Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Chemistry Core Topics

No description
by

uranbileg bold

on 19 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Chemistry Core Topics


Металл комплекс
Хүний биед агуулагдах металлууд нь металл комплекс хэмээн нэрлэгдэх нийлмэл нэгдлээр бодисын солилцоонд оролцоно
Металл комплекс нь металл-катион (төвийн ион) болон түүнийг тойрох хэд хэдэн молекул юм уу анионоос (лиганд) тогтоно.
Тодорхойлолт
Металл комплексын нэршил
Комплексийн томьёог бичихдээ эхлээд төвийн атом, дараа нь ион ба саармаг лигандуудыг бичиж комплексоо бүхэлд нь квадрат-дөрвөлжин [ ] хаалтанд оруулна
Лигандууд
Анион лигандуудын нэр "О" төгсгөлтэй нэрлэгдэнэ.
Нэрлэх дараалал
Эхлээд лигандуудыг, дараа нь металлын нэрийг нэрлэнэ.
Жишээ
[Co(NH ) CO ]Cl
Жишээ
анион комплекс
Төвийн атомууд
Үелэх систем
Металл биш: нийт массын 90% илүү эзэлдэг
Микро элементүүд
Хос электроны акцепторыг нь Льюисийн хүчил , харин донор молекулыг Льюисийн суурь гэж нэрлэдэг.
Хелат комплекс
Металл комплексын урвал
Хелат комплексын ач холбогдол
Вильсоны эмгэг
Зарим органик молекулууд хэд хэдэн донор атомтай байх бөгөөд тэд бүгд төвийн атомтай нэгэн зэрэг холбогдож чаддаг байна.
Ийм лигандыг олон шүдэт буюу хелетор гэж нэрлэх ба үүсгэсэн нэгдлийг нь хелат комплекс гэнэ.
Лиганд солилцох урвал
Идэвхтэй төвдөө координацын холбоогоор холбогдсон металлын ионыг агуулсан олон тооны энзимүүд бодисын хувирлын катализын процесст оролцдог
Нэрлэхдээ лигандуудын тэмдгийн дараа төвийн атомыг зааж өгнө
Комплекс нэгдлийн төвийн атомын ард -ат төгсгөл тавина
феррат, купрат
Комплекс нэгдлийн ангилал
Хэрэв комплекс ионы найлагад усны молекул орсон байвал аква-комплесүүд гэнэ
Амин буюу амиакын бүлэг агуулсан бол амиакийн комплекс болно.
Ацидокомплексүүд
Комплек нэгдлийн лиганд нь хүчлийн үлдэгдэл-анионууд байна.
Гидроксокомплексүүд
Цахилгаан гүйдэл дамжуулах чанараар нь
Электролит
Электролит биш
Комплекс нэгдлийг дотоод бүтцээр нь
Хелат буюу цагираг комплекс
Лигандуудын шинж чанараар
Жишээ нь
Жишээ нь
Жишээ нь
Комплекс нэгдлийн лиганд нь гидроксил бүлэг байна
Жишээ нь
Нэг цөмт
Олон цөмт
Комплекс үүсгэгчийн тооноос хамаарч
металл
металл биш
микро элемент
микро элемент
микро элемент
микро элемент
микро элемент
микро элемент
микро элемент
микро элемент
микро элемент
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
төвийн ион
лигандууд
Электроны цоорхой буюу электрон дутуу молекул, электрон бүрхүүл нь бүрэн дүүргэгдсэн хэрнээ нэмэлт хос электрон агуулсан буюу электрон илүү молекул байдгийг Льюис нээсэн
Төвийн ион нь электроны цоорхойтой байх тул Льюисын хүчил (акцептор), харин лиганд нь чөлөөт хос электроноороо электроны цоорхойг дүүргэх тул Льюисийн суурь (донор) гэнэ.
Үүссэн холбоог сумаар тэмдэглэнэ.
Сумын үзүүр донороос акцепторын зүг чиглэсэн байна. Энэхүү холбоог координацын холбоо гэнэ
Me
n+
L
L
L
L
Координацын холбооны үед холбоо үүсгэхэд оролцох хос электрон лигандаас гаралтай
CH COO
3
-
-ацетато
3
4
3
Тетраммин карбонато кобальт (III)-ын хлорид
катион комплекс
K [Fe(CN) ]
3
6
Калийн гексацианно феррат (III)
[Co(H O) ]SO
2
6
4
гекса аква кобальт (III) -ын сульфид
[Co(NH ) ]Cl
3
6
3
гекса аммин кобальт (III)-ын хлорид
K [Fe(CN) ]
4
6
Калийн гексацианно феррат (IV)
K [Al(OH) ]
3
6
калийн гекса гидроксо аллюминат (III)
Комплекс хүчлүүд

Комплекс сууриуд

Комплекс давсууд
H [Fe(CN) ]
[Ag(NH ) ]OH
K [Fe(CN) ]
4
6
устөрөгчийн гексацианно феррат (IV)
3
2
Диаммин мөнгөний гидроксид
3
6
калийн гекса цианно феррат (III)
Гадаад хүрээнгүй комплексүүд орно.
[Pt(NH ) Cl ]
3
2
2
диаммин дихлорид платинум (цагаан алт)
Нэг цөмт
K [Fe(CN) ]
3
6
[(NH ) Cr-O-Cr(NH ) ]Cl
3
5
3
5
5
хоёр цөмт комплекс
хоёр шүдэт хелат комплекс
(аминоцууний хүчил) төмрийн (II)- комплекс
Усан уусмалд металлын ионыг [Me(H O) ] өөр ямар нэгэн лигандтай урвалд оруулбал усны молекулын хагас нь юмуу, эсхүл бүгдээрээ тэрхүү лигандаар (L) халагдана. Үүнийг лиганд солилцох урвал гэнэ.
2
х
[Me(H O) ] +x L [Me(L) ] + xH O
2
x
n+
x
n+
2
[Cu(HO) ] + 4 NH [Cu(NH ) ] + 4 H O
2
4
2+
3
3
4
2+
2
Цайвар цэнхэр
гүн цэнхэр
Элэгний цирроз болон төв мэдрэлийн системд зэс хуримтлагдах өвчин
Гол гэмтэл нь элэгний эсэд байх бөгөөд зэс цөсөөр дамжин гадагшлах хэвийн үйл ажиллагаа алдагдана
Өвчтөний нүдний эвэрлэг бүрхэвчинд шар хүрэн өнгийн цагираг үүссэн байна.
Өвчтөн насан туршдаа зэс холбогч хелатор (жишээ нь: пеницилламин) уух юмуу эсхүл түүнд элэг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. Хэрэв эмчилгээ хийхгүй бол үхэлд хүргэнэ.
Full transcript