Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Terrorisme

No description
by

Magnus Mortvedt

on 4 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Terrorisme

Terrorisme
av Magnus Mortvedt

5
forskjellige typer
Venstreradikal terrorisme
Høyreekstrem terrorisme
Nasjonalistisk terrorisme
Religiøs terrorisme
Ensaksterrorisme
Problemstilling
Hva er Terrorisme og hvilke ulike typer terrorisme finnes?
Hva er Terrorisme?
Bruk av vold mot sivile for å oppnå politisk innflytelse.
Terror skal skape frykt som politikerne blir nødt til å ta hensyn til.
Det politiske motivet skiller terroren fra andre former for kriminelle handlinger.
To typer terrorisme
Nasjonal terrorisme
Internasjonal terrorisme

Virksomheten til nettverket al-Qaida er et eksempel på internasjonal terrorisme.
Venstreradikal terrorisme
Terrorhandlinger som blir utført for å etablere en kommunistisk styreform.
Eksempel på slik terrorisme: “Røde Brigade” i Italia og “Rote-Armee-Fraktion” i Vest-Tyskland
Fra vår tid har vi eksempler på slike organisajoner i Colombia og Nepal.
Høyreekstrem terrorisme
Kjenner vi fra nynazistiske bevegelser i flere land.
Disse grupperingene er særlig kjent for voldshandlinger rettet mot jøder eller mørkhudede innvandrere.
Nasjonalistisk terrorisme
Kan være voldshandlinger der hensikten er å løsrive et territorium fra et land for å skape en ny, selvstendig stat.
Dette blir også kalt separatisme.
En slik form for virksomhet kjenner vi fra Baskerland i Nord- Spania og fra utbryterrepublikkrer i Russland.
Religiøs terrorisme
Voldshandlinger mot sivile som blir utført i guds navn.
Slike handlinger har for eksempel blitt utført av mot standerne mot fri abort.
Ensaksterrorisme
Forekommer når noen bruker vold for å fremme bestemte saker, for eksempel miljøsaker, dyrevernsaker og liknende.
Det må for eksempel kunne regnes som terrorisme når noen bryter seg inn på en minkfarm og slipper minken ut av burene.
Årsaker til terrorisme
Det er ingen enkel forklaring på årsakene til terrorisme. Terrorhandlinger skjer i både rike og fattige land over hele verden. Det ville være overraskende om all terror hadde en felles årsak. Men vi har en del grunnlegende prinsipper.
Konklusjon
Det er vanskelig å finne enkle årsaker til terrorisme. .

I autoritære samfunn, der det er et diktatur har innbyggerne liten eller ingen innflytelse på politikken.

Terroristene har størst mulighet for å lykkes i disse landene.
Kilder
http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://www.fn.no/Tema/Terrorisme
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Sikkerhetspolitikk/Terrorisme.html?id=86762
http://www.ung.no/krigogfred/872_%C3%85rsaker_til_terrorisme.html

lastet ned 03.11.13
Full transcript