Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kiezen voor optimale ontzorging

No description
by

HOBIJ Pioneers at work

on 12 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kiezen voor optimale ontzorging

Kiezen voor optimale ontzorging
Gezamenlijke doelen in kwaliteit, beschikbaarheid en flexibiliteit.
Bedankt voor uw aandacht!
Inhoud presentatie
Aanleiding
Partnerschap
HOBIJ & BU Techniek
Werkwijze
Financieel
Key Performance Indicators
Aanleiding
Engie heeft behoefte aan:

Een partner die invulling kan geven aan hun flexibiliteitsvraag.
Een partner waarmee zij een relatie kan opbouwen.
Aanleiding
Wat kunt u van HOBIJ verwachten:

Een professionele partner
Proactieve advisering.
Het aanleveren van de juiste resources op het juiste moment.
Streeft gezamenlijk met Engie dezelfde doelen na.
Ontzorging: Engie kan zich richten op haar core business.
Wij faciliteren verdere groei en ontwikkeling.
Wij geloven sterk in partnerschap en co-creatie: samen kijken naar de optimale vorm van flex.
Partnerschap
Behoefte vanuit Engie: een broker-rol
Partnerschap
Invulling van de broker-rol
HOBIJ kan dit vormgeven in meerdere rollen:

Makelaarsrol
Master Vendor
Partnerschap
Behoefte vanuit Engie:
Onderlinge samenwerking preferred leveranciers
Partnerschap
Invulling onderlinge samenwerking preferred leveranciers
Wat ons betreft spitst de samenwerking zich toe op onderstaande:

Genereren en managen van de Engie voorkeurslijst,
Poolmanagement,
Planning,
Leverbetrouwbaarheid,
Transparantie.
Partnerschap
Invulling onderlinge samenwerking preferred leveranciers
Partnerschap
Behoefte vanuit Engie: Flex-vast
Partnerschap
Invulling flex-vast
Wij stellen voor allereerst heldere afspraken en verwachtingen over en weer te definiëren alvorens wij tot een concrete uitwerking kunnen komen.
Mogelijke insteek kan zijn:

Groei van vaste pool HOBIJ,
Door opleiding HOBIJ breed inzetbaar,
Projectmanagement,
Gereduceerd tarief.
Partnerschap
Invulling flex-vast
Voor versteviging van de samenwerking tussen Engie en HOBIJ is een plan van aanpak gewenst:
Partnerschap
Invulling flex-vast
Partnerschap
Behoefte vanuit Engie: Transparantie via compliance
Partnerschap
Invulling transparantie via compliance
Compliance is bij HOBIJ een vanzelfsprekendheid:

Onze opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op een flexleverancier die niet alleen de juiste mensen voor hen weet te vinden, maar tevens risico’s in het kader van de ketenaansprakelijkheid uitsluit.

Partnerschap
Behoefte vanuit Engie:
Standaardisatie middels automatisering
Partnerschap
Invulling standaardisatie middels automatisering
Vanaf 01/2016 werken wij met een, voor ons, volledig nieuw software-pakket. De verschillende mogelijkheden hiervan:

Tijdregistratiesysteem
Planningstool
Vendor Management Systeem
Klantportaal

HOBIJ organisatie & BU Techniek
Vanaf de start HOBIJ 1.0 naar een futureproof HOBIJ 3.0
Herbezinning, revitalisatie en continu werken aan verbetering en optimalisatie zorgt bij HOBIJ voor:

Groeien in de breedte en diepte.
Blijven ontwikkelen.
Positieve bijdrage.
Ontwikkelingen in de BU Techniek:

HOBIJ Techniek 2.1: Inspelen op het tekort aan vakspecialisten en focussen op diverse disciplines .
HOBIJ Techniek 3.0: nieuwe ontwikkelingen optuigen op het gebied van flexibiliteit.
HOBIJ organisatie & BU Techniek
Een futureproof HOBIJ 3.0
Op 31 december 2020:

1. Zijn wij de meest efficiënte, inspirerende en innovatieve
flexwerkgever van Nederland.

2. Is de perceptie in de markt: HOBIJ is dé kennisexpert.

3. Werken er 4.500 mensen via ons.

4. Komt 10% van onze mensen van buiten de EU.

5. Zenden we uit in minimaal 3 landen.

6. Komt 1/3de van onze omzet uit Techniek (het vakgebied).

7. Hebben we een futureproof (hybride) eindbedrijf in
Techniek

8. Hebben we een volledig geoutilleerd opleidingscentrum.

Werkwijze
Gericht op het ontzorgen van Engie
De voordelen van HOBIJ voor u op een rij:

Specialist in diverse markten, waaronder de petrochemie.
Een uitgebreid eigen netwerk in verschillende landen in Europa.
Snelle inzet van goed gemotiveerde en loyale kwalitatieve flexkrachten.
Flexkrachten worden klantspecifiek getest.
Flexkrachten kunnen voor opeenvolgende projecten op diverse locaties ingezet worden.
Proactieve advisering en ondersteuning voor een zorgeloos personeelsmanagement.
Actief in heel NL en beschikt over huisvesting op elke gewenste locatie in NL.
Certificeringen zijn op orde.
HOBIJ is uitgeroepen, als eerste uitzendbureau in Nederland, tot Best Workplace door het instituut Great Place to Work voor het werkgeverschap richting flexkrachten.
Werkwijze
De perfecte samenwerkingspartner
Waarmee kan HOBIJ u helpen?:

Werving & selectie
Theorie & praktijk testen
Gekwalificeerde flexkrachten up-to-date lascertificaten.
Volgende normen zijn hierin mogelijk:
ISO 9606
AWS D1.1
ASME IX
Opleiden via E-Learning:
Nederlandse taal
Veiligheid & Veilig werken
Helder inzicht door gestroomlijnde administratieve processen.
Kwaliteitsgarantie - gemeten op basis van KPI's.
Huisvesting van hoog niveau.
Gratis vervoer voor de flexkrachten.
Financieel
Een transparant overzicht
Duidelijkheid in directe kosten:

Sectorverloning:
Verloning door HOBIJ in sector 10.
Resultaat: 0,4% voordeel tov verloning sector 12.
Loonkostenfactor.
Reserveringen.
Voorzieningen, opleidingsvergoeding,
Sociale verzekeringen.


Financieel
Een transparant overzicht
Opleidingsvergoeding:

Bestaande certificeringen kennen een geldigheidsduur.

Nieuwe flexkrachten zijn (nog) niet in het bezit van certificeringen.
Berekening van HOBIJ komt overeen met:

Kostprijsberekening:
muv karweivergoedingen en gereedschappen
Overuren:
Loonkostenfactor 1,25
Excel overzicht; nadere toelichting gewenst.
Financieel
Een transparant overzicht
Toelichting overzicht:

Huidige bruto uurlonen die HOBIJ betaalt aan flexkrachten vs bruto uurlonen die Engie hanteert in loontrede 0 van de desbetreffende schalen.
Bruto Loonruimte:

HOBIJ houdt zich strikt aan minimaal
de geldende loonschalen binnen Engie.
HOBIJ ondervindt echter ook marktwerking.

Financieel
Een transparant overzicht
Verdere toelichting over inschalen medewerkers:

Werving & selectie dient gebaseerd te zijn obv kunde & ervaring flexkrachten.
Groot verschil huidige bruto uurloon HOBIJ vs bruto uurloon trede 0 bij Engie.
Echter, minimaal verschil kijkend naar jaren ervaring en dus hogere trede.
Financieel
Een transparant overzicht
Uitgangspunt Engie als leidraad opbouw marge:
Concrete vraag vanuit Engie: “In welke mate is het verschil tussen de rekenwijze vanuit Engie en de aangeboden tarieven vanuit HOBIJ overbrugbaar, of waar concreet maakt Engie mogelijk een denkfout?”
Vanuit het oogpunt van HOBIJ dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de interne kosten bovenop de loonkosten, vanuit de marge betaald dienen te worden.
Financieel
Een transparant overzicht
Engie is bereid om voor de volgende zaken, extra bureau marge te betalen:

Lassers & fitters ivm intensieve werving en selectie (testen).
De beste medewerkers, welke op de Engie voorkeurslijst staan.
Medewerkers die buiten Nederland geworven worden.
Nederlandse taalvaardigheid.
Het structureel vergroten van het aantal vissen in de vijver.

HOBIJ is bereid om minder marge te vragen indien:

Engie inleengaranties op individuele basis (medewerkers) geeft.
Engie inleengaranties op marktaandeel geeft.
Financieel
Een transparant overzicht
Tariefopbouw / samenvatting:
Loonkostenfactor
+Loon
+Interne Kosten + Marge

=Tarief
Staffelkorting:

In dit stadium lastig toezeggingen te doen ivm besprekingen tariefstelling. Wel een eerste aanzet mogelijk.
Omzet in een jaar => €3.000.000,-
x% korting over de omzet;

Omzet in een jaar => €5.000.000,-
x% korting over de omzet;

Omzet in een jaar => €7.000.000,-
x% korting over de omzet;

Omzet in een jaar => €9.000.000,-
x% korting over de omzet;
Key Performance Indicators
Behoefte vanuit Engie: heldere KPI rapportage
Voor u zijn onderstaande zaken zeer belangrijk:
Men moet kunnen meebewegen met de markt,
Een goede leverbetrouwbaarheid,
Een hoge mate van kwaliteit,
Hanteren/creëren van een Engie voorkeurslijst,
Het vergroten van het (structureel) aantal vissen in de vijver,
Kostenreductie,
Meer fl exibiliteit (fl ex-vast),
Ontzorging,
Standaardisatie processen.
Key Performance Indicators
Invulling heldere KPI rapportage
HOBIJ stelt de volgende KPI’s voor, die nader zijn uitgewerkt in de SLA:

Voorzieningspercentages (totaal / per functiegroep / relatie aanbod – aanvraag),
Kwaliteit flexkrachten (allround inzetbaarheid flexkrachten),
Marktaandeel,
Beoordeling scores flexkrachten tbv Engie voorkeurslijst.
Leverbetrouwbaarheid,
Ziekteverzuim,
No-shows,
Flex-vast percentage ,
Opleidingen (kosten, maar ook multi inzetbaarheid),
Kwaliteit bij testen Engie (slagingspercentage),
Veiligheid.
Key Performance Indicators
Invulling heldere KPI rapportage
Heeft u nog vragen?
Full transcript