Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

on 6 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Зорилго:
Агуулга:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж хэн бэ?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хэрхэн ангилах, оношлох
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах онол арга зүйн асуудал.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй багш хэрхэн ажиллах вэ?

Сэдэв: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг оношлох
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж хэн бэ?
Бие махбод, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгийн согогтой бөгөөд уг согог нь бусад төрлийн бэрхшээлтэй нэгдэн нийлсний улмаас бусдын нэгэн адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн үр дүнтэй оролцоход нь саад учруулахуйц болсон этгээдийг хэлнэ.
Хөгжлийн бэрхшээл үүсэх шалтгаан
Төрөлхийн
Олдмол
Эхийн хэвлийн байхдаа
Төрөлтийн үеийн
Хөгжлийн бэрхшээлийг хэрхэн ангилдаг вэ?
1. Импэйрмэнт
2.Чадвар алдалт
3.Хандикап
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй багш хэрхэн ажиллах вэ?
Аман ба бичгийн хэвэнд сургах
Ам ба дохио 2-ыг хослуулж хэрэглэнэ.
Хэлүүлж, бичүүлж сургах
Үзүүлэн дээр тулгуурлаж хичээлээ заана.
Ганцаарчилж ажиллах
Олон удаа давтаж хичээлээ заах
Амны хайрцаг дууриаж ярих
Амьдралын зөв дадал хэвшилд сургах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг оношлох
Багийн гишүүд:
Болорсувд
М.Гангаанай
Х.Гэрэлцэцэг
С.Дариймаа
ИМПЭЙРМЭНТ гэдэг нь хүний биеийн анатомийн бүтэц ба физиологи, сэтгэл зүйн үйл ажиллагаа алдагдах эсвэл хэвийн бус байхыг хэлнэ. Алдагдах, эсвэл хэвийн бус байдал нь байнгийн буюу түр зуурын байна.
ЧАДВАР АЛДАЛТ гэдэг нь импэйрмэнтээс болоод хүний хэвийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны чадвар нь дутуу буюу хязгаарлагдмал болохыг хэлнэ. Чадвар алдалт нь байнгийн буюу түр зуурын, эргэх ба эргэхгүй, сайжрах ба сайжрахгүй байж болно.

ХАНДИКАП гэдэг нь импэйрмэнт ба чадвар алдалтаас үүдээд гүйцэтгэх үүргүүд нь хязгаарлагдаж, хувь хүнд учирч буй гарз хохирлыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл дээрх шалтгаанаас болж тухайн хүний нийгмийн бүхий л\соёл, нийгэм, эдийн засаг, орчин тойрны\ амьдралд оролцох үүрэг, бололцоог алдагдахад нөлөөлнө. Ийм хүнийг нийгмээс тусгаарлагдаж байгаа хүн \хандикап\ гэж үзэж болно.
Импэйрмэнт, чадвар алдалт, хандикапын жишээ.
1.Импэйрмэнт- Дунд чихний идээт үрэвслийн улмаас чихний хэнгэрэг цоорох
Чадвар алдалт-Хүний хэлж байгааг бүрэн сонсож ойлгохгүй болох
Хандикап-Сонсгол муутайн улмаас сурлагаар хоцрогдож сургуулиас гарах
2. Импэйрмэнт-Даралт харвах
Чадвар алдалт-Гар,хөлд саажилт үүсч явж чадахгүй болох
Хандикап-Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй болсны улмаас ажлжжсаа гарах
3.Импэйрмэнт-Нүдний торлог хуулрах
Чадвар алдалт-Хараа муудаж юм харж чадахаа байх
Хандикап- Юм харахаа больсны улмаас жолоочын ажлаа үргэлжлүүлж чадахгүй болох


Хөгжлийн бэрхшээлийг
төрлөөр ангилах
1.Харааны:
Харааны өөрчлөлтэйгээ тогтоолгосон буюу өөрийгөө харааны өөрчлөлттэй гэж танилцуулсан,та тоноглол ашиглаж шалгасан бол
2. Сонсгол хэл ярианы-
Тухайн үйлчлүүлэгч юм сонсохдоо болон ярихдаа муу бэрхшээлтэй байсан бол3. Хөдөлгөөний
Тухайн үйлчлүүлэгч тэргэнцэр таяг ашигладаг, эсвэл явах суух зогсох гар хөлөө хөдөлгөхдөө бэрхшээлтэй байсан, өөрөө нэн талаараа хүндрэлтэйгээ хэлсэн бол4. Сэтгэцийн
Сэтгэцийн эмнэлгийн хяналтанд байдаг,унадаг татдаг,зан авирын өөрчлөлттэй бол
5. Оюуны хомсдол
Тусгай сургууль төгссөн, бичиг үсэг сураагүй,ойлгохдоо удаан, эхлсэн юмыг сонсож байгаа боловч нэг буюу хэд хэдэн давтан хэлүүлж байсан бол

6. Бусад
Дотор эрхтэний өвчин, арьсны эмгэг,түлэгдэлт, хиймэл зүрх ,бөөр, зэрэг бусад өвчний эмгэгээс болоод чадвар алдсан хүн байвал

7. Хавсарсан соготой
Тухайн үйлчлүүлэгч хөдөлгөөн,
харааны давхар бэрхшээлтэй
зэрэг нэгээс дээш
эмгэг согогтой бол
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн давуу ба сул талыг бичнэ үү.
Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн давуу тал:
Цэвэр ч нямбай
Тэвчээртэй
Худал ярьдаггүй
Тусархаг
Юмыг дуустал нь хийдэг
Зөв төлөвшсөн
Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн сул тал:
Ууртай
Ярих чадвар муу
Үгийн баялаг цөөн
Удаан ойлгодог
Уйлах
Нэгнийгээ цохих
Full transcript