarin de zwaartekracht en de drie wetten van Newton worden beschreven. Hij heeft ook de eerste spiegeltelescoop gebouwd.
Hij hield zich helaas een groot gedeelte van zijn tijd bezig met alchemie. Het schijnt zelfs zo te zijn, dat hij probeerde zo lang mogelijk in de brandende zon te kijken om te onderzoeken wat de schade zou zijn aan zijn oog.
Desondanks wordt Newton gezien als eerste moderne wetenschapper.
Temperatuurschalen
Fahrenheit en Celsius bedenken de temperatuur schalen. Fahrenheit was een Duitser die in Nederland studeerde en werkte, maar ironisch genoeg wordt zijn schaal alleen in Amerika gebruikt.
In de eind 17e eeuw wordt voor het eerst gesproken over een absoluut nulpunt. Deze werd bepaald (theoretisch adhv een experiment) op -240oC door Amontons. In de 18e eeuw zou Gay-Lussac op een absoluut nulpunt komen van -273oC. Lord Kelvin publiceerde in 1848 een boek waarin hij de waarde van -273,22oC gaf.
Scheiding kerk en wetenschap
Copernicus was de grondleggen van de heliocentrische theorie. In die tijd was de kerk ervan overtuigd dat de zon om de aarde draaide (Ps 96:10), en was het ketterij om daar tegen in te gaan. Copernicus maakte deze discussie niet lang mee, het schijnt dat hij zijn boek over de heliocentrische theorie overhandigd kreeg op zijn sterfbed.
Galileo deed echter waarnemingen die de theorie van Copernicus bevestigden. Van de kerk mocht hij de theorie niet verkondigen. Later kreeg hij levenslang huisarrest, tot hij 9 jaar later overleed.
Keppler
Had niet een makkelijk leven. Beschreef de drie wetten van Keppler die de bewegingen van planeten beschrijven. Isaac Newton zou later deze wetten breder trekken (voorwerpen met massa op aarde gehoorzamen aan dezelfde wetten als voorwerpen met massa in het heelal).
Keppler hield zich ook bezig met optica (atmosferische licht breking, lenzen en de werking van het oog).
250 vC
0
Leonardo da Vinci
Het multitalent; was thuis in bijna alle disciplines van zijn tijd. Hij hield zich veel bezig met observeren en beschrijven van bijna alles. Hij analyseerde vogels en ontwierp vliegtuigen, heeft de anatomie van de mens zeer nauwkeurig beschreven en allerlei wapentuig ontworpen.
Eind 15e eeuw
1750
Cavendish
Een bijzonder persoon. Was erg verlegen en had niet graag contact met andere mensen. Hij had zelfs een speciale gang tussen de buitenkant van zijn huis en zijn studeerkamer. Die had hij om personeel (in het bijzonder vrouwelijk personeel) te ontlopen. Naar het verhaal luidt is hij eens een bediende tegen gekomen. Vervolgens had hij een briefje neergelegd met daarop 'je hoeft niet weer te komen'.
Begin Industriële Revolutie
De eerste praktische stoommachine wordt gebouwd. Dit luidde een nieuw tijdperk in, die men zou kunnen typeren als 'verlichting'.
In de volgende tijdzone meer daarover.

1750-1850
18e-19e eeuw
1753
1846
1778-1789
19e eeuw
18e - 19e eeuw
Onweer en vliegers
Een plaatje dat lln vaak in de gedachten hebben is toch wel die van Franklin met een vlieger tijdens het onweer. Dat is de reden voor mij dat je hier wel wat van af moet weten.
Franklin bewees met de vlieger dat bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er positieve en negatieve lading bestaat.
De vraag is echter als hij dit experiment wel echt heeft uitgevoerd. Latere experimenten met vliegers en onweer zijn mensen fataal geworden (Richmann bijvoorbeeld).
Joule
James Joule heeft de eerste wet van de thermodynamica beschreven; energie kan niet verloren gaan, noch uit het niets ontstaan.
Joule was altijd gefascineerd door elektriciteit, tot ergernis van het personeel van zijn vaders brouwerij. Deze kregen namelijk geregeld schokken toegediend. In zijn werk was Joule ook een tijdlang bezig geweest met het begrip arbeid, en dan voornamelijk over wat is een economisch interessante energiebron. Helaas voor hem geloofde men zijn theorie (die na experimenten zijn opgesteld) over dat je arbeid om kan zetten in warmte niet. Dit was voornamelijk te weiden omdat James niet afgestudeerd was. Gelukkig probeerde hij steeds nieuwe methodes uit om zijn gelijk te halen. Joule heeft natuurlijk ook de wet van Joule beschreven.
