Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASININ EXCELDE VE ICRON ÇİZELGELEME

No description
by

Büşra Kaymaklı

on 19 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASININ EXCELDE VE ICRON ÇİZELGELEME

Üretim, bir fiziksel varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapma veya hammadde ve yarı ürünleri kullanılabilir bir ürüne dönüştürme olarak tanımlanmaktadır.

Bu dönüşüm sürecinde girdiler, üretim süreci sonucunda çıktı haline getirilmektedir.
ÜRETİM VE ÜRETİM SÜRECİ
ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRMASI
Üretim Yöntemine Göre
Birincil Üretim
Analitik Üretim
Sentetik Üretim
Fabrikasyon Üretim
Montaj Üretim
Ürün Cinsine Göre
Demir-Çelik Üretimi
Kömür Üretimi
Takım Tezgahları Üretimi
Kimyasal Maddeler Üretimi
Elektriksel Araç Gereç Üretimi
Elektronik Ürünler Üretimi
Tekstil Ürünleri Üretimi
Ürün Miktarına veya Üretim Akışına Göre
Sürekli Üretim Sistemi
Kesikli Üretim Sistemi
Proje Tipi Üretim Sistemi
Bilgisayar Destekli Üretim Sistemi
ÜRETİM PLANLAMA
Üretim planlama, müşterilerin taleplerini karşılayacak ve kurum kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak şekilde üretim ve tedarik faaliyetlerinin organize edilmesidir.
ÜRETİM SİSTEMLERİ
Büşra KAYMAKLI
BİTİRME TEZİ ÇALIŞMASI

ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASININ EXCELDE VE ICRON ÇİZELGELEME PROGRAMI ÜZERİNDE UYGULANMASI
Üretim Planlama Kapsamı
Ön Planlama
Işyeri düzeni
Ürün tasarımı ve geliştirme
Planlama
Kaynakların planlanması
Operasyonların planlaması
Kontrol

Üretim sistemi, işgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye gibi girdilerin belirli bir dönüştürme sürecinden geçirilerek mal veya hizmetin üretildiği, işletme sisteminin bir alt sistemidir.

Her sistemde olduğu gibi üretim sistemi de, bir çevrede faaliyetlerini sürdürür ve bu çevredeki değişimlerden etkilenir.
Üretim Yönetim Sistemi
ÜRETİM PLANLAMA TÜRLERİ
Uzun Dönemli Üretim Planlama
Işletmelerin isteklerine göre 5-10 yıl arası bir dönem için yapılan uzun dönemli planlama faaliyetleri, isletmelerin üretim stratejilerini belirlediğinden üst düzey yöneticiler tarafından yürütülür.
Orta Dönemli Üretim Planlama
Orta dönemli üretim planlamasının süresi işletmelere göre değişmekle beraber, genellikle 6–18 ay arası dönemler için hazırlanırlar.
Kısa Dönemli Üretim Planlama
Kısa dönemli planlamada, ana üretim çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeyle, ne üretilecek, kaç tane üretilecek, üretilenler ne zaman tamamlanacak sorularına cevaplar aranırken; satın alma, üretim, alt montaj ve montaja kadar uzanan ilişkiler zinciri incelenir.
Üretimin Planlama Faaliyetleri İle İlişkisi
Makine Çizelgeleme
Üretim Çizelgeleme
Çok işlem, atölye tipi üretim sistemi
Tek işlem, paralel makineler
Tek işlem, tek makine
Akış tipi üretim (Flow shop)
Atölye tipi üretim (Classic job shop)
Açık atölye tipi üretim (Open job shop)
Parti tipi üretim (Batch shop)
Parti/Akış tipi üretim (Batch/Flow shop)
Imalat hücresi (Manufacturing cell)
Montaj atölyesi (Assembly shop)
Montaj hattı (Assembly line)
Iletim hattı (Transfer line)
Esnek iletim hattı (Flexible transfer line)
ÇİZELGELEMENİN SINIFLANDIRILMASI
ÇİZELGELEME
Çizelgeleme bir karar verme sürecidir. Faaliyetlerin hangi sırada olacağına ve ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine karar verilmektedir.Ayrıca çizelgeleme, planlamacılar tarafından kullanılan yaygın bir metot, saat, gün, hafta gibi zaman periyotlarında işlerin kaynaklara yerleştirildiği basit bir planlama tablosudur.

SONLU KAPASİTE PLANLAMA(ÇİZELGELEME)

Sonlu kapasite çizelgeleme; ürünleri üretmek için gerekli olan işlemlerin başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesidir.

