Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

activităţile extraşcolare

prezentarea lucrării de licentă
by

Teodora Hojbota

on 17 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of activităţile extraşcolare

activităatile
extrascolare Activităţi cu rol complementar
orelor clasice de predare - învăţare Activităţile extracurriculare se desfăşoară
în şcoală şi nu sunt incluse
în curriculumul obligatoriu sau extins.
Ele sunt organizate de către cadrele didactice
la cererea şi cu participarea elevilor
şi se desfăşoară în timpul
liber al copiilor. excursiile vizitele la muzee
sau alte instituţii concursuri şcolare echipele sportive
ale şcolii proiecte pe difetite
teme (ex. ecologice) serbările şcolare rolul lor în
dezvoltarea personalităţii
copiilor
„Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte
că învăţarea este firească, că a-ţi place să înveţi
este normal şi că învăţarea autentică înseamnă
învăţare pasionată.
Un curriculum şcolar ce apreciază întrebările
mai mult decât răspunsurile… creativitatea mai mult decât reproducerea informaţiilor… individualitatea mai mult decât conformismul… şi excelenţa mai mult decât realizările standard.”
Tom Peters Excursia poate fi considerată
„lecţia după care nu sună clopoţelul,
lecţia în care se deschide marea carte a naturii, a patriei,
lecţia în care elevii văd locuri necunoscute
şi află lucruri neştiute” (Ilie F.) Ele pot constitui puncte de plecare
pentru orientarea şcolară a copiilor cu talente deosebite
spre şcoli de profil artistic, muzical, de balet,
gimnastică, ansambluri de dansuri, etc.
şi de aici pentru alegerea unei profesii. Serbarea şcolară este o modalitate eficientă
de stimulare a personalităţii elevilor
de descoperire şi cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor. Împreună pentru o lume mai curată Amenajarea şi îngrijirea unei grădini Igienizăm zona Munca ne face fericiţti CUPRINS
I. PROFILUL PSIHOPEDAGOGIC AL VÂRSTEI ŞCOLARE MICI
Noţiuni introductive
Dezvoltare fizică
Dezvoltare senzorială
Gândirea
Limbajul
Memoria
Imaginaţia şi creativitatea
Dezvoltarea socio-afectivă
Stima de sine INTRODUCERE 3. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN CICLUL PRIMAR ,
ANALIZĂ PEDAGOGICĂ GENERALĂ
Învăţământul – sistem şi proces – delimitare conceptuală
Forme de organizare a activităţilor instructiv-educative
Taxonomia formelor de organizare a activităţilor
instructiv-educative
Abordarea comparativă a formelor de activitate
instructiv-educative desfăşurate în mediul şcolar şi extraşcolar
Activităţile extraşcolare: serbări, concursuri, excursii şcolare
Valenţele educative ale activităţilor extraşcolare 4. ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR ,
- cercetare psihopedagogică
Scopul cercetării
Obiectivele cercetării
Ipotezele cercetării
Metodologia cercetării
Lotul de subiecţi
Rezultate obţinute CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
EDUCAŢIONALE BIBLIOGRAFIE ANEXE Activităţile extraşcolare răspund provocărilor societăţii actuale,
prin ieşirea din cadrul destul de rigid al şcolii,
şi prin organizarea de activităţi în care cooperarea cu comunitatea,
interesul copiilor şi al societăţii, problemele reale ale acestora
să fie prioritare.
Prin intermediul acestor activităţi se reuşeşte renunţarea
la maniera mono-disciplinară şi ermetică de comunicare a conţinuturilor
şi se face începutul unei deschideri reale, transdisciplinare a şcolii către o comunicare reală cu elevii. ARGUMENT Personal cred că aceste activităţi sunt direcţia de dezvoltare a învăţământului de azi şi de mâine.
Realizarea de proiecte, serbările, carnavalurile, excursiile, revistele şcolare, activităţile de ecologizare sau de promovare a ecologiei, concursurile îşi pun amprenta în dezvoltarea copiilor.