Industriële revolutie
Nadat de eerste praktische stoommachine was gebouwd was de weg vrij gebaand voor grote fabrieken die tegen een lage kostprijs konden produceren. Dankzij een lage productprijs waren 'gewone' mensen in staat om producten te kopen die men eerst niet kon betalen.
De wetenschappelijke doorbraken waren enorm; men leerde gietijzer te maken, over elektriciteit werd geschreven, de verbrandingsmotor werd ontwikkeld en men boort een nieuwe miljardenmarkt aan: aardolie
Atoommodel
Het atoommodel is in de loop der jaren flink aangepast en men heeft ingezoomd in de kleine wereld van protonen en quarks.
Een eerste voorstel kwam van de Grieken (Democritus), die het woord atmos introduceerde (ondeelbaar in het Grieks) in de 5e eeuw voor Christus.
Het tweede voorstel liet even op zich wachten. Dalton stelde in 1803 een model voor dat ook chemische reacties beschrijft. Atomen zijn volgens hem onverwoestbaar, bij een chemische reactie worden ze gehergroepeerd (maar blijven intact) en atomen van een bepaald element zijn identiek. Hij heeft ook het begrip atoommassa geïntroduceerd.
Wordt vervolgd.
Lavoisier
Lavoisier heeft het eerste 'echte' scheikunde boek geschreven. Hij heeft de flogiston-theorie ontkracht en het verbrandingsproces beschreven. Lavoisier heeft ook meegewerkt aan de invoering van het SI stelsel en aan een nomenclature. Hij heeft voor het eerst waterstof en zuurstof beschreven, heeft bewezen dat water en lucht geen elementen zijn en beschreef de wet van massa behoud.
Helaas gebruikte hij vaak resultaten van andere geleerden zonder de bijbehorende naam te noemen. Hij werd onthoofd door een guillotine omdat hij ook belastinginner was (Franse Revolutie). Zoom eens goed in op de details
van dit portret.
De ontwikkeling van de elektriciteitsleer
Men denkt al een ruime tijd na over elektrische verschijnselen.
In 1650 werd voor het eerst een elektriseermachine gebouwd, door de burgervader van Maagdenburg (de uitvinder van de halve bollen, Otto von Guericke). In de 18e eeuw heeft men deze machine flink verbeterd. Gray ontdekte dat bepaalde voorwerpen elektrische eigenschappen konden doorgeven (het geleiden van stroom). Hij maakte een verschil tussen geleiders en isolatoren.
In 1745 is de Leidsche fles ontwikkeld, een apparaat die lading kan opslaan (condensator).
De ontwikkeling van de elektriciteitsleer
Galvani ontdekte dat de poot van een kikker bewoog dankzij elektriciteit. Helaas misbruikte men in de 19e eeuw dit verschijnsel om opgehangen misdadigers 'tot leven te wekken'.
Eind 18e eeuw is voor het het eerst een en ander wiskundig beschreven door Coulomb. In 1800 heeft Volta zijn bekende zuil. Dit is de voorloper van de batterij. Met de zuil heeft Volta bewezen dat er maar 1 soort stroom is, in plaats van meerdere soorten stroom (wat toen de gedachtegang was).
Dankzij de batterij ontstonden er vele nieuwe mogelijkheden: het ontleden van stoffen dmv stroom, galvaniseren etc.
in 1827 koppelt Ohm stroom en spanning aan elkaar dmv van U = I.R Amperé bewijst dat een elektrische stroom een magnetisch veld opwekt. Rond dezelfde tijd maakt Faraday een elektromotor. Faraday ontdekt dat een (veranderd) magnetisch veld een stroom kan opwekken.
James Maxwell beschrijft wiskundig wetten over elektromagnetisme en elektromagnetische golven. Thomas Edison wordt ook bekend met zijn verbetering van de gloeilamp. Aan het einde van de 19e eeuw ontdekt Hertz het foto-elektrische effect, dat natuurlijk ten grondslag ligt aan de zonnecellen/panelen.
Thompson ontdekte dat een elektron de lading draagt in 1897. Marconi gebruikt voor het eerst draadloze telegrafie, dat de basis legde voor talloze moderne toepassingen.
Een vervolg van de ontwikkelingen in de elektriciteitsleer komt in de volgende tijdlijn.
Doppler
Een verschijnsel wat vaak voorkomt en waar lln regelmatig naar vragen is het Dopplereffect. Daarom moet hij ook genoemd worden.
1842
1850-1900
1850-1860
1860
1860
Pasteur
Pasteur staat beter bekend om zijn biologisch werk dan om zijn scheikundige prestaties, maar hij was wel degelijk belangrijk. Hij ontdekte dat er twee vormen van wijnsteenzuur kristallen zijn die verschillende eigenschappen hebben, waarmee hij een van de grondleggers van de stereochemie is.
Hij deed ook allerlei onderzoek naar gistcellen en heeft een middel tegen hondsdolheid ontwikkeld.
