Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Depinisyon ng Pagsasalita

fil 1 report
by

Roxanne Estrella

on 15 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Depinisyon ng Pagsasalita

Pagsasalita/Pagbigkas
Ito ang kakayahang ihatid ang naiisip o nadarama sa pamamagitan ng mga salitang nauunawaan ng kausap, at sa pamamagitan ng wika na karapat-dapat hindi lamang sa nagsasalita kundi maging sa kausap man.
" Pakikibaka sa Kaba o Nerbyos"
Ilan sa inyo ang hindi kinakabahan kapag nagsasalita sa harap ng klase?
Alam ba ninyo na maging ang mga mahuhusay na tagapagsalita ay kinakabahan din kung kaharap na ang maraming tagapakinig?
"Upang mabawasan ang Kaba"
Una:

-Kinakailangang paghandaan ninyong mabuti ang report.

-Kung handa na kayo, makakaramdam kayo ng kumpyansa sa sarili.
Ikalawa:

-Isipin ninyo na mas alam ninyo ang inyong report kaysa sa mga kaklase ninyo dahil pinaghandaan ninyo ito.
Ikatlo:

-Isipin din ninyo na maging ang mga kaklase ninyo ay rereport din, at ang nararamdaman ninyo ay nararamdaman din nila.
Ikaapat:

-Maghanda ng pantulong na viswal. Makakatulong itong mabawasan ang inyong kaba dahil mafofokus dito ang mga mata ng inyong mga kaklase.
"Mga paraan sa Pakikibaka sa Kaba o Nerbyos"
1. Ihantad ang sarili sa mga gawaing pasalita.
2. Maghanda.
3. Maging Positibo.
4. Gumamit ng mental na paglalarawan sa sarili o viswalisasyon.
5. Tandaan na maraming palatandaan ng kaba na hindi nakikita ng mata.
6. Huwag asahang maging perpekto.
"Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita"
Ang kaalaman tungkol sa wika lalo sa palatunugan at paraan ng pagbigkas ay nakakatulong sa tagapagsalita upang malinaw na mapigkas ang mga salita. Bukod dito, upang maging epektibong tagapagsalita ay kailangang malaman ang sumusunod na mga factor.
"Mga Factor Para sa Mabisang Pagsasalita"
1. Pagtiyak sa layunin.
2. Kaalaman sa Paksa.
3. Tiwala sa sarili.
4. Kasanayan.
" Mga kasangkapan Tungo sa Mabisang Pagsasalita"
1. Wasto at malinaw na pagbigkas ng salita.
2. Tinig
3. Tindig
4. Galaw
5. Kumpas
"Ilang Tip sa Pagdaragdag ng Tiwala sa Sarili sa Pagsasalita"
Marami na kayong alam na mahalagang bagay na kailangan sa mabisang pagsasalita. May sapat na kayong kaalaman tungkol sa mga kasangkapang dapat taglayin ng isang tagapagsalita. Ito ang mga tip sa ibaba.
1. Praktis o Pagsasanay
2. Paggamit ng pisikal na gawain.
3. Pag-organisa ng sasabihin
4. Pagpili ng gustong paksa
5. Pagdevelop ng nararapat na pag-uugali
Depinisyon ng
Pagsasalita/Pagbigkas
Full transcript