Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja Solid Security dla

No description
by

Gabriel Paweł

on 19 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja Solid Security dla

Prezentacja Solid Security dla
Firmy

AGENDA
*O NAS-Doświadczenie, potencjał,gwarancja
*Oferta usług SOLID SECURITY
*Ochrona fizyczna
*Kapitał ludzki
*Profesionalny System Zarządzania Projektem
*Innowacyjne produkty
*Systemy alarmowe,monitoring
*System telewizji przemysłowej CCTV
*Satelitarny system monitorowania pojazdów GPS
*Podsumowanie
O
Solid Security
Grupa
SOLID SECURITY

to największy,koncesjonowany dostawca profesjonalnej usługi ochrony osób i mienia w Polsce.
Istniejemy na rynku od 1991 roku.
Działalność prowadzona jest w oparciu o 46 Biur Regionalnych,których lokalizacja pozwala na samodzielne prowadzenia usługi ochrony fizycznej bez korzystania z usług firm zewnętrznych.
Każde Biuro Regionalne posiada pełen zakres oferowanych przez Grupę
SOLID
usług związanych z ochroną mienia.
Certyfikaty

Solid Security
ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA
SOLID SECURITY
Potwierdzeniem najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa poufności informacji jest wydane przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego
-Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
1,2 i 3
stopnia.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt posiadania przez
SOLID SECURITY
świadectwa bezpieczeństwa NATO Secret,które upoważnia do współpracy w zakresie firm kooperujących na potrzeby paktu północno-atlantyckiego NATO.
GWARANCJE
Gwarancję zabezpieczająca interesy Klientów
SOLID SECURITY
stanowi polisa kontraktowo-deliktowa,tj;
kontraktowa
-obejmująca swoim zakresem odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta oraz
deliktowa
– odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich powstałe z winy solid security.
Łączna suma gwarancyjna polisy
wynosi 15 000 000 zł.
Conclusion
BELDON
Book of list Warsaw Business Jurnal
W prasie fachowej oraz specjalistycznych
rankingach Solid Security plasuje się niezmiennie
na pozycji lidera usług ochroniarskich w Polsce.

WIARYGODNA MARKA
Marka
SOLID SECURITY
została uznana za
jedną z najsilniejszych marek na polskim
rynku w kategorii marki dla biznesu i
otrzymała tytuł Business Superbrands 2013.
Grupa SOLID znalazła się także po raz
kolejny na liście 2000 największych Polskich
Przedsiębiorstw. Raport opublikował dziennik
Rzeczpospolita.

UDZIAŁ W RYNKU
Grupa
SOLID
pod względem wartości przychodów zajmuje pozycję lidera na polskim rynku ochrony,
gdzie obecnie działa ponad 4 tys. firm,które zatrudniają
ponad 200 tys. pracowników ochrony.
Grupa
SOLID
z przychodem ponad 1,06 mld zł posiada
ponad 18% udziału w rynku Security w Polsce.

KANCELARIA TAJNA
Firma nasza prowadzi własną Kancelarię Tajną oraz zatrudnia na etacie Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.
Zatrudniamy pracowników posiadających uprawnienia do
wglądu w dokumenty od klauzuli niejawne do Tajne. Pozwala to na ochronę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Jednocześnie firma posiada pozwolenie na broń na okaziciela, co czyni ją Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną.

KONCEPCJA OCHRONY FIZYCZNEJ-KLIENT BIZNESOWY
W obszarze ochrony fizycznej
SOLID SECURITY
stawia na
Zaawansowane technologie połączone z naszym wieloletnim doświadczeniem i wiedzą naszych Klientów. Systemy ochrony tworzone są indywidualnie dla każdego obiektu,uwzględniając jego specyfikację oraz faktyczne potrzeby klienta po dokonaniu wizji lokalnej i szczegółowej analizie zagrożeń.
Profesjonalne zabezpieczenie mienia jest możliwe w oparciu o elastyczność,sprawność i odpowiedni nadzór nad realizacją świadczonej usługi. W obiektach chronionych przez
SOLID SECURITY
system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

ARKUSZ SLA-OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Cyklicznie weryfikujemy poziom świadczonej usługi
-zakres weryfikacji oraz jej częstotliwość
ustalamy indywidualnie z każdym klientem
-każda weryfikacja kończy się sugestią
zmian mających na celu elastyczne
reagowanie na wszystkie czynniki
mające wpływ na poziom
bezpieczeństwa.

INNOWACYJNOŚĆ W OCHRONIE FIZYCZNEJ
Udostępniamy Państwu interaktywne,inteligentne systemy wspierające,gwarantujące optymalizację procesów ochrony poprzez zarządzanie i kontrolę pracowników ochrony w czasie rzeczywistym.
System iGuard
- Interactive Guard , umożliwiającego osobom uprawnionym kontrolę w czasie rzeczywistym przebiegu służby pracowników ochrony oraz optymalizację procesów ochrony. Pozwala kontrolować i optymalizować wykonywanie obchodów prewencyjno – patrolowych
System ERPS
- Elektroniczny Rejestr Przebiegu Służby,zastępuje papierową dokumentację na obiekcie
udoskanalając i upraszczając prowadzenie wymaganej przez klienta ewidencji osób i pojazdów.