Periodiek systeem der elementen
Rond 1810 waren er ongeveer 50 elementen bekend. De wetenschappers van toen probeerden er een patroon in te zien. Het bleek erg lastig om deze in een kloppend systeem te zetten. In 1869 heeft de Rus Mendeleev het periodiek systeem beschreven. Hij rangschikte de elementen naar opklimmende atoommassa. Het revolutionaire van zijn systeem was dat hij inzag dat nog niet alle elementen bekend waren, en op bepaalde plekken in zijn systeem plekken open liet. Wel kon hij al chemische eigenschappen van deze 'openplek elementen' voorspellen. Zijn systeem wordt nog steeds gebruikt.
Maxwell
Wordt samen met Newton en Einstein tot de grootste natuurkundigen gerekend. Maxwell staat vooral bekend om de vier Maxwellvergelijkingen waar de elektromagnetische theorie grotendeels op gebouwd is. Hij vulde het werk van Faraday aan met wiskunde, de taal waarin natuurkunde wordt uitgedrukt. Lorentz en Einstein konden later op zijn werk voortborduren en licht beschrijven als EM straling. Maxwell sterft relatief jong aan buikkanker.
Thermodynamica
In dit tijdsbestek worden er allerlei ontdekkingen in de thermodynamica gedaan. Een van de grondleggers van de chemische thermodynamica (het kijken naar moleculen en energie in systemen) is Gibbs. Andere namen zijn reeds genoemd (Maxwell, Joule, Schrödinger etc.). Nernst heeft in 1906 het verband tussen het potentiaal verschil tussen twee elektroden en de concentraties van de stoffen die een (redox) rol spelen wiskundig beschreven.
Atoommodel
In de vorige tijdperiode was het atoommodel ontwikkeld tot atomen die onverwoestbaar zijn. Een chemie reactie wordt ook beschreven. In 1897 ontdekt Thompson door een experiment dat er elementaire deeltjes zijn met een (negatieve) lading. Het elektron was 'bewezen'. De naam elektron komt overigens niet van Thompson; deze was al eerder bedacht door een theoreticus die het bestaan van geladen deeltjes voorspelde.
In 1911 wordt de grootte van de lading van het elektron experimenteel bepaald door Millikan. Hij weet ook de massa van het elektron te berekenen. In 1911 beschrijft Rutherford (een oud student van Thompson) een beter atoommodel. Wereld bekend is de proef met de alfastraal op goudfolie van slechte 1 micrometer dik. Hij ontdekte dat een atoom grotendeels leeg is en dat de elektronen rond een positief geladen kern cirkelen. Helaas blijkt dit relatief eenvoudige model instabiel.
Darwin
Darwin komt met een aantal ontdekkingen waaraan hij te voorbarig conclusies verbond over het ontstaan van de aarde. De evolutietheorie bestond al, maar kreeg grotendeels vorm dankzij Darwin, die voornamelijk probeerde het Christendom dwars te zitten. Voor meer info/boekjes, mail gerust.
Vervolg atoommodel
In 1913 komt Niels Bohr het schillenmodel. In dit model heeft hij werk van Planck (U= h.f) en het foto-elektrisch effect (dat er een bepaalde energie nodig is om elektronen 'aan te slaan') gecombineerd: hij heeft de schillen gekwantiseerd. Hij schrijft ook over aangeslagen atomen en over E=h.f.
Sommerfeld past een paar jaar later het model enigzins aan en beschrijft dat elektronen een elliptische baan maken ipv een cirkel.
In 1919 ontdekt Rutherford het proton, en een jaar later ook het neutron. Rond deze tijd is men het atoom verder aan het onderzoeken. Er worden bepaalde regels geschreven om de toestand van elektronen rond een kern te beschrijven. Dit zijn vier kwantumgetallen. n wordt door Bohr voorgesteld, l en m worden door Sommerfeld voorgesteld, en Pauli (1925) beschrijft de spin van de elektronen (s) en natuurlijk het Pauliprincipe. In 1925 komt Heisenberg ook met zijn 'onzekerheidsprincipe'.
Schrödingen (niet echt een lieverdje) komt in 1926 met zijn vergelijking waarmee hij aan kan geven waar een elektron zich waarschijnlijk in een ruimte bevind. In 1932 worden de neutronen door Chadwick bewezen. Deze waren al door Rutherford in 1920 benoemd.
In 1939 komt Bohr met het liquid drop model. In 1964 beschrijft men quarks, waardoor het standaard model wordt geïntroduceerd.
X-rays/medische beeldvorming
In 1895 maakt Röntgen een röntgenfoto van de hand van zijn vrouw. Dit is een plaatje dat in bijna alle schoolboeken wel staat. De reden is dat dit eigenlijk het begin is van de medische beeldvorming. De techniek staat dus aan de bakermat van hedendaagse technieken zoals NMR, CT-scan, echografie, PET-scan etc.
