Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FILIPINO REPORT

No description
by

on 20 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FILIPINO REPORT

TALASALITAAN :
Ang talasalitaan na tinatawag ding Vocabulary o bukabularyo, ay ang pangkat ng mga salita na nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Ang talasalitaan ay karaniwang umuunlad na kaalinsabay ng edad, at nagsisilbing isang gamitin at pundamental na kasangkapan para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman.

Ang pagkakamit ng malaki at malawak na talasalitaan ay isa sa pinaka malaking hamon sa pagkatuto ng isang pangalawang wika. Sa pangkaraniwan, ang talasalitaan ay binibigyang kahulugan bilang ang "lahat ng mga salitang nalalaman at ginagamit ng isang partikular na tao".Sa kasawiang palad, ang kahulugang ito ay hindi sumasaklaw sa mga paksang kasangkot sa pag-alam ng isang salita.
Halimbawa:
1. Katigan - sang-ayunan, kampihan
2. Pangangamkam - pagkuha
3. Masinsinan - seryosong pag-uusap
4. Pang-uuyam - paglait
5. Sagrado - banal
6. Hinawan - nilinis
7. Pitagan - paggalang
8.Tumangkilik - nag-aruga
9. Tinalunton - sinundan
10. Mauulinigan - Maririnig
Pagsusuring Pangkayarian
(Structural Analysis)
Ito ay isang paraan ng pag-unawa sa salita sa pamamagitan ng paghihimay-himay sa mga bahagi ng salita tulad ng salitang-ugat, mga panlapi, at sa paraan ng pagkakabuo ng salita tulad ng pag-uulit ng pantig at salita at ng pagtatambal.
Halimbawa:
buhay
kabuhayan
nabubuhay
buhay-buhay
buhay-alamang

Paggamit ng mga Palatandaang Nagbibigay ng kahulugan
(Context Clue)
Ang mga pahiwatig o palatandaan ay nakikita sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-uugnay ng mga salitang sinusundan o sumusunod sa di-kilalang salita.

1. Sa pamamagitan ng kasingkahulugan ng salita na napapaloob din sa pangungusap.
Halimbawa:
Masarap mamuhay sa bansang may kasarinlan na kung saan may kalayaan ka sa pagkilos at pagsasalita.


2. Sa pamamagitan ng kasalungat na kahulugan ng salita.

Halimbawa:
Masugid si Renato na makatapos ng hayskul ngunit tila matamlay naman ang kanyang ama na tustusan siya dahil sa kakulangan ng salapi.

3. Sa pamamagitan ng katuturan ng salita.

Halimbawa:
Ipinamalas ng mga tao sa EDSA ang marubdob o matinding pagnanasa na magkaroon ng kalayaan.


4. Pag-uugnay sa sariling karanasan. Nakikilala ang bago o mahihirap na salita sa pamamagitan ng pag-alala sa mga naging karanasan.

Halimbawa:
Dahil sa bahang dala ng bagyong si Roming, inilikas sa ligtas na pook ang mga tao sa aming lugar.

5. Ayon sa sitwasyong pinaggamitan ng salita. Dito nauunawaan ang salita ayon sa mga pangyayari o sitwasyon na kaugnay nito.

Halimbawa:
Pinag-iibayo ng pangulo ang kampanya laban sa lumalaganap na kilusan ng mga pangkat laban sa pamahalaan. Itinaas niya ang moral at sahod ng mga kawal.

6. Sa pamamagitan ng buod o lagom ng binasa.

Halimbawa:
Naranasan niya ang matinding kahirapan noong siya ay bata pa. Salat na salat silang mag-anak sa pagkain, damit at maayos na tirahan. Mula siya sa isang maralitang mag-anak.7. Sa pamamagitan ng halimbawa.

Halimbawa:
Maiiwasan ang sigalot tulad ng patayan, nakawan, awayan kung ang mga mamamayan ay matututong kumilala sa Diyos at magmahal sa kapwa.

8. Sa pamamagitan ng pormal na depinisyon ng salita.

Halimbawa:
Mahilig tayo sumulat ng sanaysay. Ito ay isang kathang tuluyan na naglalahad ng kaalaman, kuru-kuro at damdamin ng sumulat.


SALAMAT!
Iba Pang Paraan sa Paglinang at Pagpapalawak ng Talasalitaan
Magpantay, Gladys B.
Navidad, Analet

9. Sa pamamagitan ng paglalarawan.
Halimbawa:
Sa kabuuan ng kanyang mukha.
Sa mga mata niya at sa nagbabagong pangangatawan, sa balat niyang manilaw-nilaw at pinamumutukan ng maraming tagiyawat. Ang mga ito ay naglalarawan na siya ay lumipas na sa pagiging musmos.

10. Sa pamamagitan ng pahiwatig na tono o damdamin.

Halimbawa:
Mula sa kusina, ang tibok ng aking puso ay nakipag-unahan sa aking mga hakbang. At ang aking agam-agam ay napawi nang makita ko siya sa sala.

C. Pag-uugnayan ng mga Salita
(Word Association)

Maari ring makita ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagsusuri sa kaugnay ng mga salita o ideya upang mabuo ang kabuuang pananaw sa kahulugan nito
1. Pagsasama ng salita sa iba pang salita upang makabuo ng ibang kahulugan (collocation). Nabibilang dito ang mga matalinhagang salita o parirala.

Halimbawa: puso = bahagi ng katawan ng tao
bato = matigas na bagay
pusong bato = matigas ang puso o sa tunay na kahulugan ito ay naglalarawan ng taong hindi marunong mahabag o maawa.

2. Pagbibigay ng iba pang salita na halos kapareho rin ng kahulugan ng pangunang salita. (clustering)
Halimbawa: Anu-ano ang iba pang salita na maaaring ipalit sa salitang tingnan?
Full transcript