Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islam - præsentation

No description
by

Mads Rokkjær Hammer

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islam - præsentation

AGENDA Indhold -Oversigt
-Historie
-Praksis
-Tradition OVERSIGT NØGLEFIGUR Muhammad
(570-632) TIDSREGNING STARTER 622 Hvad er Islam? Hvem var Muhammed? Muslimer anser Muhammed for at være den sidste og største af Guds profeter. Jeg er den sidste profet! Hvad er Koranen? Koranen er muslimernes hellige bog og er Guds ufejlbarlige og sande ord til muslimerne.
Det siges at Koranen var dikteret p arabisk af ærkeenglen Gabriel til Muhammed og indeholder Guds præcise ord - den kan derfor i princippet ikke oversættes. Hvordan begyndte det hele... -Muhammed fødes i Mekka 570.
-Han fik sin første vision som 40-aarig i 610
-Hævdede at Allah er den eneste, ene sande Gud. Islams fem søjler 1. Troen - Shahada: Der er ingen Gud uden Gud og Muhammed er hans profet. 2. Bønnen - Salat: Fem gange dagligt. Rituel afvaskning. Bederetning mod Mekka. 3. Almisse - Zakat: ifølge Koranen skal muslimen give2,5% af ens aarlige overskud til den fattige og trængende for at sprede islam. 4. Fasten - Sawm: Ramadan (følger maanekalenderen) - skal overholdes fra solopgang til solnedgang 5. Pilgrimsrejsen - Hajj: Alle muslimer, der økonomisk og fysisk er i stand til at gennemføre Hajj til Mekka SKAL gøre det mindst een gang i livet. Islams lære
(dogmatikken) GUD Han er een og den eneste ene. SYND Den værste synd, mennesker kan begaa er "shirk" - at sætte noget andet ved siden af eller værrere endnu: over Gud. ENGLE Der findes engle og disse er Allahs budbringere og handler paa vegne af ham. Onde aander, "djinner" findes ogsaa. Satan, iblis, er en falden engel. Engle udfører vigtige funktioner for Gud i nutid saavel som i efterlivet. DOMMEDAG Ved verdens ende vil Gud Allah dømme verden. Gode gerninger og overholdelsen af de fem søjler danner grundlag for Gud Allahs dom paa den yderste dag! FRELSE Afgøres paa troen (tror du = frelse), lige som det at udføre gode gerninger i overensstemmelse med søjlerne er vejen til frelse. ÆGTESKAB Ægteskabet er helligt, ærværdigt og utroskab fordømmes.
Mange muslimer lever i monogami, men det er tilladt manden at have op til fire koner. Kvinden staar under manden og det er mandens ret at kræve skilsmisse - det er straks sværere for kvinden, selvom der ses tendenser til en tilpasning inden for visse retninger. Maadeholdenhed inden for paaklædning er et krav for baade mænd og kvinder. KRIG Jihad (anstrengelse) er en indre og en ydre kamp - en aandelig og fysisk. Islams fjender, afgudsdyrkerke (de, der begaar "shirk") skal, ifølge Koranen, "slaaes ned (dræbes!), hvorend de findes."Paradis venter dem, der dør i kampen for islam - martyrerne. SPISEREGLER Muslimsk tradition forbyder at spise svinekød og at indtage berusende drikke. Hvorfor mon? Nogle ideer? Kød fra andre dyr maa spises, hvis det er slagtet efter muslimske foreskrifter - halal. Muslimer opfordrer til at spise en sund og nærende kost. Islam er den yngste af verdens store religioner, og gør krav paa at være den eneste monoteistiske religion, der eksisterer. Islams sandhed overtrumfer sledes baade jødedom og kristendom. Et sæt af religiøse praksisser regulerer muslimernes liv og tilfører/giver mening til nogle af de vigtigste overgange i livet.... Muslimske forbud -Koranen indeholder forbud mod at spise svinekød og alkohol.

-Det er forbudt at ryge

-Det er forbudt at tage renter - bankvæsen ikke tilladt

-(Hasard)spil er forbudt. TRADITION Familiesystemet -Udvidet familiebegret - ikke kernefamilie. -Arrangerede ægteskaber -Stærkt sammenhæn-
gende familiesystem..udpræget grad af kontrol.

-Ethvert familiemedlem udfylder en vigtig rolle i familien og i livet. KØNSROLLER -Mænd og kvinder forventes at opføre sig i overensstemmelse med sociale, kulturelle og religiøse forskrifter/traditioner. -Ifølge Koranen er mænd og kvinder lige i menneskelig værdighed. -Kvinder kan ikke selv afgøre valg af ægtemand, skilsmisse og opdragelsen af deres børn - her har manden retten paa sin side... INDFLYDELSE Muslimsk kultur har øvet (og øver) indflydelse paa en lang række af andre kulturer ligesom den har indoptaget (assimileret) elementer fra: Persisk (Iran), Bangladesh, Turkisk, Pakistansk, Mongolsk, Kinesisk, Indisk, Malaysisk Somalisk, Egyptisk, Indonesisk, Filipinsk, Græsk-ortodoks, Byzantinsk, Spansk, Balkan og øvrig vestlig kultur. ISLAM Work Cited http://www.patheos.com/Library/Islam/Ritual-Worship-Devotion-Symbolism/Rites-and-Ceremonies.html

http://www.ilaam.net/Brochures/Brochure-31.html http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html http://www.religionfacts.com/islam/practices/five_pillars.htm http://www.islam101.com/women/feminism.html Hvad er Islam?
Full transcript