Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of KİMYANIN SEMBOLİK DİLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

No description
by

Anıl Akça

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of KİMYANIN SEMBOLİK DİLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Kimyasal semboller kimya biliminin gelişimine bağlı olarak değişmiş ve zamanla bugünkü hale gelmiştir.
John Dalton 1803'de ilk bilimsel atom teorisini ortaya koymuştur.Dalton,atom teorisi ile uyumlu olacak şekilde atomlar için farklı semboller önermiştir.
Daltonun önerdiği semboller kolayca kullanılamamış ve tüm kimyacılar tarafından benimsenememiştir.

1813'de İsveçli kimyacı Jöns Jacob Berzelius sistematik bir sembol yazma yaklaşımı önermiştir.Berzelius sembollerde daire işaret yerine Latin alfabesindeki harfleri kullanmıştır.Zamanla tüm kimyacılar bunu benimsemiştir.
Günümüzde element sembolleri,elementin İngilizce ve Latince isminin ilk harfi ile gösterilir.Örneğin;oksijen elementi "O" ile gösterilir.
Elementin ismi aynı harfle başlıyorsa bazı elementlerin sembolleri iki veya üç harfle gösterilir.Örneğin;magnezyum elementi "Mg" ile gösterilir.
Element,kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan maddenin en basit birimidir.
Her elementin bir adı vardır.Bir elementin özelliği diğerlerinden farklıdır.
Elementler yapılarına göre üçe ayrılırlar.
ELEMENTLER VE ELEMENT SEMBOLLERI
Monoatomik(Tek atomlu) Elementler
Sadece bir tane atom içeren elementlerdir.Örneğin;Altın.
Diatomik(Iki Atomlu) Elementler
İki atomdan meydana gelen moleküllerden oluşan elementlerdir.Örneğin;Azot gazı.
Poliatomik(Çok Atomlu) Elementler
Üç veya daha fazla aynı cins atomun oluşturduğu moleküllerden oluşan elementlerdir.Örneğin;Ozon.
İÖ simya döneminde ancak onbir element biliniyordu.Bunlardan yedisi saf olarak elde edilen bazı metallerdi.
Bilinen en eski kimyasal semboller Eski Çin ve Eski Mısır'da kullanılmıştır.
Demir,bakır,altın,gümüş gibi olan bu metaller simyacılar için önemliydi.
Lavoisier'in 1782de yayımladığı bir eserindeki sembollerin,simyacıların sembollerine benzediği görülmektedir.
Simyacıların metaller için kullandığı bu sembollerden bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.Örneğin;tıpta ve genetikte dişiler için yumuşak bir metal olan bakırın sembolü,erkekler için ise sert bir metal olan demirin simgesi kullanılmaktadır.
ANIL AKÇA
Full transcript