Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fakta miljöproblem

No description
by

Anna-Sofia Preece

on 2 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fakta miljöproblem

Lite kort om plastsoppan i
våra hav:
Fakta miljöproblem
Grunden för att argumentera om hållbar utveckling

Varför kunskap om miljöproblem och diskussioner om hållbar utveckling?
- Miljöproblemen är komplicerade: inga enkla svar
- Många olika åsikter: fakta minskar risken att bli lurad
- Problemen måste lösas: svenska folket kommer rösta, handla, bygga osv. Valen vi gör kommer avgöra hur framtiden blir.
Vilka är miljöproblemen?
- Klimatproblematik
- Miljögifter
- Försurning
- Övergödning
- Förtunning av ozonlagret/marknära ozon
Alla problem går att lösa!
Ansvaret att lösa miljöproblem ligger på många nivåer:
Globalt/Nationellt/Lokalt
Politiker/Företagare/Konsumenter

Möjliga lösningar för att nå Hållbar Utveckling
Sänka konsumtionen
Ny, miljövänligare teknik
Globalt minska befolkningsökningen
Detta avsnitt kommer ge er en god grund för att diskutera och argumentera runt hållbar utveckling!
Syfte
Miljögifter
- Många saker är giftiga, men miljögifter är speciella:
- Bryts inte ned (ej i kroppen, ej av bakterier)
- Lagras i våra kroppar och halterna ökar uppåt i näringskedorna
- Giftiga från första molekyl
- Cancerframkallande, skadar nervsystem, hormonstörande (stör fortplantningen), beteendepåverkande, missbildningar.
Det finns många sätt att dela in miljö-problematiken och ofta glider problemen in i varandra!
Allt hänger ihop
-Växthusgaser är livsviktiga (jämför månen)
- Gaser som koldioxid, metan mm fungerar som glaset i växthus: ljus kommer in, värme stannar kvar
- Människan bränner fossila bränslen, dvs kol som legat lagrat i hundratals miljoner år släpps lös och halten i atmosfären ökar
Klimatproblematik
Konsekvenser och hot
- Högre medeltemperatur (lägre på vissa ställen),
- Polar-is smälter höjd havsnivå, många av världens största städer ligger vid havet
- Mer extremt väder, orkaner etc.
- Mer skadedjur och växtsjukdomar.
- Försämrad livsmedelsproduktion.
- Växter och djur hotas (biologiska mångfalden)
Plast har förändrat hela vårt samhälle: (bättre levnads-standard) men:
- Plast bryts inte ned, skräp hamnar i haven.
- Produktion från fossil olja (ofta giftig bensen).
- Innehåller mångder av färgämnen, mjukgörare och härdare som misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande (t.ex. bisfenol A och ftalater)
Plast - ett avsnitt för sig!
- Bly: från blyad bensin, färger, elektronik, bilbatterier.
- Kvicksilver: lysrör, lågenergilampor, amalgam, kolkraftverk, gamla termometrar och batterier.
- Kadmium: gamla batterier, smycken, tas upp av växter (speciellt tobak) och svampar.

- Det finns fler: krom, silver, nickel...
Tungmetaller
91 % kadmium
- Molekyler som människan hittat på. Innehåller ofta klor, brom och fluor (halogener).
- DDT och PCB är förbjudna idag.
- Dioxiner bildas när t.ex. PVC-plast brinner, världens giftigaste ämnen!
- Okunskapen om de över 30 000 kemikalier vi använder i våra hushållsprodukter idag är enorm - framtiden kommer visa vem som har rätt!
Organiska miljögifter
I Vietnam föds fortfarande missbildade barn där Agent Orange (dioxin) användes under kriget
- Även här är fossila bränslen största boven (kolkraftverk, trafik).
- Svavel och kväve blir syra i atmosfären som regnar ner.
- Skog, åker och vatten skadas (frön gror inte, yngel dör, rötter skadas).
- Sverige hårt drabbat, måste lägga miljoner på att kalka sjö och mark, men det var värre förr.
- Höjd koldioxidhalt ger också mer kolsyra i haven.
Försurning
- Näringsämnen är livsviktiga (fosfor och kväve mest brist).
- Stort tillskott --> alger växer snabbast.
- Döda alger kräver syre för att brytas ner.
- Syret tar slut och allt "vanligt" liv dör.
- 20 % av Östersjöns botten är död.
- Näringen kommer från avloppsvatten (toa, tvätt- och diskmedel, tvål), gödsel och fossila bränslen.
- Påverkar fisket mycket negativt.
- "Äcklig" algblomning på sommaren.

Övergödning
Ozon högt uppe i atmosfären är livsviktigt - skydd mot UV-strålning
- Cancerrisk
- Sämre skördar
- Skogsskador
Ozonlagret bryts ned av freoner (CFC:er), de är förbjudna nu (men var försiktiga med gamla kylskåp!).
Ozon på marknivå är livsfarlig - bildas av avgaser, framför allt varma sommardagar med hög solstrålning (smog).
- Giftig att andas in
- Astma och hjärt-kärlsjukdomar
Ozon - livsviktigt och livsfarligt
Ett par klipp från Folke Rydéns dokumentär "Vårt Grisiga Hav" :
Trailer till dokumentären
"Underkastelsen" av Stefan Jarl:
What is Climate Change?
En engelsk förklaring på 4 minuter
Full transcript