Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ničivá váchrica v tatrách v roku 2004

No description
by

Majka Leitnerová

on 5 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ničivá váchrica v tatrách v roku 2004

Ničivá víchrica v tatrách v roku 2004
Priebeh kalamity
Dôsledky
ZÁKLADNÉ FAKTORY VZNIKU POLOMOV
vlastnosti vetra
orografických vlastností územia
statická stabilita lesných porastov
odraz prírodných (stanovištných) pomerov a vlastností lesných porastov.
KLIMATICKÉ PODMIENKY
veľký teplotný rozdiel medzi studeným arktickým vzduchom na severe a teplým vzduchom na juhu studeného frontu
Prechod studeného frontu cez územie Slovenska sprevádzali výrazné prejavy počasia, napríklad zmena smeru vetra na severozápadný a jeho zosilnenie
Detailný priebeh
Narazenie cyklóny o rýchlosti 100 km/h na severnu stranu Vysokých Tatier
Priamy dopad
vyvrátenie a polámanie lesa na plocha 12 500 ha
Potenciálne dôsledky
Populácia podkôrneho hmyzu
Na prelome tisícročia ustanovená zásada neodstraňovania napadnutých stromov z dôvodov ochrany prírodných procesov,
Ďakujem za pozornosť
Použitá literatúra
nahromadenie studeného vzduchu
Brázda nízkeho tlaku v podtatranskej kotline
mimoriadne veľký barický gradient
o 15:30 prestup vetra cez hrebeňe a sedlá s rýchlosťou 170 km/h, na skalnatom plese aj 190 km/h
dopad na povrch vo výške 1200- 1300 n.m.s.
zväčša v smere S(SZ) – J(JV).
2,3 mil. m3 kalamitného dreva
Najväčšie kalamitiská medzi Vyšnými Hágami a Tatranskou Kotlinou (750 –1 250 m n.m., v okolí Štrbského Plesa a na Podbanskom
Pôda
zvýšený výpar a zníženie pôdnej vlhkosti,
zvýšená mineralizácia organických zvyškov,
vyplavovanie živín a produktov biochemického rozkladu neviazaných v pôdnom sorpčnom komplexe,
zmena mikróbiálnych spoločenstiev a chemizmu pôd,
zvýšená erózia;

Voda
rýchlejší povrchový odtok,
zmena hydrického režimu smerom k častejšiemu vzniku extrémnych odtokových situácií,
znečisteie produktami pôdnych biochemických procesov s dosahom na vodnú biotu a celkovú kvalitu
vodných zdrojov;
Krajina
vysušovanie a zníženie množstva a kvality pitnej vody,
vyššia pravdepodobnosť vzniku lokálnych záplav a povodní,
znížením kvality ovzdušia (vyššia prašnosť, znížená vlhkosť)
riziko požiarov
takmer 30 % hmoty poškodených porastov bolo nespracovných
Do konca roku 2011 v dôsledku šírenia podkôrneho hmyzu uhynulo približne 7 000 ha lesa, čiže takmer 60 % z plochy, ktorá bola vyvrátená pri vetrovej kalamite 2004.
KUNCA, A.; ZÚBRIK, M. Vetrová. 2006. Kalamita z 19. novembra 2004. Národné lesnícke centrum, Zvolen. 40 s. Dostupné na: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ochrana-lesa/Documents/Kunca_kalamita.pdf
Slovenská lesnícka spoločnosť, Banská Bystrica. 2012. Klimatické pomery Vysokých Tatier. Tatranská Lomnica: Scientica s.r.o., 110 s. Dostupné na:https://www.scientica.sk/workspace/media/documents/klimat_pomery_vt.pdf
Full transcript