Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4. Zawartość dobra wspólnego

No description
by

nasz Admin

on 9 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4. Zawartość dobra wspólnego

poszanowaniu i popieraniu podstawowych praw osoby
Dobrobyt
czyli rozwoju dóbr duchowych i ziemskich społeczności
Pokój społeczny
Zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa społeczności i jej członków.
Poszanowanie człowieka
Pracy
Czy dobra płaca wystarczy?
Przyjaźni
Zwykle jest utilitarna
Jaki wspólny mianownik?
Dobro wspólne
Różne grupy
Pluralizm kulturowy
4. Zawartość dobra wspólnego
Dobro wspólne obejmuje "sumę warunków życia społecznego, jak i zrzeszeniom bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 26).
?
Źródłem i syntezą tych praw jest w pewnym sensie wolność religijna, rozumiana jako prawo do życia w prawdzie własnej wiary i zgodnie z transcendentną godnością własnej osoby.

Prawo do życia, którego integralną częścią jest prawo do wzrastania pod sercem matki od chwili poczęcia; prawo do życia w zjednoczonej wewnętrznie rodzinie i w środowisku moralnym sprzyjającym rozwojowi osobowości;
Pierwszym prawem wymienionym na tej liście jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, które warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw i wykazuje w szczególności bezprawność wszelkich form przerywania ciąży i eutanazji.
prawo do rozwijania własnej inteligencji i wolności w poszukiwaniu i poznawaniu prawdy;
prawo do uczestniczenia w pracy dla doskonalenia dóbr ziemi i zdobycia środków utrzymania dla siebie i swych bliskich;
prawo do swobodnego założenia rodziny oraz przyjęcia i wychowania dzieci, dzięki odpowiedzialnemu realizowaniu własnej płciowości.
My czyli kto?
Podkreślone zostało również ogromne znaczenie prawa do wolności religijnej: „wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to jednostki, czy też grup społecznych i wszelkiej władzy ludzkiej, i to przynajmniej tak, żeby nikt nie był zmuszany do działania wbrew swemu sumieniu ani nie doznawał przeszkody, gdy działa według swego sumienia – prywatnie czy publicznie, sam albo stowarzyszony z innymi – w należnych granicach”.
Poszanowanie tego prawa jest jednym z charakterystycznych znamion „prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku”.
Ludzkość?
Moja rasa?
Moja sekta?
Moja grupa gangsterska?
Czy Kościół może stać się sektą?
Społeczeństwo polityczne
Dobro wspólne jest czymś innym w rodzinie a czymś innym w firmie
Wspólnota mieszkaniowa to nie rodzinny dom
Przyjaźń prawdziwie wzniosła tj. dająca szczęście to przyjaźń oparta na życzliwości.
W społeczeństwie ma spore znaczenie
Benevolentia – chcieć czyjegoś dobra (wł. ti voglio bene – kocham cię w znaczeniu przyjaźni)
Wspólne dobro jest naszym priorytetem...
Wspólnota wymaga dobrej komunikacji
Podobnej hierarchi wartości
Zderzenia cywilizacji: Samuel Huntigton (Feliks Koneczny)
Miłość do ojczyzny
Dlaczego patriotyzm ma złą prasę?
Nacjonalizm
Ksenofobia
Feminizm
Wspólne dobro pewnej grupy: kobiet
Jakie są cele?
Równość
Szacunek
W różnych kulturach oznacza to różne rzeczy...
Co to oznacza w Kościele?
A w Dziele?
Dziękujemy za uwagę!
Zapamiętaj: widok przez mikroskop nie pokazuje świata w swoich prawdziwych wymiarach.
Aby w pełni zrozumieć rzeczywistość trzeba mieć szerokie spojrzenie
Ponownie dziękujemy za uwagę!
Każdy dyktator zapewnia pokój!
Jak mierzyć dobrobyt?
Jedynaste nie mieszaj!
Full transcript