ATUTY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
* Podniesienie skuteczności ochrony fizycznej wraz z optymalizacją procesów ochrony
* Stały nadzór w czasie rzeczywistym nad prawidłowym przebiegiem służby.
* Skrócenie czasu interwencji w przypadku odstępstw od harmonogramu pracy.
* Pełna i rzetelna dokumentacja wykonywanych obowiązków
* Możliwość odtworzenia zapisanych danych
* Poprawa jakości pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie pracy Pracowników Ochrony.
* Bieżący nadzór nad Pracownikiem Ochrony.
* Dynamiczne raportowanie dla klienta.

KAPITAŁ LUDZKI
Ponad 25 000 pracowników ochrony zatrudnionych w
SOLID SECURITY
spełnia następujące wymagania;
*Odpowiednie warunki psycho - fizyczne.
*Niekaralność potwierdzona odpowiednim dokumentem
*Udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej wraz z opinią poprzednich pracodawców.
*Wykształcenie min. zawodowe.
*Zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony.
*Wysoka kultura osobista ,stanowczość.
*Deklaracja o wyłącznym zatrudnieniu w Solid Security.
*Oświadczenie,iż nikt z członków rodziny nie pracuje u Zleceniodawcy.

PFRON-recepta na obniżenie kosztów
Każdy przedsiębiorca dąży do optymalizacji kosztów swojej działalności. Ustawa przewiduje dwie możliwości zredukowania obowiązkowych składek na
PFRON
poprzez zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, lub współprace z firmą,która posiada odpisy z tytułu
PFRON.
Jak to działa?
*Wysokość odpisu dla naszych klientów zależy od wartości zrealizowanych usług. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia,którą każdorazowo Solid przekazuje nabywcy.
*Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następny okres rozliczeniowy i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy.
*W sytuacji kiedy kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu,wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat z tego tytułu w następnych miesiącach.

NARZĘDZIA POZYTYWNEJ WSPÓŁPRACY
*Opracowanie przez naszych specjalistów analizy stanu bezpieczeństwa-w uzgodnionym zakresie
*Stworzenie Instrukcji Ochrony zawierającej szczegółowy zakres obowiązków oraz algorytmy bezpieczeństwa.
*Przygotowanie Harmonogramu Wdrożenia oraz Szkoleń
*Ustalenie jednego opiekuna kontraktu

Systemy alarmowe,monitoring wizyjny
* Nowoczesne systemy alarmowe to zintegrowane urządzenia alarmowe informujące nas o wszystkich czynościach w naszej firmie.Obiekty wyposażone w profesjonalny system alarmowy podłączony do naszej Stacji Monitorowania jest obecnie najlepszym zabezpieczeniem na rynku.
*System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu obiektu przed włamaniem,pożarem lub innym niebezpieczeństwem.

GRUPY INTERWENCYJNE

ZAUFALI NAM
COCA-COLA
ISD HUTA CZĘSTOCHOWA
CASTORAMA
KOMPANIA PIWOWARSKA
BOSCH-SIEMENS
CENTROSTAL
SAINT GOBAIN
KGHM POLSKA MIEDZ
NESTLE POLSKA
REIFFEISEN BANK

SĄ POWODY DLA KTÓRYCH WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ
*22-letnie doświadczenie poparte referencjami
*Kompleksowość usługi i procesów ochrony
*Pełne zaangażowanie
*Lojalność i dyskrecja
*Bezpieczeństwo usługi
*Odpowiednio przygotowaną kadrą
*Stale wzrastający profesjonalizm i jakość,firmy oraz usług przez nią świadczonych
*Satysfakcjonująca współpraca
*Optymalizację kosztów związanych z
bezpieczeństwem Państwa firmy

OFERTA USŁUG
W oparciu o grupę wyspecjalizowanych spółek z indywidualnymi koncesjami świadczymy następujące usługi;
SOLID SECURITY
- Ochrona fizyczna
- Profesjonalne doradztwo w zakresie oceny ryzyka związanego z ochroną mienia - audyt bezpieczeństwa
- Ochrona osobista i imprezy masowe
SOLID GROUP
- Monitoring z podjazdami grup interwencyjnych
-Projektowanie,instalacja i konserwacja systemów alarmowych,CCTV,PPOŻ,kontroli dostępu itp..
-Monitoring samochodów GPS
SOLID MCG
- Konwoje,Inkaso,Cash Processing.

Solid Security
Twój Partner w Bezpieczeństwie
Dziękujemy za uwagę...
Full transcript