Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CAM TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI

No description
by

Arzu Baygutalp

on 28 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CAM TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI

CAM TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Bileşiminde periyodik tablodaki birçok elementi bulunduran camlar, kimyasal içerikleri bakımından çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik camın
renk
,
ışığı kırma
,
sertlik
gibi özelliklerinin değişmesine neden olur. Bu sayede farklı amaçlar için değişik özelliklerde camlar üretilebilmektedir.
A-) Soda-Kireç Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Dünya cam üretiminin %90’ını kapsayan soda-kireç camı, ilk keşfedilen cam türüdür.

B-) Kurşun Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Soda-kireç camlarında kireç yerine PbO [kurşun(II) oksit]in kullanıldığı camlara kurşun camları denir. CaO’e göre PbO, camın yumuşama sıcaklığını daha fazla düşürür. Bu nedenle kurşun camlarının işlenebilme özelliği çok yüksektir. Bu yüzden bileşiminde %24 oranında PbO bulunduran camlar, kristal camlar olarak bilinir.

Camlarda PbO’in kullanılmasının diğer bir olumlu yanı, zararlı ışınları yansıtabilmesidir. Bu yüzden bileşimindeki PbO oranı %65 olan camlar radyasyon perdeleme camları, %80 ve üstü olan camlar ise gama ve X-ışınlarından korunma camları olarak kullanılmaktadır.

Kurşun camların en büyük olumsuz yanıysa üretimin pahalı olmasıdır. Bu yüzden kurşun camlarından yapılan kristal eşyalar, lüks sınıfına girmektedir.
ALÜMİNOSİLİKAT CAMI VE KULLANIM ALANLARI
Bileşiminde %20’den fazla Al2o3 , az miktarda B2O3, bir miktar CaO’le çok az Na2O ya da K2O içeren camlara, alüminosilikat camları denir. Yumuşama sıcaklığının çok yüksek olması dolayısıyla bu tür camlar, laboratuar termometresi, beherglas gibi alevle doğrudan temas edecek malzemelerin üretiminde kullanılır.
Silisyum Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
%96 ve üzerinde SiO2 içeren camlara, silisyum camları denir. Bunlarda eritici ve sabitleştirici bileşenlerin oranı çok az olduğu için yumuşama sıcaklıkları çok yüksektir. En olumlu yanları, çok saydam olmalarıdır. Bu yüzden genellikle UV ve mikrop öldürücü lambaların yapımında kullanılır. Bunlar, ısıl şoklara karşı dayanıklılığı en yüksek olan camlardır. Ancak maliyetleri çok yüksektir. Bu yüzden silisyum camların günlük yaşamda çok fazla uygulama alanı yoktur.
Conclusion
Cam
5
çeşit’e ayrılır. Bunlar:

Soda-kireç camı
,
kurşun camı (kristal cam)
,
Borosilikat camları
,
Alüminosilikat cam
,
Silisyum camlarıdır
.
Kolayca yumuşatılabilmesinden dolayı soda-kireç camının maliyeti ucuzdur. Bu yüzden pek çok alanda tercih edilen bir malzemedir. Soda-kireç camlarının en önemli kullanım alanı, pencerelerdir. Renksiz türleri görünür ışığı çok iyi geçirdiği için pencerelerde Romalılar’dan beri kullanılmaktadır. Soda-kireç camlarının yaygın olarak kullanıldığı diğer bir alan, normal elektrik ampullerinin ve floresan lambalarının üretimidir.
Soda-kireç camının başlıca olumsuz yanı, sıcaklık değişimlerine karşı dirençsiz olmalarıdır. Bunun temel nedeni, soda-kireç camlarının yüksek ısıl genleşme özelliğidir. Yani ısıtıldıklarında bu camların hacimleri çok fazla artmakta, dolayısıyla cam çatlayıp kırılabilmektedir. Soğuk günlerde cam bardağa sıcak çay doldurulurken ısıl şok etkisiyle camın kırılmasının nedeni budur.
BOROSİLİKAT CAMLARI VE KULLANIM ALANLARI
Ağ örgülü yapı oluşturucu olarak SiO2 yanında bor oksitlerin kullanıldığı camlara borosilikat camları denir. Bu camların yumuşama sıcaklıkları çok yüksek olduğundan sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. Bu yüzden borosilikat camları ısıl cam olarak bilinir. Isıl camlar sıcaklık değişiminde kullanılmaktadır.

Camlarda ana bileşen olarak bor oksitleri kullanılmanın diğer bir olumlu yanı, asidik, bazik çözeltilere ve organik maddelere karşı dayanıklılıklarının yüksek olmasıdır. Bu yüzden laboratuarlarda kullandığımız termometre, beherglas, erlenmayer, balon joje gibi cam malzemeler genellikle borosilikat camlardan üretilmektedir.
Full transcript