1900-nu
1911
1938
1900
Planck
Max Planck luidde de nieuwe eeuw in met zijn stralingswet, wat de geboorte is van de kwantumfysica. Hij schreef een formule die volgens de klassieke natuurkunde niet te verklaren was, maar die wel de resultaten van experimenten verklaarde. Hij komt ook met de h-constante (van 'help') die later naar hem vernoemd wordt. Volgens Planck heeft een atoom bepaalde hoeveelheden energie nodig om in aangeslagen toestand te komen. Kwamtumfysica is geboren.
Einstein
Einstein is waarschijnlijk de meest bekende natuurkundige. Tijdens zijn succes jaar is hij gepromoveerd en schreef vier artikelen die (samen met Planck's stralingswet) de basis van de moderne natuurkunde vormen. Hij beschreef het foto-elektrisch effect, de Brownse beweging en zijn speciale relativiteitstheorie. Het andere werk is wereldbekend: E = m.c^2, waarin hij massa en energie aan elkaar koppelt. Einstein zou later ook de algemene relativiteitstheorie schrijven. Einstein was niet heel goed in experimenteren, maar blonk uit is het beeld denken, en wiskundig benaderen van problemen. Later bleek dat zijn hersenen op het ruimtelijke inzicht deel (waar ook de wiskunde 'knobbel' zit) 15% groter is dan van de gemiddelde mens.
1905
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes heeft voor het eerst vloeibaar helium (-269oC) gemaakt. Hij bereikte een temperatuur van 0,9 K, wat briljant is in zijn tijd. In 1911 ontdekte Kamerlingh het supergeleidend vermogen van zuivere metalen die extreem gekoeld werden.
1924
Hubble
Hubble ontdekt dat de Melkweg slechts een van de zovele sterrenstelsels is. Dit is natuurlijk revolutionair nieuws, waarbij media van alles opperen over buitenaards leven... Hij heeft het verband tussen rood- en blauwverschuiving beschreven, waarmee het aannemelijk werd dat het heelal uitdijde. Hubble heeft er (samen met andere) voor gezorgd dat astronomie binnen natuurkunde valt ipv dat het op zichzelf stond. Waarschijnlijk is een deel van het stoffelijk overschot van Hubble in het Hubble ruimtetelescoop gestopt.

PS: op internet kunnen wij allerlei fraaie afbeeldingen gemaakt door de ruimtetelescoop zien.
Kernsplijting
In 1938 werd er over het splijtingsproces van uraniumkernen gepubliceerd. Toen ging men over de reactie nadenken en meten, en kwam tot de conclusie dat er veel energie bij vrij kwam, maar ook nieuwe neutronen, die op hun beurt weer andere uraniumkernen kunnen splijten. Tijdens het manhatten project maakt men de atoombom, die op dit principe werkt. Men gaat het later ook gebruiken in kerncentrales, waar een aantal neutronen worden ingevangen zodat de reactie gecontroleerd wordt. In CERN 'bewijst' men in 2012 het Higgs deeltje.
Kunststof
In 1908 wordt voor het eerst kunststof gemaakt. Dit was bakeliet, wat gebruikt werd in de radiotechniek. De meeste kunststoffen zijn echter na de tweede wereldoorlog ontdekt/geproduceerd.
1908
Nanotechnologie
In 2000 praat men voor het eerst over nanotechnologie, een techniek waarbij men erg kleine (nano) deeltjes kan manipuleren. Denk aan computerchips, USB opslagapparaatjes, verf en een grote stap vooruit in de medische wereld
2000
Computers en internet
In 1938 is de eerste computer ontstaan die werkte met het bineaire rekenstelsel. Deze is in Duitsland ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling is dan ook de informatica ontstaan. Door de tweede wereldoorlog ging de ontwikkeling van computers in een erg snel tempo. Tegenwoordig heeft iedereen talloze computers in bezit.
Tijdens de koude oorlog heeft Amerika een techniek ontwikkeld waarbij universiteiten bij elkaars computerbestanden konden komen. Lang leve het internet...
Van 't Hoff
Van 't Hoff heeft als eerste beseft dat moleculen driedemesionaal zijn. Daarmee is hij ook een van de grondleggers van de stereochemie. Hij heeft zich ook een tijd bezig gehouden met thermodynamica.
Bronnen
- 'Wetenschap in beeld' van M. de Heer
- http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_scientific_discoveries
- http://timerime.com/nl/tijdlijn/424379/Tijdlijn+van+de+wetenschap/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_history_of_scientific_method
- http://web.clas.ufl.edu/users/ufhatch/pages/03-Sci-Rev/SCI-REV-Home/05-sr-lng-timeline.htm
Full transcript