Le consider poate mai eficiente decât activităţile şcolare, deoarece reuşesc să implice o participare activă a elevilor. Motto PROFILUL PSIHOPEDAGOGIC
AL VÂRSTEI ŞCOLARE MICI Dezvoltare fizică Dezvoltare senzorială Noţiuni introductive Gândirea Memoria Stima de sine
Copilul (7-11 ani) se află în stadiul o peraţiilor concrete .
nu mai este atât de egocentric, vede şi punctul
de vedere al celorlalţi
gândirea copilului are totuşi dificultăţi în manipularea
noţiunilor pur abstracte pentru a le înţelege.
Copiii aflaţi în această perioadă sunt caracterizaţi de o dorinţă
extraordinară de a culege informaţii despre lume. La majoritatea fetelor apare un puseu de creştere
şi începe şi la o parte dintre băieţi, decalajul putând
provoca sentimente de frustrare pentru ambele categorii
Se modifică a proporţiile dintre cap şi trup.
Sistemul muscular progresează, îndeosebi sub raportul
masei sale.
Creşte forţa musculară, precizia şi viteza motrică
Creierulul creşte în volum (aprox. 1200g) şi
la o organizare de căi funcţionale noi.
Copilul devine mult mai rezistent la boli, decât
în perioadele anterioare.
. Vârsta şcolară mică, numită şi copilăria
mijlocie ( 6/7 – 11/12 ani) este o perioadă ]în care modificarea statutului social este mai important decât schimbările ce au loc la nivel cognitiv.
Momentul intrării în viaţa şcolară
reprezintă o schimbare de statut dramatică şi creează o stare de dezechilibru
După stadiile dezvoltării individului ale lu
Erik H Erikson, şcolarul mic se află în
stadiul caracterizat de criza competenţă versus inferioritate. În această perioadă au loc importante achiziţii
în planul proceselor şi reprezentărilor senzoriale.
Dezvoltarea senzaţiilor este un proces în continuă
desfăşurare, sensibilitatea perceptivă şi pragurile absolute
cunoscând la rândul lor progrese importante. Predomină memoria mecanică, involuntară
şi de scurtă durată.
Copilul reţine ceea ce l-a interesat mai mult,
(caracterul efectogemn al memoriei.
Se dezvoltă strategiile mnezice.
Strategiile de reactualizare vor putea fi folosite
în jurul vârstei de 10-11 ani. Imaginea de sine ca parte constitutivă a stimei
de sine a copilului se bazează, mai ales,
pe imaginea pe care alţii i-o prezintă şi
pe ,,hrana afectivă” pe care i-a dăruit-o familia sa.
Stima de sine, este puternic influenţată
de reuşitele pe care copilul le are în copilărie
la fel de locul ocupat în cadrul colectivului
şi modul de a se pune pe sine în valoare. Aceste activităţi vizează extinderea culturii generale
şi de specialitate a copiilor.
De cele mai multe ori, activităţile extraşcolare
sunt corelate cu activităţile extracurriculare,
şi cu cele aparţinând curriculumului la decizia şcolii.
Ele oferă posibilitatea abordării transdisciplinare
a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
pe care copilul le-a dobândit
în cadrul activităţilor şcolare. Atractivitatea lor ridicată duce
la o participare numeroasă
şi la o implicare activă a copiilor. Participarea părinţilor este un alt factor
care sporeşte eficienţa acestor activităţi.
Creşte în acest fel interesul părinţilor
pentru activitatea şcolară şi implicarea lor
în luarea unor decizii la nivelul şcolii. Într-o cercetare efectuată de Rachel Hollrah,
profesor la Iowa State University,
a evidenţiat rolul activităţilor extraşcolare
în evoluţia şcolară a copiilor
şi în dezvoltarea personalităţii lor. Activităţile extraşcolare oferă
cele mai eficiente modalităţi de formare
a caracterului copiilor încă din clasele primare,
deoarece sunt factorii educativi
cei mai apreciaţi şi cei mai apropiaţi
de sufletele copiilor.
Full transcript