Kapasite planlama modülünde, sonlu kapasite çizelgeleme doğru ve kesin verilerin mevcut olduğu kısa dönem üretim çizelgeleri için kullanılmaktadır. Çizelge tüm üretim kaynaklarını kapsamlı ve zaman bazlı olarak iş yüklerini göstermelidir.
FABRİKA TANITIMI
Hayat Holding ticaret yaşamına 1937 yılında Sultanhamam’da Fahri ve Avni Kiğılı kolektif tekstil şirketiyle başladı.

Bu zamana kadar kendini geliştirerek gelen Hayat Kimya kağıt, deterjan ve hijyen üretimi ile Dünya çapında pazar payına sahiptir.

Hayat Kimya deterjan bölümü sıvı deterjan, toz deterjan, bulaşık deterjanı, krem temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyicisi, şampuan, yüzey temizleyicisi üretmektedir.
HAYAT KİMYA DETERJAN BÖLÜMÜ ÜRÜNLERİ
ÜRÜNLER VE ÜRETİM ZAMANLARI
GANTT ŞEMASI
EXCEL DE ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASI
K0705 Hattında Üretilen Ürünler ve SAP’ den Çekilen Miktarlar Tablosu
EXCEL DE ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASI
EXCEL DE ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASI
EXCEL DE ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASI
EXCEL DE ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASI
EXCEL DE ÜRETİM ÇİZELGELEME ÇALIŞMASI
Network Tabanlı Modeller
Network tabanlı APS yazılımları, müşteri siparişleri ve bu siparişlerin üretim sistemi içinde izledikleri rotalara ağırlığın verildiği bir yaklaşım sergilerler.
Çizelgeleme işlemi siparişten operasyonlara doğru ilerler. Sipariş girilir girilmez, malzeme ve kapasite ihtiyaçları belirlenir ve seçilen kurala göre kaynaklara atanır ve bu işlemler her sipariş girişinde tekrarlanır.
Son yıllarda ortaya çıkan çizelgeleme yazılımlarının büyük çoğunluğu ağırlıklı olarak bu metodu kullanmaktadırlar.
Network tabanlı APS yazılımlarının en büyük avantajı, üretim sistemindeki öncelik/önem sorunlarını global düzeyde çözebilmesi, ileride ortaya çıkabilecek darboğazları belirleyebilmesi ve siparişleri senkronize edebilmesidir.
Sipariş usulü çalışan (make-to-order) sistemlerde, müşterinin taleplerine hızlı karşılık verebilme konusunda tek geçiş mantığı, çoklu geçiş mantığına göre daha uygundur.
ÇİZELGELEME YAZILIMLARI VE SINIFLANDIRMA
Simülasyon Tabanlı Modeller
Bu kategorideki APS yazılımlarında üretim sisteminin tamamına global düzeyde bakmak yerine, spesifik lokal hedefleri gerçekleştirebilmek için belirli iş istasyonları üzerine yoğunlaşılır.
Lokal hedeflerin global önceliklerden daha önemli olduğu sistemlere daha uygundur.
ICRON Programı ve Özellikleri
Matematiksel Modeller
Matematiksel modeller “optimum sonuç” sunmayı hedeflerler.
Sinir ağları, dal-sınır algoritması, doğrusal programlama, dinamik programlama, genetik algoritmalar, yapay zeka ve kişisel (heuristic) iterasyonlar bu sistemlere örnek olarak verilebilir.
Optimum çözümü sunmak gibi bir avantaj sunmalarına karşın, üretim sistemlerindeki değişkenlikler, bu tür modellerin bilgisayar üzerinde olsa bile çözümünün uzun zaman alması, yanlış model kurma riski gibi dezavantajları vardır.
ICRON programı bir Network tabanlı modeldir.
ICRON, üretim sahasını kusursuz bir şekilde yazılıma yansıtması konusundaki iddiasıyla stok maliyetlerinizi düşürürken, mükemmel ve hızlı planlama yapmanızı sağlar.
Sadece ürünlerin planlamasını değil vardiyaları da planlama olanağı,
Aralara acil iş veya sipariş alarak istenildiği anda yeniden planlama yapabilme,
Takvimi, çalışma vardiyalarını kolaylıkla değiştirebilme, iş planına kaynak detaylı ekleyebilme.
Büyük miktarlı üretimlerde bir sonraki aşamaya ara miktarlar göndererek planlama yapma imkanı...
ICRON Çalışma Prensibi
ICRON Adımları
ICRON Adımları
ICRON İçin Kullanılan Ürün-Vardiya Tablosu
ICRON EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
ICRON

