Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Čtyři kultury ve vzdělávání

No description
by

Kamila Se

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Čtyři kultury ve vzdělávání

2) Kultura inženýrská
aneb vzdělání orientované na činnost mění svět
Atmosféra vzniku - 60. léta, reakce na vládu racionálního a kognitivistického přístupu v modelu experta. Silná víra ve stálý pokrok
Vzdělavatel vlastní obsah vědění, je činitelem změny. Žák se učit chce. Důležitost prostředí.
Nejvýraznější myšlenky
Kongres UNESCO
Kolb - 4 druhy učení tvořící vzdělávací cyklus
3) Kultura prorocké výchovy
aneb pouť k novému nebi a nové zemi
Amosféra vzniku - velké množství pohrom -> tlak na oblast výchovy a vzdělávání. Hlas veřejnosti požaduje, aby byly prostřednictvím výchovně-vzdělávacích postupů vštěpovány a upevňovány pozitivní hodnoty a humanitární přístup.
Vzdělavatel je charismatický prorok.
Condorcete - všeobecná reorganizace školního vzdělávání a výchovy - vsazen do žaláře
Paolo Freire - metoda alfabetizace. Vztah mezi člověkem a světem je dialektický. Kultura ticha
Čtyři kultury ve vzdělávání
1) Kultura expertů
aneb síla vědění vede k moci nad životem
Úvod
Exkurz do vinařství aneb co má společného vinař a vzdělavatel?

O čem se bavíme, když hovoříme o kultuře?

Paragoxy vědy o vzdělávání
Čtyři kultury ve vzdělávání
Walter Leirman

1. Pedagogika/andragogika nejsou považovány za plně vyvinuté vědy, ale spíše za pole pro praxi
2. Agenda dnešní vědy nezařazuje otázky výchovy mezi důležité.
3. Pedagogika/andragogika jsou příliš mladé disciplíny, musejí ještě růst a rozvíjet se.
4. Pedagogika/andragogika jsou příliš izolovány a také příliš rozděleny do různých proudů a polí činností, takže se stávají účastníky širšího multidisciplinárního sporu.
Vzdělavatel je v pozici experta a informátora, vlastní silnou autoritu vědění.

Žák tuto autoritu akceptuje.

Hovoříme o racionálně empirické strategii

Van Gelder - model didaktické analýzy

Lowyck - kognitivní pohled na učení
Kolbův cyklus učení
Zkušenost
často jsme konfrontováni s aspekty reality nejprve formou emocionálně zabarvených zážitků
Reflexivní pozorování
Abstraktní vytváření pojmů
formulování principů, pravidel nebo teorií odvozených z pozorování
Aktivní experimentování
4) Kultura komunikativního vzdělávání
Vzniká na počátku 90.let 20.století, kdy vládnou témata odcizení, rozervanosti, velkého obratu...
Jűrgen Habermas - komunikativní jednání
Kunnenman - podmínky ideální komunikace
F. Lyotard - postmoderní situace
Poslání vzdělávání v této perspektivě - napomáhat lidem, aby se stali autentickými a objektivně naslouchajícími činiteli
Vychovatel tu zaujímá pozici komunikátora a pomocníka, který povzbuzuje zúčastněné, aby mluvili a poslouchali.
Shrnutí
Kultura expertů:
• Vzdělavatel v pozici dodavatele odborných vědomostí a informátora. Vědomosti tvoří mocenskou základnu, ze které může ovlivňovat žáky. Jejich pozice spočívá v dobývání nových informací a v řešení problémů užitím vlastních racionálních sil.

• Přednosti – přispívá k řešení problémů

• Slabé stránky – necitlivost k hodnotám a citům

Kultura inženýrská:
• Vzdělavatel je v pozici plánovače (je činitelem změny), je to manažer procesů. Žák věci provádí, dělá rozhodnutí.

• Přednosti – plánování technické tvořivosti

• Slabé stránky – technocentrismus; tendence přeceňování aktivity

Kultura prorocká:
• Sní o morálně uvědomělé, svobodné a spravedlivé společnosti

• Vzdělavatel plní roli morálního příkladu, je podněcovatelem uvědomění. Žák je morálním činitelem, který mínění vytváří.

• Přednosti – orientace na hodnoty
• Slabé stránky – moralizování; malý pragmatický smysl

Kultura komunikativního vzdělávání:
• Vzdělavatel je komunikátor a usnadňovatel. Žák je zkušený expert nebo partner.

• Přednosti – orientace k životní zkušenosti a k budování pospolitosti

• Slabé stránky – malý zřetel ke globálním problémům

Děkuji vám za pozornost : )
Full transcript