Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Italya Okul Öncesi Eğitim Sistemi

No description
by

burcu erdem

on 23 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Italya Okul Öncesi Eğitim Sistemi

Italya'da ve Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim Sistemi
Italya Okul Öncesi Eğitim Sistemi
1907'de Montessori tarafından kurulan "çocuk evleri" (la casa dei Bambini) ile başlar.
Nido
Sağlık Bakanlığına bağlıdır.
Scuola dell'infanzia
Italya'daki 3 - 6 yaş arası çocukların %96'sı bu kurumlara devam etmektedir.
Italya'da okul öncesi kurumlara genellikle üniversite mezunu 'educatori' alınmaktadır.
Italya Eğitim Sistemi
Okul öncesi eğitimi: 0 - 6 yaş arası

İlköğretim eğitimi: 6-11 yaş arası

Alt ikinci kademe eğitimi: 12 - 15 yaş arası

Üst ikinci kademe eğitimi: 3 ile 5 yıl arası

Üçüncü kademe eğitimi: ...
1960 yılında ilk devlet okulunun kurulması için yasal bir düzenleme yapıldı.
1960 yılına kadar okul öncesi eğitimi ve bakımı Katolik kurumlar tarafından yürütülmekteydi.
Katolik kurumların asıl amacı kiliseye bağlı kişiler yetiştirmekti.
Asili
adı verilen öğretmenler dezavantajlı ailelerin çocuklarını gözetmek ile sorumluydu.
'
Asili
'ler Agazzi pedagojisine göre uygulamalarda bulunuyorlardı.
Agazzi pedagojisi;
iyi öğretmeni anne ile eşleştirir. Aile modelinin kurumda uygulanmasını önemser.
Scuola Materna (Ana Okulu) kavramı buradan yola çıkmıştır.
Scuola dell'infanzia
Nido
1970'ler boyunca evde bakım olarak devam etti.
1971'de ulusal çaptaki kadın hareketi ile birlikte Nido kurumlarının sayısı artmaya başladı.
2010 verilerine göre; bölgelere göre farklılık gösterse de genel olarak 0 - 3 yaş arası çocukların %10'u bu kurumlara devam etmektedir.
Nido okullarının artmasına neden olan iki önemli gelişme:
Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması
Okul öncesi kurumlarının niteliksel ve niceliksel hedefleri.
Ebeveynler hem çocuklarının okul dışında edindikleri tecrübelere önem verdikleri hem de kendi ebeveynlik ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için Nido'lara önem vermeye başladılar.
Son yıllarda 2 - 3 yaşındaki çocuklar da bu kurumlara kabul edilmeye başlandı.
Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır.
Bu kurumlarda çalışan profesyonellere 'öğretmen' denir.
Nido kurumlarında çalışan profesyonellere 'eğitimci' denir.
Bu kurumlarda çocuklar okuma - yazmaya hazırlık, aritmetik gibi konularda tecrübe edinirler.
Çocukların sosyal deneyimleri; çocukların diğer çocuklarla ve öğretmenleriyle arasındaki ilişki
Çocukların bilişsel deneyimleri; çocuklara anlamlı, öğrenmelerini kolaylaştırabilecek ortamlar sunma
Hizmetiçi eğitim hem bir zorunluluk hem de bir hak olarak görülür.
Hükümet tarafından desteklenen 'coordinatori pedagogici' eğitim uygulamalarını desteklemenin yanısıra, eğitim alanında oluşturulan politikalara dair de fikir üretir.
Italya'da okul öncesi eğitimin önem kazanmasında Loris Malaguzzi'nin 1980 yılında kurduğu 'Gruppo Nazionale Nidi İnfanzia'nın etkisi büyüktür. Bu oluşumda bulunan yöneticiler, öğretmenler, koordinatörler, politikacılar konferans ve seminerler düzenleyip, politikaları etkilemeye çalışıyordu.
İtalya'da okul öncesi kurumlar 3'e ayrılıyor: ulusal hükümete bağlı okullar, yerel hükümetlere bağllı okullar ve özel okullar.
Okul öncesi kurumlarında anti-faşist bir yaklaşımın ışığında; barış, demokrasi ve sosyal dayanışma önem kazanmıştır.
% of children (0-2 years old) using childcare services

Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim
Osmanlı Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
Sıbyan okulları
Kur'an okumayı
Hesap yapmayı
Okuma-yazmayı
II. Meşrutiyet'in hemen öncesinde okul öncesi kurumları açılmaya başlandı.
Çocuk Bahçesi
Balkan Savaşları okul öncesi kurumlarının açılmasını engelledi.
Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı
Çocukların yaşlarına uygun olarak faydalı oyunlar, geziler, el işleri, ilahiler, yurtseverlik şiirleri, tabiat bilgisine ilişkin konuşmalar ile onalrın ruhi ve bedeni gelişimlerine hizmet eden kurumlar.
4-7 yaş arasındaki çocuklar
Genç Cumhuriyet Dönemi - Yurttaş yaratmak
1917’de kurulmuş olan Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal Cemiyeti) gündüz bakımevleri açmaya başlamıştır.
Gündüz bakımevi, işe giden kadınların çocuklarını sabah bırakıp, akşam aldıkları yerlerdir. Bebek ve meme çocukları ile oyun çocuklarına yönelik olmak üzere iki kısımdır. Gündüz bakımevlerine yalnız anneleri işe giden 2-3 yaşından 7 yaşına kadar sağlıklı çocuklar alınır.
1977 yılında ilk defa İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘Okul Öncesi Şubesi’ kurulmuştur

Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı
1923-1924 80 5.880 136
1943-1944 49 1.604 63
1963-1964 146 4.767 180
1983-1984 2.784 78.981 4.414
1997-1998 7.532 181.450 10.186
1998-1999 7.976 207.319 11.825
1999-2000 8.571 213.944 15.696
2000-2001 9.249 258.706 16.563
2001-2002 9.643 289.066 18.149
2002-2003 11.314 320.038 18.921
2003-2004 13.692 358.499 19.122
2004-2005 16.016 434.771 22.030
Eğitimde bugün!
Kurum temelli eğitim modelleri
Okul öncesi dönem çocuğu ve çevresini destekleyen eğitim modelleri
MEB
SHÇEK
Özel ya da resmi bağımsız anaokulları
Özel ya da resmi anasınıfları
Uygulama anaokulları ve anasınıfları
Kreş ve gündüz bakımevleri
Çocuk yuvaları
Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP)
Aile Çocuk Eğitim Proramı
ÇYDD
AÇEV
KEDV

1) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek
2) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
3) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
4) Çocuklara sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak,
5) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
6) Çocukları ilköğretime hazırlamak.
Okul öncesi eğitimin amaçları
Farklar
benzerlikler
Okul öncesi kurumlarının bağlı olduğu merkezler
Eğitim anlayışı
Tarihsel gelişim
Eğitim destekçileri
Çocuk algısı
6 yaş altı çocukların okul öncesi kurumlara katılım oranı 2003/4
OECD) family database http://www.oecd.org/dataoecd/46/13/37864698.pdf
Full transcript