ICRON
ICRON Görünümü
SONUÇ
Proje kapsamında Hayat Kimya fabrikasının ürettiği ürünleri tanıma fırsatını yakaladım. 12.05.2014 tarihli ICRON üzerinde yapılan üretim çizelgeleme çalışmasında bizzat görev aldım. Bu tarihli çalışma için Gannt Şeması oluşturdum. Şişe planlamasınıve sıvı planlamasını ICRON programında oluşturdum.
SONUÇ
Çizelgeleme çalışmasını önceden Excel üzerinden yapılıyordu. Fakat bu gelişen teknolojiye göre ayak uyduramamaktadır. En basit özellik olarak ICRON sonraki günleri kendisi tamamlayabilir iken Excel de böyle bir özellik yoktu.ICRON ayrıca yalnızca ürünlerin planlamasını değil vardiyaları da planlamasını yapıyordu. Acil iş veya sipariş alarak istenildiği anda yeniden planlama yapabilme imkanımız olabiliyordu.

Sıvı üretimi için çizelgeleme yaparken şişe üretimi için de yapılan çizelgeleme çalışmasına bakıp bir planlama yapabiliyoruz. Sistemin bir diğer avantajı da çalışma vardiyalarını kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Büyük miktarlı üretimlerde bir sonraki aşamaya ara miktarlar göndererek planlama yapma imkanımızı bize sağlıyor.

Bir işin bitiminden bir sonraki operasyonun bitimine kadar kullanıma kapatılabilme özelliği de mevcuttur. Excel de olmayan bir diğer özellikte sistem bize hazırlık sürelerini de dahil edip göstermesidir. SAP ‘den çektiği verilerle birlikte çalışır.
SONUÇ
ICRON programı daha da geliştirilemez mi? Tabii ki de geliştirilebilir. Peki nasıl? ICRON vardiya, makine bakım, stok, bekleme ve hazırlık süreleri gibi birçok kategori dikkate alınarak üzerindeki iş emirlerini baz alarak çizelgeleme yapabilir duruma gelmeli. Böylece üretim planlamada hız ve verimlilik artacaktır. ICRON da mevcut olan “Planlama” Sekmesi gibi “Iş Emirleri” sekmesi de bulunmalıdır. Bu sekmeye Tablo 9.1 ( ICRON için Kullanılan Ürün-Vardiya Tablosu)’deki gibi bir tablo oluşturmak için “Çizelgeleme Oluştur” sekmesi kullanılabilir.

Bu sekme de haftalık çalışan sayısı da günlük olarak girilip oluşturulabilinir. Böylece de üretim planlama işleri bir nebze daha kolaylaşacak ve üretim hızı ve verimlilik artacaktır.

KAYNAKÇA
Altınparmak, E. (2010, Ocak). Çorap Imalatında Paralel Makine Çizelgeleme Metodu Ve Iş Akışında Darboğaz Yönetimi. Yükseklisans Tezi ,Istanbul, Istanbul Teknik Üniversitesi, Fenbilimleeri Enstitüsü.
Kimya, H. (Tarih Yok). Hayat. Mayıs 2014 Tarihinde www.Hayat.Com.Tr: Http://www.Hayat.Com.Tr/Hakkimizda/Tarihce.Aspx Adresinden Alındı
Kimya, H. (Tarih Yok). Hayat. Mayıs 2014 Tarihinde www.hayat.com.tr: Http://www.hayat.com.tr/Markalar/Bingo.Aspx Adresinden Alındı.
Kızılkaya, H. T. (1996). Deri Giyim Sanayi İşletmelerinde Üretim Planlaması Üzerinde Bir Araştırma. Yükseklisans Tezi . Ankara.
Kobu, Bülent, (1996), Üretim Yönetimi, Istanbul Üniversitesi Işletme Fakültesi Işletme Iktisadı Enstitüsü Araştırma Ve Yardım Vakfı Yayın No: 01, 9:1-44; 405- 438, Istanbul
Örenli, C. (2009). Talebin Belirsiz Olduğu Ortamda Üretim Planlama Çalışmalarında Bulanık Mantık Yaklaşımı. Yükseklisans Tezi, Istanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sungur, B. (2009, Şubat). Hiyerarşik Işgücü Çizelgeleme Problemi için Tamsayılı Programlama Modeli. S. 23-31.
Tekin, Mahmut, (1996), Üretim Yönetimi, Cilt 1, Arı Ofset, 2-36.247-250:264-286, Konya.
Üreten, Sevinç, (2002), Üretim / Işlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, 3:6-23, Ankara
....
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Full transcript